Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 СТАТИЈА ПРОУЧИБАСКЕ 19

О мангипе хем и правда заштитинена амен таро лошнипе

О мангипе хем и правда заштитинена амен таро лошнипе

Ту на сиан Девел кова со уживинела ко лошнипе. Ту мрзинеа саринен со керена лошнипе (ПС. 5:4, 5)

ГИЛИ 115 Благодарна сием баши е Девлескири стрпливост

БАШО СО КА КЕРА ЛАФИ *

1-3. а) Спрема Псалм 5:4-6, сар дикхела о Јехова ко лошнипе? б) Соске шај те вакерел пе кај о злоупотребибе чхавен тано спротивно таро е Христосескоро закони?

О ЈЕХОВА мрзинела о лошнипе. (Читин Псалм 5:4-6.) Адалеске мрзинела хем о сексуално злоупотребибе чхавен, адава тано одвратно англо лескере јакхја! Исто сар о Јехова, амен да сар лескере Сведокија мрзинаја о злоупотребибе чхавен. Адалеске, ако случинела пе нешто асавко ко собрание, одма кераја нешто против адава (Рим. 12:9; Евр. 12:15, 16).

2 О злоупотребибе чхавен тано спротивно таро е Христосескоро закони! (Гал. 6:2). Соске шај те вакера адава? Сар со дикхлем ки англуни статија, ко е Христосескоро закони тано вклучимо са адава со сикавѓа о Исус пле лафенцар хем пле примереа. Адава закони темелинела пе ко мангипе хем секогаш тано праведно. Адалеске со о чачутне христијања шунена акава закони ола пле постапкенцар сикавена е чхавенге кај чаче мангена лен хем поможинена ленге те осетинен пе безбедно. Спротивно таро адава, о сексуално злоупотребибе чхавен тани себично хем неправедно постапка. Јекх чхаво сој злоупотребимо осетинела пе кај нане заштитимо хем мислинела кај никој на мангела ле.

3 Жално тано адава со ко свето иси са повише чхаве сој сексуално злоупотребиме. Адава тано сериозно проблеми со чак погодинела е чачутне христијанен. Соске? Иси са повише мануша сој тане лошна хем со ховавена, а несаве лендар пробинена те кхувен ко собрание (2. Тим. 3:13). Освен адава, несаве со служинена сине е Јеховаске постапинѓе спрема пле румиме телесна желбе хем сексуално злоупотребинѓе  чхавен. Ки акаја статија ка дикха соске тано добором сериозно грево те злоупотребинен пе чхаве. Исто аѓаар, ка дикха со керена о старешине кеда некој ко собрание ка керел несаво сериозно грево, коте сој вклучимо о злоупотребибе чхавен. Ка дикха исто аѓаар сар шај о родителија те заштитинен пумаре чхавен. *

О ЗЛОУПОТРЕБИБЕ ЧХАВЕН ТАНО СЕРИОЗНО ГРЕВО

4-5. Соске о злоупотребибе чхавен тано грево против и жртва?

4 О злоупотребибе чхавен иси ле последице кола со трајнена бут време. Адава на анела дукх само е жртвенге, него околенге да со мангена лен — е фамилијаке хем е пхраленге хем е пхењенге таро собрание. О злоупотребибе чхавен тано сериозно грево.

5 Последице е жртваке. * Грево тано те поврединел пе е јаверен хем те анел пе ленге дукх. Сар со ка дикха ки наредно статија, окова со злоупотребинела чхаве керела баш адава — поврединела е чхаве хем анела леске бари дукх. Ов искористинела е чхавескири доверба хем адалеа керела те на осетинел пе безбедно. Амен мора те заштитина е чхавен таро асавке лошна постапке, а е чхавенге со сине жртве ваљани те да утеха хем помош (1. Сол. 5:14).

6-7. а) Соске о злоупотребибе чхавен анела лаџ е собраниеске? б) Соске адава тано грево со анела законска последице?

