Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Сави намера иси е Девле аменцар?

Сави намера иси е Девле аменцар?

КЕДА читинеа новина, дикхеа телевизија или шунеа радио, дикхеа хем шунеа бут лошна буќа сар сој криминал, војне хем тероризам. Шај туте да мучинела ту несаво насвалипе или муло тутар некој со мангеа ле.

Пуч тут:

  • Дали о Девел мангела мло хем мле фамилијакоро живото те овел аѓаар?

  • Коте те аракхав помош те шај те икљовав ко крајо ме проблеменцар?

  • Дали некогаш ка овел чачутно мир?

И Библија дела амен одговор башо акала пучиба.

 И БИБЛИЈА СИКАВЕЛА АМЕН КАЈ О ДЕВЕЛ КА КЕРЕЛ БУТ ШУЖЕ БУЌА КИ ПХУВ

  • Е манушен нане повише те овел лен дукха, нане те пхујровен или те мерен (Откровение 21:4)

  • „О сакати ка рипинел сар елени“ (Исаија 35:6)

  • „О јакхја е короленгере ка пхравѓон“ (Исаија 35:5)

  •  О муле палем ка овен ираме ко живото (Јован 5:28, 29)

  • Нијекх нане те овел насвало (Исаија 33:24)

  • Саринен ки Пхув ка овел лен бут хајбаске (Псалм 72:16)

 САР ШАЈ ТЕ ПОМОЖИНЕЛ ТУКЕ АДАВА СО СИКЉОВЕА ТАРИ БИБЛИЈА

Шај ка мислине кај о буќа со читинѓан лен ко прва стране таро акава лил тане само суно. Ама, о Девел ветинѓа кај ка керел акала промене ки Пхув бут сигате хем и Библија вакерела аменге сар ка керел адава.

Ама и Библија на вакерела само адава. Ој вакерела со ваљани те џане те шај те ове чаче бахтало хем те уживине ко тло живото панда акана. Размислин башо буќа со мучинена тут. Шај иси тут финансиска проблемија, фамилијарна или е састипаја, или палем муло тутар некој со мангеа ле. И Библија шај те поможинел туке те икљове ко крај е проблеменцар, хем шај те утешинел тут адалеа со ка дел ту одговорија башо пучиба сар сој акала:

 Адалеа со читинеа акава лил, сикавеа кај мангеа те сикљове тари Библија. Акава лил ка поможинел ту ко адава. Ко секова пасус иси пучиба, кола со ка поможинен туке те хаљове пошукар и Библија. Бут мануша уживинена кеда керена лафи баши Библија е Јеховаскере сведоконцар. Надинаја амен кај ка уживине ту да. О Девел нека дел тут берекетија џикоте читинеа со шај те сикавел тут и Библија!