Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Дали поможинена тумаре чхавенге те крстинен пе?

Дали поможинена тумаре чхавенге те крстинен пе?

Соске аџикереа? Ушти, крстин тут (ДЕЛА 22:16)

ГИЉА: 51, 135

1. Ко со ваљани те овен сигурна о родителија англедер те крстинен пе ленгере чхаве?

„МАСЕКОНЦАР керава сине лафи ме дадеа хем ме дајаја кај мангава те крстинав ман, хем ола да бут пути керена сине манцар лафи башо адава. Ола мангена сине те овен сигурна кај халиљум кобор тани сериозно мли одлука. Ко 31 декември 1934 берш ало адава важно диве ко мло живото.“ Акале лафенцар и Блосом Брант објаснинѓа со случинѓа пе кеда одлучинѓа те крстинел пе. Авдиве да, о родителија мангена те поможинен пумаре чхавенге те анен мудра одлуке. Ако о чхаво бизи несави шукар причина одложинела те крстинел пе адава шај лошно те влијајнел упро лескоро амалипе е Јеховаја (Јак. 4:17). Ама, англедер о чхаве те крстинен пе, мудро тано о родителија те овен сигурна кај ола тане спремна те овен е Исусескере ученикија.

2. а) Саво проблеми приметинѓе несаве покраинска надгледникија? б) Башо со ка кера лафи ки акаја статија?

 2 Несаве покраинска надгледникија приметинѓе кај бут терне сој ко крајо таро пле тинејџерска берша или со иси лен хари повише таро 20 берш панда нане крстиме иако бариле ко чачипе. Побаро дело лендар џана ко состанокија хем ки служба, а исто аѓаар дикхена пес сар Јеховаскере сведокија. Ама, тари несави причина ола панда на денѓе лафи кај ка служинен е Јеховаске хем на крстинѓе пе. Ко несаве случаија, ола на керѓе адава соске ленгере родителија мислинена кај нане спремна те крстинен пе. Ки акаја статија, ка кера лафи башо штар причине соске несаве родителија на поттикнинена пумаре чхавен те крстинен пе.

ДАЛИ МО ЧХАВО ТАНО ДОВОЛНО БАРО ТЕ ШАЈ ТЕ КРСТИНЕЛ ПЕ?

3. Башо со сине загрижиме о родителија јекхе пхењакере?

3 О родителија е пхењакере со спомнинѓем ла ко прво пасус, и Блосом, сине загрижиме дали ој тани доволно бари те хаљовел со значинела о крштевање хем кобор сериозно тано адава. Сар шај о родителија те џанен дали ленгоро чхаво тано спремно те дел лафи кај ка служинел е Јеховаске цело пло живото?

4. Сар е Исусескири заповед со аракхљола ко Матеј 28:19, 20 поможинела е родителенге авдиве?

4 Читин Матеј 28:19, 20. Ки Библија на пишинела ко кобор берш некој ваљани те крстинел пе. Ама, шукар тано о родителија те размислинен со значинела те керен пе ученикија. Ки грчко чхиб, о лафија „керен ученикија“ кола со бешена ко Матеј 28:19 значинена те сикаве некас адалеа со ка овел тут цел те поможине леске те џал пало Христос. Ученико тано некој со сикљовела хем хаљовела адава со сикавѓа о Исус хем мангела те овел леске послушно. Значи, панда таро бијанибе, е родителенгири цел ваљани те овел кеда сикавена е чхавен те поможинен ленге те ден лафи кај ка служинен е Јеховаске цело пло живото хем те овен ученикија е Исусескере. Џанѓола пе, јекх бебе на пхерела о условија те крстинел пе. Ама, и Библија сикавела кај чак о тикне чхаве шај те хаљовен хем те заманген о чачипе тари Библија.

5, 6. а) Спрема адава со вакерела и Библија башо Тимотеј, со шај те хаљова башо лескоро крштевање? б) Сар шај о мудра родителија најшукар те поможинен пумаре чхавенге?

