Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 СТАТИЈА ПРОУЧИБАСКЕ 5

Со сикавела баши аменде адава со џаја ко состанокија

Со сикавела баши аменде адава со џаја ко состанокија

Понадари да вакерен башо мерибе е Господарескоро, са џикоте ов на авела (1. КОР. 11:26)

ГИЛИ 18 Благодарна баши откупнина

БАШО СО КА КЕРА ЛАФИ *

1-2. а) Со дикхела о Јехова кеда милионија мануша кхедена пе те икерен е Господарескири вечера? (Дикх и слика тари насловно страна.) б) Со ка дикха ки акаја статија?

ЗАМИСЛИН туке со дикхела о Јехова кеда милионија мануша ко цело свето кхедена пе те икерен е Господарескири вечера. Ов на дикхела лен само сар група мануша сој кхедиме ко јекх тхан, него приметинела секоле јекхе сој присутно. На пример, ов дикхела околен со верно авена секова берш. Машкар ленде иси несаве со авена иако иси лен баро прогонство. А јавера со на авена редовно ко амаре состанокија, авена ки Спомен-свеченост соске ко акава диве дикхена сар нешто бут важно. Исто аѓаар, о Јехова приметинела околен да со авена прво пути соске мангена те дикхен со керела пе ко акава состанок.

2 О Јехова тано бут бахтало кеда дикхела кај бут мануша авена ко адава посебно состанок (Лука 22:19). Ама, леске нане најважно кобор мануша авена. Леске тано бут поважно соске о мануша авена. Ки акаја статија ка кера лафи башо јекх важно пучибе: Освен со џаја ки Спомен-свеченост со икерела пе јекх пути ко берш, соске џаја ко состанокија да со икерена пе секова курко кола со о Јехова дела лен околенге со мангела лен?

Милионија мануша ко цело свето тане шукар доџакерде кеда авена ки Спомен-свеченост (Дикх о пасусија 1-2)

 И ПОНИЗНОСТ ПОТТИКНИНЕЛА АМЕН ТЕ ЏА КО СОСТАНОКИЈА

3-4. а) Соске џаја ко состанокија? б) Со сикавела баши аменде адава со џаја ко состанокија? в) Спрема 1. Коринќаните 11:23-26, соске ваљани те џа ки Спомен-свеченост?

3 Најважно причина соске џаја ко состанокија тани адалеске со аѓаар обожавинаја е Девле. Јавер причина тани адаја со ко адала состанокија сикљоваја башо Јехова. О горда мануша мислинена кај на ваљани никој те сикавел лен (3. Јов. 9). Тари јавер страна, амен едвај аџикераја те ова сикавде таро Јехова хем тари лескири организација (Иса. 30:20; Јован 6:45).

4 Кеда џаја ко амаре состанокија тегани сикаваја кај сием понизна хем кај мангаја те сикљова. Амен на џаја ки Спомен само адалеске со мора те џа, него џаја соске понизно мангаја те кера адава со вакерѓа о Исус: „Керен акава те сетинен тумен манде“. (Читин 1. Коринќаните 11:23-26.) Ко адава состанок кераја позорали амари надеж баши иднина хем сетинаја амен кобор о Јехова мангела амен. Ама, о Јехова џанела кај нане доволно само јекх пути ко берш те ова охрабриме. Адалеске ов керѓа те овел амен секова курко состанокија хем поттикнинела амен те џа ки ленде. И понизност поможинела аменге те ова послушна. Секова курко шај одвојнаја некобор саатија те шај те спремина амен хем те џа ко состанокија.

5. Соске о понизна мануша мангена те овен сикавде таро Јехова?

5 Секова берш, бут понизна мануша мангена те овен сикавде таро Јехова (Иса. 50:4). Ола осетинена пе шукар кеда авена ки Спомен хем адалеске почминена те авен ко јавера да состанокија со иси амен (Зах. 8:20-23). Заедно ленцар сарине амен сием бахтале џикоте сикљоваја таро Јехова кова со „поможинела... хем спасинела“ (Пс. 40:17). Уствари, со шај те овел пошукар хем поважно таро адава те манга те ова сикавде таро Јехова хем таро лескоро мангло чхаво о Исус? (Мат. 17:5; 18:20; 28:20).

6. Сар и понизност поможинѓа јекхе манушеске те авел ки Спомен-свеченост?

6 Секова берш трудинаја амен те канина со повише манушен те авен ки Спомен-свеченост. Бут понизна мануша сине лен корист таро адава со прифатинѓе амари покана. Те дикха јекх пример. Англедер некобор берш, јекх мануш леља покана баши Спомен-свеченост таро амаро пхрал, ама вакерѓа леске кај нашти те авел. Ама, амаро пхрал сине изненадимо кеда дикхља акале мануше кај ало ки Спомен. О мануш сине воодушевимо таро адава кобор сине леа љубезна о пхраља хем адава поттикнинѓа ле те почминел те џал ко состанокија секова курко. Оттегани ов на гело само ко трин состанокија ко цело адава берш. Со поможинѓа леске те анел асавки одлука те џал ко са о состанокија? Ов сине добором кротко со променинѓа пло мислење. О пхрал со денѓа ле и покана пало несаво време вакерѓа: „Ов тано бут понизно мануш“. Сигурно о Јехова викинѓа акале мануше ки песте хем акана тано амаро крстимо пхрал (2. Сам. 22:28; Јован 6:44).

