Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Шукарипе — сар шај те развине акаја особина?

Шукарипе — сар шај те развине акаја особина?

СЕКОВА јекх амендар мангела о јавера те дикхен ки лесте сар шукар мануш. Ама, ко акава свето тано пхаро те овел пе шукар. Бут мануша авдиве на мангена о шукарипе (2. Тим. 3:3). Ленде иси лен пумаре мерилија башо адава сој шукар, а сој лошно хем уствари „о шукар керена ле лошно, а о лошно шукар“ (Иса. 5:20). Исто аѓаар, шај те овел аменге пхаро те кера шукарипе адалеске со сием несовршена или нешто случинѓа пе аменге англедер. Шај осетинаја амен сар и Ен, * која со иако служинела е Јеховаске бут берша. Ој вакерела: „Пхаро манге те дикхав ман сар шукар мануш“.

Сепак, сарине амен шај те сикава шукарипе. Акаја особина авела таро е Девлескоро свети дух. А ов тано посилно таро акава свето хем тари амари несовршеност, кола со шај те керен аменге пхаро те ова шукар мануша. Ки акаја статија ка дикха сој тано о шукарипе хем сар шај панда повише те сикава акаја особина.

СОЈ ТАНО О ШУКАРИПЕ?

Околен кас со иси акаја особина иси лен уче морална мерилија хем нане лошна хем румиме. О шукар мануш користинела секоја прилика те шај те поможинел е јаверенге хем те керел ленге нешто шукар.

Веројатно дикхљан кај несаве мануша керена шукарипе пле фамилијаке или пле амаленге. Ама дали акава тано доволно те шај те ова шукар англо е Јеховаскере јакхја? Џанѓола пе, никој амендар нашти совршено те сикавел акаја особина. И Библија вакерела: „Нане праведно мануш ки пхув, кова со керела само шукарипе хем никогаш на грешинела“ (Проп. 7:20). О апостол Павле искрено признајнѓа: „Џанава кај ки манде, уствари ко мло тело, на живинела ништо шукар“ (Рим. 7:18). Адалеске ако мангаја те развина акаја особина, ваљани те сикљова таро Јехова кастар со авела о шукарипе.

„О ЈЕХОВА ТАНО ШУКАР“

О Јехова чхивела о мерило башо адава сој шукар а сој лошно. Баши лесте ки Библија пишинела: „Ту сиан шукар хем кереа шукарипе. Сикав ман башо тле законија!“ (Пс. 119:68). Те дикха дуј буќа башо е Јеховаскоро шукарипе сој тане спомниме ко акава стихо.

О Јехова тано шукар. О шукарипе тано дело тари е Јеховаскири личност хем са о јавера особине со иси ле тане поврзиме е шукарипаја. Размислин со случинѓа пе кеда о Јехова вакерѓа е Мојсееске: „Ка накхав англи туте хем ту ка дикхе кобор шукар сиум ме“. Џикоте о Јехова сикавѓа пли слава е Мојсееске — коте сој вклучимо лескоро шукарипе да — о Мојсеј шунѓа акала лафија: „Јехова! Јехова! Девел сој милостиво хем сочувствително, на хољанела сигате, пхердо тано шукарипе хем чачипе, кова со сикавела верно мангипе милје генерациенге, простинела грешке, хем грево, ама на ослободинела тари казна“ (2. Мој. 33:19; 34:6, 7). Таро акала лафија хаљоваја кај о шукарипе дикхела пе ко секова аспекти тари е Јеховаскири личност. Кеда сине ки Пхув, о Исус совршено сикавѓа акаја особина. Ама, сепак вакерѓа: „Никој нане шукар, освен јекх, о Девел“ (Лука 18:19).

