СТРАЖАРСКО КУЛА (ИЗДАНИЕ БАШО ПРОУЧИБЕ) јануари 2018

Ко акава број иси статие проучибаске таро 26 февруари џи ко 1 април 2018.

„Ов дела сила околеске сој тано уморно“

Сар со аваја џи ко крајо, о живото овела са попхаро. Е бершескоро стихо башо 2018 берш поттикнинела амен те рода сила таро Јехова.

Сар и Спомен-свеченост анела јекхипе?

Сар и Спомен-свеченост поможинела е Девлескере народоске те овел ко јекхипе? Дали несави Спомен-свеченост ка овел последно?

Со шај те да адале со иси ле са?

О дејба тано дело таро чачутно обожавање. Соске аменге корисно те да таро амаре материјална средствија?

Кова мангипе керела те ова чаче бахтале?

Сар разликујнела пе о мангипе башо Девел хем о мангипе сој пишимо ко 2. Тимотеј 3:2-4? О одговор ка поможинел аменге те аракха чачутно бахталипе хем задоволство.

Народо кова со разликујнела пе таро јавера мануша

Кобор разликујнена пе о особине е манушенгере ко последна диве таро о особине е Девлескере слугенгере?