7. Сар поможинена аменге о состанокија хем и Библија те ова понизна?

7 Адава со сикљоваја ко состанокија хем адава со читинаја тари Библија шај те поможинел аменге те ова понизна. Некобор курке англедер и Спомен-свеченост, бут пути ко состанокија керела пе лафи башо е Исусескоро пример хем баши лескири понизност со сикавѓа ла кеда денѓа пло живото сар откупнина. Некобор диве англедер и Спомен поттикниме сием те читина тари Библија башо адава со уло англедер те мерел хем те воскреснинел о Исус. Адава со  сикљоваја ко состанокија хем со читинаја ки Библија бајрарела амаро ценење баши е Исусескири жртва. Адалеске мангаја те ова понизна сар лесте хем те кера е Јеховаскири волја, чак кеда адава тано бут пхаро (Лука 22:41, 42).

И ХРАБРОСТ ПОМОЖИНЕЛА АМЕНГЕ ТЕ ЏА КО СОСТАНОКИЈА

8. Сар сикавѓа о Исус храброст?

8 Трудинаја амен те ова сар о Исус аѓаар со ка сикава храброст. Размислин башо адава кобор сине храбро англедер те мерел. Џанља кај панда хари о душмања ка понижинен ле, ка марен ле хем ко крајо ка мударен ле (Мат. 20:17-19). Ама ов сине спремно те мерел. Кеда ало адава време, пле апостоленге со сине леа заедно ки градина Гетсиманија вакерѓа: „Уштен, те џа. Аке мло предавнико тано паше!“ (Мат. 26:36, 46). А кеда о мануша со сине лен оружје але те астарен ле, ов иклило англи ленде, вакерѓа кај ов тано адава касте со родена хем вакерѓа е војниконге те мукхен лескере апостолен (Јован 18:3-8). Кобор баро пример баши храброст! Авдиве о помазиме христијања хем о јавера бакхре трудинена пе те овен храбра сар о Исус. Сар керена адава?

Адава со сиан храбро хем џаја ко состанокија охрабринела е јаверен (Дикх о пасус 9) *

9. а) Соске шај ка ваљанел аменге храброст те ова редовна ко состанокија? б) Сар шај амаро пример те влијајнел упро пхраља кола сој пханле баши пли вера?

9 Ако аракхљоваја ки несави пхари ситуација, тегани аменге да шај ка ваљани храброст те шај те ова редовна ко амаре состанокија. Несаве амаре пхраља хем пхења авена редовно ко состанокија чак кеда иси лен дукх ко вило, обесхрабриме тане или насвале. А јавера сикавена храброст адалеа со авена ко состанокија иако иси лен баро прогонство тари фамилија или таро властија. Размислин сар амаро пример влијајнела упро пхраља сој тане пханле баши пумари вера (Евр. 13:3). Кеда шунена кај понадари да служинаја е Јеховаске иако иси амен неволје, адава поможинела ленге те ачховен верна, храбра хем ко са те шунен е Јехова. О Павле сине ко слична околностија. Џикоте сине пханло ко Рим, сине бут бахтало секова пути кеда шунела сине сар лескере пхраља верно служинена е Девлеске (Фил. 1:3-5, 12-14). Кратко англедер те овел ослободимо таро пханлипе или одма пало адава, о Павле пишинѓа о писмо џи ко Евреија. Ко адава писмо поттикнинѓа е верна христијанен те манген пе јекх јекхеа хем никогаш те на мукхен пле состанокија (Евр. 10:24, 25; 13:1).

10-11. а) Кас ваљани те канина ки Спомен-свеченост? б) Која причина башо адава аракхаја ко Ефешаните 1:7?

10 Сикаваја храброст исто аѓаар кеда канинаја амаре фамилија, е колеген тари бути хем амаре комшиен те авен ки Спомен-свеченост. Соске кераја адава? Амен мангаја о јавера те авен ко адава посебно состанок соске бут сием благодарна башо адава со керѓе о Јехова хем о Исус. Мангаја те џанен саве берекетија шај те овен лен таро е Јеховаскоро шукарипе со на заслужинаја ле, кова со сикавѓа ле адалеа со денѓа и откупнина. (Читин Ефешаните 1:7; Отк. 22:17).

 11 Кеда храбро џаја ко состанокија, сикаваја панда јекх шужи особина која со о Девел хем лескоро Чхаво бут сикавена ла.

О МАНГИПЕ ПОТТИКНИНЕЛА АМЕН ТЕ ЏА КО СОСТАНОКИЈА

12. а) Сар амаре состанокија бајрарена амаро мангипе спрема о Јехова хем спрема о Исус? б) Ко саво начин о лафија таро 2. Коринќаните 5:14, 15 поттикнинена амен те џа пало е Исусескоро пример?