5 О Тимотеј одлучинѓа те служинел е Јеховаске панда сар терно. О апостол Павле вакерѓа кај о Тимотеј почминѓа те сикљол башо чачипе таро е Девлескоро Лафи „панда таро тикнипе“. Е Тимотејескоро дад на служинела сине е Јеховаске, ама лескири дај хем и баба поможинѓе леске те мангел е Девлескоро Лафи. Адалеске, сине ле зорали вера (2. Тим. 1:5; 3:14, 15). Кеда сине ле отприлика 20 берш, о Павле биринѓа ле те поможинел леске ки мисионерско служба (Дела 16:1-3).

6 Секова чхаво тано различно. На овена зрела са о чхаве ко иста берша. Несаве чхаве панда сар тикне хаљовена о чачипе, анена мудра одлуке хем мангена те крстинен пе. Јавера шај нане спремна те крстинен пе са џикоте на овена хари побаре. О мудра родителија на керена притисок пумаре чхавенге те крстинен пе. Ола поможинена секоле чхавеске духовно те напредујнел добором кобор со шај. О родителија тане бахтале кеда ленгере чхаве постапинена мудро. (Читин Изреки 27:11.) Ама, ола никогаш на ваљани те бистрен  кај ленгири цел тани те поможинен пумаре чхавенге те овен ученикија е Исусескере. Адалеске, ваљани те пучен пе: „Дали мо чхаво доволно пенџарела о чачипе тари Библија те шај те дел лафи кај ка служинел е Јеховаске хем те крстинел пе?“

ДАЛИ МО ЧХАВО ДОВОЛНО ПЕНЏАРЕЛА О ЧАЧИПЕ?

7. Дали ваљани некој те џанел са о деталија таро секова библиско сикљојбе те шај те крстинел пе? Објаснин.

Секова ученико е Исусескоро мора пало пло крштевање понадари да те сикљовел

7 Џикоте сикавена пумаре чхавен, о родителија поможинена ленге шукар те џанен о чачипе. Адава ка поттикнинел е чхавен те ден лафи кај ка служинен е Јеховаске цело живото. Ама, акава на значинела кај о чхаво ваљани те џанел са о деталија таро секова библиско сикљојбе те шај те дел лафи кај ка служинел е Јеховаске хем те крстинел пе. Секова ученико е Исусескоро мора пало пло крштевање понадари да те сикљовел. (Читин Колошаните 1:9, 10.) Тегани, кобор ваљани некој те пенџарел и Библија англедер те крстинел пе?

8, 9. Со случинѓа пе е чувареа ко Филипи, хем со шај те сикљова таро адава извештај?

8 О искуство јекхе фамилијакоро таро прво веко шај те поможинел е родителенге авдиве (Дела 16:25-33). Ко 50 берш а.е., кеда о Павле сине ки дујто мисионерско посета, ов гело ки диз Филипи. Џикоте сине адари, ле хем е Сила кривинѓе лен башо нешто со на керѓе, астарѓе лен хем чхивѓе лен ко затвор. Раќате, сине баро земјотрес хем пхравдиле са о удара таро затвор. О чувари мислинѓа кај са о затвореникија нашле хем мангља те мударел пе. Ама, о Павле чхинавѓа ле. Пало адава, о Павле хем о Сила вакерѓе леске хем лескере фамилијаке о чачипе башо Исус. Ола верујнѓе ко адава со сиклиле башо Исус хем халиле кобор тано важно те овен леске послушна. Адалеске, одма крстинѓе пе. Со шај те сикљова таро акава извештај?

9 О чувари шај сине римско војнико ки пензија. Ов на џанела сине ништо башо е Девлескоро Лафи. Значи, те шај те овел христијани, ов ваљани сине те сикљол о основна чачипа тари Библија, те хаљовел со аџикерела о Јехова таро пле слуге хем те мангел те овел послушно ко адава со сикавела сине о Исус. О буќа со сиклило лен ко адава кратко време поттикнинѓе ле те крстинел пе. Џанѓола пе, откеда крстинѓа пе ов понадари да ваљани сине те сикљовел. Ако размислинеа башо акава пример, со шај те кере ако тло чхаво вакерела туке кај мангела те крстинел пе адалеске со мангела е Јехова хем мангела те овел леске послушно? Шај те мукхе ле те керел лафи е старешиненцар те шај те дикхен дали ов пхерела о условија те крстинел пе. * (Дикх и фуснота.) Сар са о јавера крстиме христијања, тло чхаво понадари да ка сикљовел  башо Јехова цело пло живото, чак хем ки цело вечност (Рим. 11:33, 34).