6 Лаџ е собраниеске. Ако некој таро собрание злоупотребинела чхаве, ка анел лаџ е собраниеске (Мат. 5:16; 1. Пет. 2:12). Кобор тано неправедно адава спрема о милионија верна Сведокија кола со дена пестар са те шај пле постапкенцар те фалинен е Јехова! (Јуда 3). Амен на дозволинаја ко собрание те ачхол некој со бизо те каинел пе керела лошна буќа хем адалеа каљарела о шукар анав е собраниескоро.

7 Пхагела пе о закони е државакоро. О христијања мора те поштујнен е властен (Рим. 13:1). Адава сикаваја ле аѓаар со шунаја о законија е државакере. Ако некој таро собрание пхагела несаво закони, на пример, адалеа со ка злоупотребинел чхаве, ов сикавела кај на шунела е властен. (Споредин Дела 25:8.) Е старешиненге нане денди власт те казнинен е манушен со пхагена о закони е државакоро. Ама, ако некој злоупотребинела чхаве, ола нане те гаравен ле таро властија хем таро законска последице (Рим. 13:4). Ов ка трпинел о последице таро пле постапке (Гал. 6:7).

8. Сар дикхела о Јехова ко грево сој кердо против несаво мануш?

8 Сој најлошно, адава тано грево против о Девел (Пс. 51:4). Кеда јекх мануш керела грево против јавер мануш, адалеа грешинела е Јеховаске да. Те дикха јекх пример таро Закони со денѓа о Девел е Израелцонге. Спрема адава Закони, окова со ка ховавел сине или ка искористинел пле пашутне постапинела сине „неверно спрема о Јехова“ (3. Мој. 6:2-4). Акава јасно сикавела кај ако некој таро собрание злоупотребинела чхаве, тегани постапинела неверно спрема о Девел адалеске со ховавѓа хем искористинѓа адале чхаве. О чхаво нане више те осетинел пе безбедно соске сине злоупотребими лескири доверба. Окова со злоупотребинела чхаве анела бари лаџ е Јеховаске. Адалеске, сексуално те злоупотребинел пе чхаве тано баро грево против о Девел хем амен осудинаја адава.

9. Саве упатствија со темелинена пе ки Библија објавинѓа е Јеховаскири организација џи акана, хем соске?

9 Џи акана, е Јеховаскири организација објавинѓа бут информацие башо злоупотребибе  чхавен со темелинена пе ки Библија. На пример, ко статие тари Стражарско кула хем Разбудете се! сине објаснимо со шај те керен о жртве те шај те издржинен и емоционално дукх која со трајнела бут време, сар шај о јавера те поможинен ленге хем те охрабринен лен хем сар шај о родителија те заштитинен пумаре чхавен. Е Јеховаскири организација денѓа е старешиненге детална упатствија кола со темелинена пе ки Библија башо адава со те керен ако некој злоупотребинѓа чхаве. И организација редовно проверинела о упатствија со дела лен е старешиненге башо адава сар те решинен асавке случаија. Акава керела пе те шај о старешине секогаш те икерен пе ко е Христосескоро закони хем те постапинен праведно хем мангипаја ко случаија кеда тано злоупотребимо несаво чхаво.

КЕДА НЕКОЈ КА КЕРЕЛ СЕРИОЗНО ГРЕВО

10-12. а) Со на ваљани те бистрен о старешине кеда шунена кај некој керѓа сериозно грево, хем кола важна буќа керена? б) Спрема Јаков 5:14, 15, со пробинена те керен о старешине?

10 Кеда о старешине решинена несаво случај коте со сине кердо сериозно грево, ола на бистрена кај е Христосескоро закони родела лендар те постапинен е стадоја мангипаја хем те керен адава сој исправно хем праведно англо е Девлескере јакхја. Адалеске, кеда шунена кај некој керѓа сериозно грево, ола керена некобор буќа. И најважно цел е старешиненгири тани те поштујнен е Јехова хем те заштитинен лескоро шукар анав (3. Мој. 22:31, 32; Мат. 6:9). О старешине исто аѓаар поможинена е пхраленге хем е пхењенге ко собрание те ачховен паше е Јеховаја, хем утешинена хем поможинена околенге со највише тане погодиме таро некаскоро сериозно грево.

