Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 4 ТЕМА

Сар те икљовен ко крајо е ловенцар

Сар те икљовен ко крајо е ловенцар

„Кеда родеа совет, о планија ка успејнен“ (Изреки 20:18).

Ваљани аменге лове те шај те кина амаре фамилијаке о буќа со ваљанена (Изреки 30:8). И Библија вакерела кај „о лове тане заштита“ (Проповедник 7:12). Шај ка овел туке пхаро те кере лафи башо лове те ромњаја или те ромеа, ама ма мукх о лове те керен туке проблемија ко брако (Ефешаните 4:32). Ваљани те овел тумен доверба јекх јекхесте хем солдуј те одлучинен сар ка харџинен о лове.

 1 КЕРЕН ПЛАНИ КОБОР КА ХАРЏИНЕН

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Кој тумендар, кеда мангела те керел кула, нане прво те бешел те рачунинел о харџи те дикхел дали шај те завршинел ла?“ (Лука 14:28). Бут и важно заедно те планиринен со ка керен е ловенцар (Амос 3:3). Одлучин со ваљани те кине хем кобор шај те харџине (Изреки 31:16). Адава со иси ту лове те кине нешто, на значинела кај ваљани те кине ле. Дикх те на кхуве ко борчи. Харџин одобор кобор со иси ту (Изреки 21:5; 22:7).

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Те ачхиле тумен лове ко крајо таро масек, заедно одлучинен со ка керен ленцар.

  • Ако на ресена тумен лове џи ко крајо таро масек, керен плани сар шај похари те харџинен. На пример, шај кхере те керен хајбаске, а на аври те хан.

 2 ОВ ИСКРЕНО ХЕМ ДИКХ О БУЌА САР СО И ТАНЕ

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Мангаја те ова чесна ко са, на само англо Јехова него англо мануша да“ (2. Коринќаните 8:21). Ов искрено те ромњаја или те ромеа кобор плата леа хем кобор харџинеа.

Секогаш керен лафи англедер те анен побаре одлуке башо тумаре лове (Изреки 13:10). Адава со ка керен лафи башо лове ка поможинел те овел тумен мир ко брако. О лове со анеа лен кхере, тане тумаре, а на тле (1. Тимотеј 5:8).

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Договоринен тумен кобор шај секова јекх те харџинел бизо те пучел е јавере.

  • Керен лафи башо лове англедер те икљол проблеми башо адава.