СТРАЖАРСКО КУЛА (ИЗДАНИЕ БАШО ПРОУЧИБЕ) февруари 2017

Ко акава број иси статие проучибаске таро 3 џи ко 30 април 2017.

Е Јеховаскири намера ка исполнинел пе!

Која сине е Девлескири намера е Пхувјаја хем е манушенцар? Саво проблеми иклило? Соске е Исусескири откупно жртва тани о кључо со пхравела о удар те шај те исполнинел пе е Девлескири намера?

И откупнина — „совршено поклон“ таро амаро Дад

На само со дела амен берекетија, акава поклон таро Девел тано поврзимо букенцар сој тане бут важна сариненге упре ко небо хем теле ки Пхув.

О Јехова водинела пле народо

Ко пурано време о Јехова користинела сине манушен те водинел пле народо. Со сикавела кај ов водинела лен сине?

Кој водинела е Девлескере народо авдиве?

О Исус ветинѓа кај ка овел пле учениконцар џикоте на авела о крајо акале светоскоро. Сар водинела е Девлескере народо ки Пхув авдиве?

ИСКУСТВО

Осетинѓем е Девлескоро шукарипе ко бут начинија

О Даглас хем и Мери Гест осетинѓе е Девлескоро шукарипе сар пионерија ки Канада хем сар мисионерија ко Бразил хем ки Португалија.

Пучиба таро читателија

О апостол Павле пишинѓа: „О Девел... нане те мукхел те овен искушиме повише таро адава со шај те издржинен“. Дали акава значинела кај о Јехова англедер дикхела со шај те издржина хем спрема адава биринела кола искушенија ка овен амен?