11 Освен адава, ако некој таро собрание керѓа сериозно грево хем каинела пе, о старешине пробинена те поможинен леске те поправинел пло однос е Јеховаја. (Читин Јаков 5:14, 15.) Адава слуга е Девлескоро со керѓа сериозно грево те шај те задоволинел пле погрешна желбе тано насвало ко духовно поглед. Акава значинела кај нане више паше е Јеховаја. * Е старешинен шај те споредина лен докторенцар. Ола пробинена те поможинен е „насвалеске“, или околеске со грешинѓа, те сасљол. О советија со ка ден ле тари Библија шај те поможинен леске палем те овел паше е Девлеа, ама само ако ов чаче каинела пе (Дела 3:19; 2. Кор. 2:5-10).

12 Јасно тано кај е старешинен иси лен бари одговорност. Ола бут грижинена пе башо е Девлескоро стадо сој ленге доверимо (1. Пет. 5:1-3). Ола мангена ленгере пхраља хем пхења те осетинен пе безбедна ко собрание. Адалеске, одма реагиринена кеда ка шунен кај некој керѓа сериозно грево, коте сој тано вклучимо хем о злоупотребибе чхавен. Со керена ко асавке ситуацие? Те дикха трин пучиба сој тане поврзиме е старешиненгере улогаја.

13-14. Дали о старешине ваљани те поштујнен о законија е државакере те пријавинен ко властија секова обвинение башо злоупотребибе чхаве? Објаснин.

13 Ако шунена обвинение кај некој злоупотребинѓа чхаве, дали о старешине ваљани те поштујнен о законија е државакере башо пријавибе асавко случај ко властија? Оја. Ко несаве државе иси законија кола со родена таро мануша те пријавинен ко властија секова обвинение баши злоупотреба чхавен, хем о старешине поштујнена акала законија (Рим. 13:1). Адала законија нане спротивна таро е Девлескере законија (Дела 5:28, 29). Адалеске, ако шунена обвинение кај некој злоупотребинѓа чхаве, о старешине одма контактиринена е подружницаја те шај те добинен упатствија башо адава сар те постапинен спрема о законија.

14 Кеда о старешине керена лафи е жртвенцар хем ленгере родителенцар, или јаверенцар со џанена кај несаво чхаво сине злоупотребимо, ола љубезно вакерена ленге кај иси лен право те пријавинен о случај ко властија. Ама, со ако о обвинимо тано некој таро собрание хем ако  башо адава случај шунена јавера да таро адава тхан? Дали о објавители со пријавинѓа адава случај ваљани те мислинел кај ов тано криво адалеске со е Јеховаскоро анав сине лаџакердо? На. Окова со злоупотребинѓа чхаве тано адава со лаџакерѓа е Јеховаскоро анав.

15-16. а) Спрема 1. Тимотеј 5:19, соске ваљани најхари дуј сведокија те шај о старешине те керен правно одбор? б) Со керена о старешине кеда ка шунен обвинение кај некој таро собрание злоупотребинѓа чхаве?

15 Соске ваљани најхари дуј сведокија те шај о старешине те керен правно одбор ко собрание? Адалеске со о библиска мерилија баши правда родена адава. Ако о обвинимо на признајнела кај керѓа грево, ваљани дуј сведокија те потврдинел пе о обвинение хем о старешине те керен правно одбор (5. Мој. 19:15; Мат. 18:16; читин 1. Тимотеј 5:19). Ама дали акава значинела кај ваљани дуј сведокија англедер те пријавинел пе о обвинение ко властија? На. Е старешиненге хем е јаверенге на ваљани дуј сведокија те шај те пријавинен о обвинение ко властија.