КОВА ТАНО О НАЈШУКАР ОБРАЗОВАНИЕ МЕ ЧХАВЕСКЕ?

10, 11. а) Со мислинена несаве родителија? б) Која тани и најшукар заштита јекхе чхавеске?

10 Несаве родителија мислинена кај ка овел најшукар ленгере чхаве прво те завршинен побари школа хем те овел лен шукар бути, а пало адава те крстинен пе. Акале родителен иси лен шукар намере, ама ваљани те пучен пе: „Дали адава ка поможинел ме чхавеске те овел чаче успешно ко живото? Дали адава тано ко склад адалеа со сикљоваја тари Библија? Сар мангела о Јехова те користина амаро живото?“ (Читин Проповедник 12:1.)

11 Важно тано те овел амен ки годи кај о свето хем о буќа сој ки лесте нане ко склад адалеа со родела хем сар размислинела о Јехова (Јак. 4:7, 8; 1. Јов. 2:15-17; 5:19). О паше амалипе е Јеховаја тано о најшукар начин сар шај јекх чхаво те заштитинел пе таро Сатана, таро акава свето хем таро лошно размислибе е светоскоро. Ако е родителенге тано најважно ленгере чхаве те овел ле побари школа хем шукар бути, тегани о чхаво шај те верујнел кај о буќа таро свето тане поважна таро лескоро амалипе е Јеховаја. Адава тано бут опасно. Сар родители со мангеа тле чхаве, дали чаче мангеа акава свето те сикавел ле со ваљани те керел те шај те овел бахтало? Ка ова чаче бахтале хем успешна само ако о Јехова тано ко прво тхан ко амаро живото. (Читин Псалм 1:2, 3.)

СО АКО МО ЧХАВО КЕРЕЛА ГРЕВО?

12. Соске несаве родителија мислинена кај тано пошукар ленгоро чхаво те аџикерел англедер те крстинел пе?

12 Јекх дај објаснинѓа соске на мангља лакири чхај те крстинел пе. Ој вакерѓа: „Лаџава те вакерав кај и главно причина сине о исклучување“. Исто сар акаја пхен, несаве родителија мислинена кај тано пошукар ленгоро чхаво те на крстинел пе са џикоте на овела хари побаро соске аѓаар нане те керел глупава  грешке (1. Мој. 8:21; Изр. 22:15). Адала родителија мислинена песке кај ако ленгоро чхаво нане крстимо, тегани нашти те овел исклучимо. Ама, соске асавко размислибе тано погрешно? (Јак. 1:22).

13. Ако некој нане крстимо, дали адава значинела кај нане ле одговорност англо Јехова? Објаснин.

13 Џанѓола пе, о родителија на мангена ленгере чхаве те крстинен пе англедер те овен спремна те ден лафи кај ка служинен е Јеховаске. Ама, погрешно тано те мислинел пе кај е чхаве нане ле одговорност англо Јехова са џикоте на крстинела пе. Јекхе чхаве иси ле одговорност англо Јехова кеда џанела сој тано исправно хем сој тано погрешно англо е Девлескере јакхја. (Читин Јаков 4:17.) О мудра родителија на обесхрабринена пумаре чхавен кеда мангена те крстинен пе. Чак кеда о чхаво тано тикно, ола сикавена ле те мангел е Јеховаскере мерилија башо исправно хем погрешно, исто сар ленде (Лука 6:40). О мангипе башо Јехова ка заштитинел е чхаве те на керел сериозно грево, соске ка мангел те керел адава сој исправно англо е Јеховаскере јакхја (Иса. 35:8).

О ЈАВЕРА ДА ШАЈ ТЕ ПОМОЖИНЕН

14. Сар шај о старешине те поддржинен адава со керена о родителија?