12 Амаро мангипе спрема о Јехова хем о Исус поттикнинела амен те џа ко состанокија. А адава со сикљоваја ко состанокија бајрарела амаро мангипе спрема о Девел хем спрема лескоро Чхаво. Ко состанокија редовно сетинаја амен ко адава со керѓе ола баши аменде (Рим. 5:8). Ама, посебно и Спомен-свеченост сетинкерела амен кобор баро мангипе сикавена на само аменге, него околенге да со панда на халиле кобор врединела и откупнина. Амен сием бут благодарна хем адалеске трудинаја амен секова диве те постапина сар о Исус. (Читин 2. Коринќаните 5:14, 15.) Исто аѓаар, таро вило мангаја те фалина е Јехова соске денѓа пле Чхаве сар жртва аменге. Јекх бути сар шај те фалина ле тани аѓаар со таро вило ка коментирина ко состанокија.

13. Сар шај те сикава амаро мангипе спрема о Јехова хем лескоро Чхаво? Објаснин.

13 Амаро мангипе спрема о Јехова хем о Исус шај исто аѓаар те сикава ле адалеа со спремно ка кера несаве жртве баши ленге. Бут пути ваљани нешто те жртвујна те шај те џа ко состанокија. Ко бут собранија о состанок ко работна диве икерела пе акшамеске, кеда шај сием бут уморна. А о јавер состанок икерела пе ко викенд, кеда о мануша одморинена пе. Дали о Јехова дикхела адава со џаја ко состанокија иако сием уморна? Оја! Уствари, кобор повише трудинаја амен, ов панда повише ценинела о мангипе со сикаваја спрема лесте (Мар. 12:41-44).

14. Сар сикавѓа о Исус кај тано спремно те керел жртве е јаверенге?

14 О Исус денѓа аменге пример те сикава мангипе аѓаар со ка кера жртве башо јавера. Ов на само со сине спремно те мерел пле учениконге, него исто аѓаар секова диве чхивела сине ленгере потребе англо пле. На пример, ов сине пле ученикоцар чак кеда сине уморно или кеда сине ле баро стрес (Лука 22:39-46). Ов концентриринѓа пе ко адава со шај те дел е јаверенге, а на со шај те лел лендар (Мат. 20:28). Ако амаро да  мангипе спрема о Јехова хем о пхраља тано добором баро, тегани ка да са амендар те шај те џа ки Спомен-свеченост хем ко са амаре состанокија.

15. Каске посебно мангаја те поможина?

15 Амен сием ки јекх чачутни христијанско организација хем мангаја са повише те користина амаро време те шај те канина е јавере манушен те овен аменцар. Ама посебно мангаја те одвојна време башо „амаре пхраља ки вера“ кола со нане активна (Гал. 6:10). Амаро мангипе спрема ленде ка сикава ле аѓаар со ка охрабрина лен те авен ко состанокија, а посебно те авен ки Спомен-свеченост. Исто сар о Јехова хем о Исус, амен да сием бахтале кеда дикхаја кај о пхраља хем о пхења со нане активна иранена пе ко Јехова, амаро мангло Дад хем Пастири (Мат. 18:14).

16. а) Сар шај те охрабрина амен јекх јекхеа, хем сар ка поможинен аменге о состанокија? б) Соске тано шукар акава време таро берш те размислина башо е Исусескере лафија сој пишиме ко Јован 3:16?

16 Ко курке со авена, ка трудина амен те канина кобор со шај повише манушен те авен ки Спомен-свеченост со ка икерел пе петок акшамеске, ко 19 април 2019 берш. (Дикх и рамка „ Дали ка канине лен?“) Секогаш ваљани те охрабрина амен јекх јекхеа аѓаар со ка ова редовна ко амаре состанокија кола со дела лен аменге о Јехова. Џикоте авела о крајо таро акава свето, о состанокија ка поможинен аменге те бајрара амари понизност, храброст хем мангипе (1. Сол. 5:8-11). Таро вило те сикава амаро мангипе спрема о Јехова хем лескоро Чхаво кола со бут мангена амен! (Читин Јован 3:16.)

ГИЛИ 126 Овен будна, хем бут силна

^ пас. 5 О диве кеда ка сетина амен ко е Исусескоро мерибе ка овел петок акшамеске, 19 април 2019 берш, хем адава ка овел о најважно состанок акале бершеске. Соске мангаја те ова ко акава состанок? Адалеске со мангаја те кера е Јеховаскири волја. Ки акаја статија ка дикха со сикавела баши аменде адава со џаја ки Спомен хем ко амаре состанокија со иси амен секова курко.

^ пас. 52 ОБЈАСНИМЕ СЛИКЕ: О пхрал сој ко пханлипе баши пли вера охрабримо тано таро писмо со бичхалѓа ле лескири фамилија. Ов џанела кај на бистерѓе ле хем бахтало тано со лескири фамилија ачхола верно е Јеховаске иако ко тхан коте со живинена иси политичко конфликт.