16 Кеда ка шунен кај некој таро собрание тано обвинимо кај злоупотребинѓа чхаве, о старешине постапинена спрема о закони е државакоро башо пријавибе асавке случаија, а пало адава пробинена те дознајнен о фактија. Откеда ка керен адава, ко склад е Библијаја одлучинена дали ка керен правно одбор. Ако о обвинимо на признајнела о обвинение, о старешине ка керен лафи е сведоконцар. Ако иси најхари дуј сведокија — окова со денѓа о обвинение хем панда јекх џено со вакерела кај о обвинимо злоупотребинѓа чхаве ко акава случај или јавере чхаве ки јавер ситуација — тегани е старешинен иси лен доволно доказија те керен правно одбор. * Ако нане дујто сведоко, адава на значинела кај окова со дела о обвинение на вакерела о чачипе. Чак ако нане дуј сведокија со ка потврдинен кај некој злоупотребинѓа чхаве, о старешине лена ко предвид кај о обвинимо шај чаче керѓа сериозно грево колеа со бут поврединѓа е јаверен. О старешине понадари да ка утешинен хем ка поможинен околен сој тане повредиме. Освен адава, о старешине шукар ка пазинен те заштитинен о собрание тари опасност кај о обвинимо шај те злоупотребинел несаве чхаве (Дела 20:28).

17-18. Објаснин со керела о правно одбор.

17 Со керела о правно одбор? О лафи „правно“ на значинела кај о старешине тане судие кола со одлучинена дали о властија ваљани те казнинен башо пхагибе о закони околе со злоупотребинѓа чхаве. О старешине на мешинена пе ко адава сар ка спровединел пе о закони, ола мукхена адава е властенге (Рим. 13:2-4; Тит 3:1). Наместо адава, о старешине судинена, или одлучинена дали некој шај те ачховел ко собрание.

18 Кеда о старешине служинена ко правно одбор, ола одлучинена само башо духовна буќа сој поврзиме околеа со злоупотребинѓа чхаве, јавере лафенцар башо лескоро однос е Јеховаја, е пхраленцар хем е пхењенцар. Ола користинена и Библија те шај те дикхен дали ов каинела пе или на. Ако на каинела пе, ов ка овел исклучимо тари организација хем англо собрание ка читинел пе известување кај нане више е Јеховаскоро сведоко (1. Кор. 5:11-13). Ако каинела пе, шај те ачховел ко собрание. Ама, о старешине ка известинен ле кај шај никогаш нане те овел леске дозволимо те овен ле несаве задаче ко собрание, хем кај ка нашти те служинел сар старешина или слуга-помошнико. Адалеске со грижинена пе баши е чхавенгири безбедност, о старешине кеда ка овен коркори е родителенцар кола со иси лен малолетна чхаве шај те предупрединен лен кај ваљани те пазинен кеда ленгере чхаве тане паше узо адава мануш. Џикоте о старешине предупрединена е родителен, ваљани те пазинен те на откринен кој тани и жртва хем лакири фамилија.

 САР ТЕ ЗАШТИТИНЕН ТУМАРЕ ЧХАВЕН

Те шај те заштитинен пумаре чхавен таро сексуално злоупотребибе, о родителија сикавена лен башо сексуална односија спрема ленгири возраст. Адава керена ле аѓаар со користинена о информацие со дела е Девлескири организација (Дикх о пасусија 19-22)

19-22. Сар шај о родителија те заштитинен пумаре чхавен? (Дикх и слика тари насловно страна.)

19 Тумен е родителен иси тумен најбари одговорност те заштитинен тумаре чхавен. * О чхаве тане скапоцено поклон таро Девел, „наследство таро Јехова“ (Пс. 127:3). О Јехова денѓа туменге и одговорност те заштитинен тумаре чхавен. Со шај те керен те шај те заштитинен тумаре чхавен?

20 Прво, истражинен повише башо злоупотребибе чхавен. Сикљовен те пенџарен сар понашинена пе хем саве тактике користинена адала мануша те шај те ховавен е чхавен. Посебно пазинен ко ситуацие или ко мануша кола со шај те овен опасна е чхавенге (Изр. 22:3; 24:3). Ма бистрен кај ко повише случаија окова со злоупотребинела тано некој со о чхаво џанела ле хем иси ле доверба ки лесте.

