Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Увод башо 1 дело

Увод башо 1 дело

И Библија ко почеток вакерела аменге сар о Јехова керѓа о буќа со дикхаја лен, сар сој о небо хем и Пхув. Ако сиан родители, поможин те чхавеске те дикхел кобор шуже хем различна буќа керѓа о Девел. Истакнин кај о Девел денѓа повише способностија е манушенге него е животненге, амен шај те кера лафи, те размислина, те кера неве буќа, те гиљава хем те молина амен. Поможин е чхавеске те ценинел е Јеховаскири моќ хем и мудрост, а посебно о мангипе со сикавела спрема са о буќа со керѓа лен — чак секоле јекхе манушеске да.

КО АКАВА ДЕЛО

1 ЛЕКЦИЈА

О Девел керѓа о небо хем и Пхув

Ки Библија пишинела кај о Девел керѓа о небо хем и Пхув. Соске о Девел керѓа јекхе ангеле англедер те керел са о јавер?

2 ЛЕКЦИЈА

О Девел керѓа е прво манушен

О Девел керѓа е прво манушен хем чхивѓа лен ки градина Еден. Ола ваљани сине те овел лен чхаве хем те керен цели Пхув те овел рај.