14 О старешине шај те поддржинен адава со керена о родителија аѓаар со позитивно ка керен лафи башо духовна целија. Јекх пхен никогаш на бистерѓа адава со керѓа лафи е пхралеа Расел кеда сине ла шов берш. Ој вакерѓа: „Ов одвојнѓа 15 минутија те керел манцар лафи башо мле духовна целија“. Саво сине о резултати таро адава? Пало несаво време, и пхен ули пионерка хем ачхили ки адаја служба повише таро 70 берш! Акава сикавела кај о позитивна лафија хем о охрабрување шај бут те влијајнен упро некаскоро живото (Изр. 25:11). О старешине исто аѓаар шај те викинен е родителен хем е чхавен те поможинен ко проектија поврзиме одржибаја хем чистибаја и дворана. Ола шај те ден е чхавенге задаче со ка  одговоринен ко ленгере берша хем способностија.

15. Сар шај те поможинен о јавера таро собрание?

15 Сар шај о јавера таро собрание те поможинен? Аѓаар со ко соодветно начин ка сикавен грижа е чхавенге. На пример, шај те приметине буќа со сикавена кај о чхаве овена попаше е Јеховаја. Дали о чхаве денѓе шукар коментарија ко состанок, или дали сине лен учество ки програма? Дали проповединѓе некаске ки школа, или дали керѓе адава сој исправно кеда сине ко искушение те керен нешто погрешно? Ако оја, одма пофалин лен башо адава! Шај те чхива аменге цел те кера лафи е чхавенцар англедер хем пало состанок. Аѓаар, о чхаве ка осетинен пе сар дело таро собрание (Пс. 35:18).

ПОМОЖИН ТЛЕ ЧХАВЕСКЕ ТЕ КРСТИНЕЛ ПЕ

16, 17. а) Соске тано важно о чхаве те крстинен пе? б) Кова бахталипе шај те осетинен о родителија? (Дикх и слика ко почеток тари статија.)

16 Јекх најбари чест со иси е родителен тани те сикавен пле чхавен те манген е Јехова (Пс. 127:3; Еф. 6:4). Ко пурано Израел, о чхаве сине ко завет е Јеховаја панда таро бијанибе. Ама, амаре чхавенцар авдиве нане аѓаар. Ако о родителија мангена е Јехова хем о чачипе, на значинела кај ленгере чхаве да ка керен адава. Панда таро диве кеда јекх чхаво ка бијанѓовел, о родителија мора те овел лен цел те поможинен леске те овел е Исусескоро ученико, те дел лафи кај ка служинел е Јеховаске хем те крстинел пе. Нане ништо поважно акалестар. Адава со некој ка дел лафи кај ка служинел е Девлеске, ка крстинел пе хем верно ка служинел леске, ка дел ле можност те спасинел пе ки бари неволја (Мат. 24:13).

Е родителен ваљани те овел лен цел те поможинен пумаре чхавенге те овен е Исусескере ученикија (Дикх о пасусија 16-17)

17 Кеда и Блосом Брант вакерѓа кај мангела те крстинел пе, лакере родителија мангле те овен сигурна кај ој тани спремно башо адава. Кеда сине сигурна кај тани спремно, поддржинѓе лакири одлука. И Блосом објаснинѓа со керѓа лакоро дад и рат англедер ој те крстинел пе. Ој вакерѓа: „Ов вакерѓа сариненге те беша ко кочака, хем пало адава молинѓа пе. Вакерѓа е Јеховаске кај тано бут бахтало со лескири тикни чхај одлучинѓа те дел лафи кај ка служинел леске цело пло живото“. Пало повише таро 60 берш, и Блосом вакерѓа: „Никогаш нане те бистрав адаја рат!“ Амари желба тани са о родителија те осетинен о бахталипе хем о задоволство со авела кеда ленгере чхаве дена лафи кај ка служинен е Јеховаске хем крстинена пе.

^ пас. 9 О родителија шај те керен лафи пле чхавенцар башо корисна информацие таро лил Младите прашуваат — делотворни одговори, том 2, 304-310 стр. Исто аѓаар, дикх и рубрика „Пучиба“ ки Амари служба башо Царство таро април 2011, 2 стр., ки македонско чхиб.