Е Јеховаскоро шукарипе дикхела пе таро са о буќа со керѓа

 Са со керела о Јехова тано шукар. Лескоро шукарипе дикхела пе таро са о буќа со керѓа. „О Јехова тано шукар спрема сарине хем лескири милост дикхјола пе ко са со керѓа“ (Пс. 145:9). Адалеске со о Јехова тано шукар хем нане пристрасно, ов денѓа живото са е манушенге хем дела ленге са со ваљани те шај те ачховен ко живото (Дела 14:17). Лескоро шукарипе дикхјола пе исто аѓаар кеда простинела аменге. Јекх псалмисти пишинѓа: „Ту, Јехова, сиан шукар хем спремно сиан те простине“ (Пс. 86:5). Шај те ова сигурна кај „о Јехова нане те кратинел нисаво шукарипе околендар со живинена верно ко са“ (Пс. 84:11).

„СИКЉОВЕН ТЕ КЕРЕН ШУКАРИПЕ“

Амен сием створиме спрема е Девлескоро лико, адалеске шај те сикава шукарипе (1. Мој. 1:27). Ама, акаја особина нашти те развина ла автоматски. Адалеске е Девлескоро Лафи поттикнинела амен те сикљова те кера шукарипе (Иса. 1:17). Те дикха трин буќа со ка поможинен аменге те сикава акаја шужи особина.

Прво, те молина амен башо свети дух, кова со шај те поможинел аменге те ова шукар англо е Јеховаскере јакхја (Гал. 5:22). Е Девлескоро духо шај те поможинел аменге те манга адава сој шукар, а те мрзина адава сој лошно (Рим. 12:9). Уствари, и Библија вакерела кај о Јехова шај те керел амен зорале „те шај секогаш те кера хем те вакера адава сој шукар“ (2. Сол. 2:16, 17).

Дујто, те читина е Девлескоро Лафи. Џикоте кераја адава, о Јехова шај те сикавел амен башо „са адава сој ко друмо е шукарипаскоро“ хем те спреминел амен „баши секоја шукар бути“ (Изр. 2:9; 2. Тим. 3:17). Кеда читинаја и Библија хем хор размислинаја баши лате, пхераја амари ризница, јавере лафенцар амаро вило, шукар буќенцар кола со шај бут те поможинен аменге ки иднина (Лука 6:45; Еф. 5:9).

Трито, те трудина амен те имитирина о шукар примерија (3. Јов. 11). Ки Библија иси бут примерија со шај те имитирина лен. Џанѓола пе, таро Јехова хем таро Исус највише шај те сикљова башо шукарипе. Ама, шај исто аѓаар те сикљова таро јавера да со сине пенџарде сар шукар мануша. На пример, размислин баши Тавита хем о Варнава (Дела 9:36; 11:22-24). Ако проучинеа баши ленде, шај бут те сикљове таро ленгоро шукар пример. Џикоте кереа адава, дикх сар ола поможинѓе е јаверенге. Пало адава, размислин сар шај ту те поможине некаске ки тли фамилија или ко собрание. Исто аѓаар, размислин башо берекетија со добинѓе и Тавита хем о Варнава адалеске со керена сине шукарипе е јаверенге. Ту да шај те добине берекетија ако трудинеа тут те постапине сар ленде.

 Авдиве да иси пхраља хем пхења кола сој шукар пример башо адава сар те сикава шукарипе. На пример, ко амаре собранија иси амен старешине кола со бут трудинена пе хем мангена о шукарипе. На ваљани те бистра исто аѓаар амаре верна пхењен кола со пле лафенцар хем постапкенцар „сикавена е јаверен башо адава сој шукар“ (Тит 1:8; 2:3). Јекх пхен со викинела пе Розлин вакерела: „Јекх мли амалин таро собрание бут трудинела пе те шај те поможинел хем те охрабринел е пхрален хем е пхењен. Ој размислинела баши ленгири ситуација хем бут пути дела лен тикне поклонија или керела нешто конкретно баши ленде. Ки лате дикхава сар бут шукар манушни“.

