Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 2 ЛЕКЦИЈА

О Девел керѓа е прво манушен

О Девел керѓа е прво манушен

О Јехова керѓа градина ко јекх тхан со викинела пе сине Еден. Адаја градина сине пхерди разно лулуѓенцар, каштенцар хем животненцар. Пало адава, о Јехова тари пхув керѓа е прво мануше, е Адаме, хем пхудинѓа леске ко нак. Џанеа ли со уло тегани? О Адам уло џивдо мануш! О Јехова денѓа ле задача те грижинел пе баши градина хем те чхивел анава са е животненге.

О Јехова вакерѓа е Адамеске нешто бут важно: „Шај те ха таро са о кашта, ама таро јекх каш на смејнеа те ха. Ако хаљан лестар, ка мере“.

Пало несаво време, о Јехова вакерѓа: „Ка керав помошничка е Адамеске“. Тегани ов керѓа о Адам хор те совел, леља лестар јекх ребро хем керѓа леске ромни. Лакоро анав сине Ева. Аѓаар о Адам хем и Ева уле и прво фамилија. Со мислинела сине о Адам баши пли ромни? Ов сине добором радосно со вакерѓа: „Дикх со  керѓа о Јехова таро мло ребро! Конечно некој сој слично сар манде“.

О Јехова вакерѓа е Адамеске хем е Еваке те овел лен чхаве хем те пхерен и Пхув манушенцар. Ов мангља ола те овен радосна хем заедно те керен цели Пхув те овел рај, сар со сине и градина Еден. Ама, на уло аѓаар. Со уло? Башо адава ка сикљова ки јавер лекција.

„Окова со керѓа лен ко почеток, керѓа лен мурш хем џувли“ (Матеј 19:4)