СТРАЖАРСКО КУЛА (ИЗДАНИЕ БАШО ПРОУЧИБЕ) април 2019

Ко акава број иси статие со ка проучинен пе ко курке таро 3 џи ко 30 јуни 2019.

Дали трудинеа тут целосно те кере тли служба башо Девел?

Сар шај пошукар те проповедина хем сар шај и служба те керел амен побахтале?

Постапин сар о Исус хем понадари да ка овел тут андруно мир

Трин буќа со керела лен сине о Исус, а шај те поможинен аменге понадари да те овел амен андурно мир, чак кеда иси амен баре проблемија хем искушенија.

О чачипе башо муле

Со шај те поможинел аменге те на учествујна ко адетија со керена лен башо муле?

О Јехова ка поможинел туке те борине тут против о лошна духија

Сар шај те борина амен против о Сатана хем о лошна духија хем те на дозволина ленге те ховавен амен?

ИСКУСТВО

Аракхлем јекх скапоцено бисери

Читин саве берекетија сине е Винстоне хем е Памела тари Австралија.

Дали џанљан?

Сар сине организиримо о патујбе бродеа ко прво веко?