О Јехова поттикнинела амен те рода адава сој шукар (Амос 5:14). Ако применинаја акава совет, ка манга лескере начелија хем исто аѓаар ка ова поодлучна те кера адава сој шукар.

Трудинаја амен те ова шукар мануша хем те кера шукар буќа

На ваљани те мислина кај те шај те сикава шукарипе ваљани те кера баре буќа е јаверенге или те да лен скупа поклонија. Размислин баши акаја споредба: Те шај јекх лулуди те бајровел на ваљани те чхива лаке бут пани таро јекх пути, наместо адава ваљани те чхива лаке похари пани ама повише пути. Слично тано аменцар, ако бут пути кераја тикне буќа е јаверенге, ка сикава кај сием шукар.

И Библија поттикнинела амен те ова „спремна“ те кера шукарипе (2. Тим. 2:21; Тит 3:1). Ако размислинаја башо е јаверенгере потребе, ка аракха начинија сар те поможина ленге (Рим. 15:2). Акава шај те вклучинел те делина е јаверенцар адава со иси амен (Изр. 3:27). На пример, шај те канина некас ко скромно ручко или ко дружибе. Ако некој тано насвало, шај те јавина амен леске или те посетина ле. Чаче иси бут прилике те охрабрина е јаверен амаре шукар лафенцар (Еф. 4:29).

Исто сар о Јехова, амен да родаја начинија те кера шукарипе са е манушенге. Адалеске трудинаја амен те на ова пристрасна. Јекх таро најшукар начинија сар кераја адава тано аѓаар со проповединаја о шукар хабери са е манушенге. Исто аѓаар, трудинаја амен те икера е Исусескири заповед те кера шукарипе чак околенге со мрзинена амен (Лука 6:27). Никогаш нане те грешина ако сием љубезна хем кераја шукарипе е јаверенге, соске „против адава нане закони“ (Гал. 5:22, 23). Ако кераја шукарипе чак кеда противинена пе аменге или иси амен неволје, адалеа ка фалина амаре Девле хем шај ка привлечина некас ко чачипе (1. Пет. 3:16, 17).

ИСИ АМЕН КОРИСТ КЕДА СИКАВАЈА ШУКАРИПЕ

И Библија вакерела кај о шукар мануш кхедела „о плодија таро пле постапке“ (Изр. 14:14). Кола тане несаве берекетија со добинела лен о шукар мануш? Ако сием шукар спрема о јавера, побари тани и веројатност кај ола да ка овен аменцар шукар (Изр. 14:22). Чак кеда о јавера на понашинена пе аменцар шукар, ако кераја ленге шукарипе, шај ка менинен пло стави хем ка понашинен пе аменцар пошукар (Рим. 12:20).

Бут џене таро лично искуство шај те вакерен сар користинела ленге адава со на керена више адава сој лошно, него адава сој шукар. Те дикха о пример јекхе пхењакоро со викинела пе Ненси. Ој признајнела: „Џикоте бајровава сине на сине манге важно ништо, живинава сине неморално живото хем никас на поштујнава сине. Ама кеда почминѓум те сикљовав сој шукар англо е Јеховаскере јакхја хем те применинав адава, уљум побахтали. Акана дикхава пошукар ки манде“.

Најважно причина соске ваљани те развина шукарипе тани адаја со аѓаар кераја е Јехова бахтало. Чак кеда повише џене на дикхена адава со кераја, о Јехова дикхела. Ов тано свесно баши секоја амари шукар постапка хем мисла (Еф. 6:7, 8). Сар наградинела амен башо адава? „О шукар мануш добинела милост таро Јехова“ (Изр. 12:2). Адалеске, понадари да те развина акаја особина. О Јехова ветинела: „Слава хем чест хем мир аџикерела секас со керела шукарипе“ (Рим. 2:10).

^ пас. 2 Несаве анава тане мениме.