21 Дујто, керен слободно лафи тумаре чхавенцар хем поттикнинен лен ола да слободно те керен туменцар лафи (5. Мој. 6:6, 7). Акава значинела шукар те шунен џикоте о чхаве керена лафи (Јак. 1:19). Ма бистрен кај о чхаве со сине злоупотребиме бут пути дарана те вакерен некаске башо адава. Шај дарана кај никој нане те верујнел ленге, или шај окова со злоупотребинѓа лен заканинѓа пе кај ка керел ленге нешто лошно ако вакерѓе некаске. Ако сумнинена тумен кај нешто лошно случинѓа пе тумаре чхавеске, љубезно пучен ле несаве пучиба хем пало адава шунен ле шукар со вакерела.

22 Трито, сикавен тумаре чхавен. Сикавен тумаре чхавен са со ваљани те џанен башо сексуална односија спрема ленгири возраст. Сикавен лен со те вакерен хем со те керен ако некој пробинела те пипинел лен ко непристојно начин. Користинен о информацие со дела лен е Девлескири организација башо адава сар те заштитинен тумаре чхавен. (Дикх и рамка „ Сикљов ту хем сикав тле чхавен“.)

23. Сар дикхаја ко сексуално злоупотребибе чхавен, хем кова пучибе ка дикха ки наредно статија?

23 Аменге сар Јеховаскере сведокија, о сексуално злоупотребибе чхавен тано сериозно грево хем страшно постапка. Адалеске со поштујнаја е Христосескоро закони, амен на заштитинаја околен со злоупотребинѓе чхавен таро последице со авена таро ленгере гревија. Ама, ако несаво пхрал или пхен сине злоупотребимо, сар шај те поможина ленге? О одговор ка дикха ки наредно статија.

ГИЛИ 46 О фала Јехова

^ пас. 5 Ки акаја статија ка дикха сар те заштитина е чхавен таро сексуално злоупотребибе. Ка дикха сар шај о старешине те заштитинен о собрание хем сар шај о родителија те заштитинен пумаре чхавен.

^ пас. 3 ОБЈАСНИМЕ ЛАФИЈА: Сексуално те злоупотребинел пе чхаве тано кеда јекх возрасно мануш искористинела чхаве те шај те задоволинел пле сексуална желбе. Ко адава тано вклучимо полов однос, орално хем анално секс, те галинен пе или те пипинен пе о полова органија, о чучија или и бул, хем јавера румиме постапке. Иако побаро дело таро жртве тане чхаја, исто аѓаар бут мурша да тане злоупотребиме. Повише џене таро адала со злоупотребинена чхавен тане мурша, ама иси несаве џувља да со злоупотребинена чхавен.

^ пас. 5 ОБЈАСНИМЕ ЛАФИЈА: Ки акаја хем ки наредно статија, е лафеа „жртва“ мислинела пе ки некасте со сине сексуално злоупотребимо ко тикнипе. Акава лафи користинаја ле те шај те овел јасно кај о чхаво доживинѓа физичко хем емоционално дукх, кај сине злоупотребимо хем кај нане криво башо адава со уло леске.

^ пас. 11 О духовно насвалипе нане изговор башо сериозно грево. Окова со керѓа о грево тано целосно одговорно англо Јехова башо пле погрешна одлуке хем постапке (Рим. 14:12).

^ пас. 16 О старешине никогаш нане те роден таро несаво чхаво те овел присутно џикоте керена лафи околеа сој обвинимо кај злоупотребинѓа ле. Јекх таро родителија или несаво јавер возрасно мануш колесте со е чхаве иси ле доверба шај те информиринел е старешинен башо адава со вакерѓа о чхаво кај случинѓа пе. Аѓаар нане те керел пе е чхавеске панда побари емоционално дукх.

^ пас. 19 Акала упатствија важинена околенге да сој законска старателија или околенге со иси лен одговорност те грижинен пе малолетна чхавенге.