Џа ко тексто

Џа ки содрежина

О друмо со ингарела ки чачутни слобода

О друмо со ингарела ки чачутни слобода

Ако о Чхаво ослободинела тумен, ка овен чаче слободна (ЈОВАН 8:36)

ГИЉА: 54, 36

1, 2. а) Со керена о мануша те шај те овел лен слобода? б) Саво тано о резултати таро адава?

АВДИВЕ, бут мануша керена лафи башо адава саринен те овен лен иста правија хем слобода. Бут џене мангена свето бизо неправде, предрасуде хем чоролипе. Јавера родена те овел лен слобода те вакерен со мислинена, те керен со мангена хем те живинен сар мангена. Акава сикавела кај са о мануша мангена те овен слободна.

2 Те шај те овен слободна, о мануша керена протестија хем револуцие. Ама, дали чаче добинена адава со мангена? На. Бут пути, акава анела ленге побаре муке, па чак мерибе. Акала буќа сикавена кај адава со вакерѓа о цари о Соломон ко Проповедник 8:9 тано точно: „О мануш владинела упро мануш ки лескири штета“.

3. Со ваљани те кера те шај те ова чаче бахтале хем задоволна?

3 И Библија вакерела аменге со ваљани те кера те шај те ова чаче бахтале хем задоволна. О ученико о Јаков вакерѓа: „Окова со внимателно дикхела ко совршено закони е слободакоро хем понадари да шунела ле... ка  овел бахтало ко адава со керела“ (Јак. 1:25). О совршено закони авела таро Јехова, хем ов најшукар џанела со ваљани е манушенге те шај те овен целосно бахтале хем задоволна. О Јехова денѓа е Адамеске хем е Еваке чачутни слобода хем са јавер со ваљани сине ленге те шај те овен бахтале.

КЕДА О МАНУША СИНЕ ЧАЧЕ СЛОБОДНА

4. Сави слобода сине е Адаме хем е Ева? (Дикх и слика ко почеток тари статија.)

4 Кеда читинаја о прва дуј поглавја тари 1. Мојсеева, хаљоваја кај е Адаме хем е Ева сине лен слобода баши која со авдиве о мануша шај само те сонинен. Сине лен са со ваљани ленге, на сине состар те даран хем никој на понашинела пе сине ленцар неправедно. На секиринена пе сине дали ка овел лен хајбаске, дали ка аракхен бути, дали ка насваљовен или ка мерен (1. Мој. 1:27-29; 2:8, 9, 15). Ама, дали ленгири слобода на сине ограничими? Те дикха.

5. Со ваљани е манушенге те шај те овел лен слобода?

5 Бут џене мислинена кај и чачутни слобода тани те кере са со мангеа бизо те мислине башо последице. Јекх енциклопедија вакерела кај и слобода тани „способност те ане одлуке хем те исполнине лен“ (The World Book Encyclopedia). Ама, ки лате исто аѓаар пишинела кај о мануша тане слободна са џикоте о ограничувања со дела лен и држава нане неправедна, непотребна хем неразумна. Акава значинела кај мора те овен несаве ограничувања те шај саринен те овел лен слобода. Ама, кас иси право те одлучинел дали несаве ограничувања тане праведна, потребна хем разумна?

6. а) Соске само е Јехова иси ле слобода со нане ограничими? б) Сави слобода иси е манушен хем соске?

6 Бут тано важно те на бистра кај само е Јехова иси ле слобода со нане ограничими. Соске? Адалеске со ов керѓа са хем ов тано о семоќно Владетели ко универзум (1. Тим. 1:17; Отк. 4:11). О цари о Давид шуже лафенцар вакерѓа кобор тано баро о Јехова. (Читин 1. Летописи 29:11, 12.) Ама, са сој кердо ко небо хем ки Пхув иси ле ограничими слобода. О Јехова мангела те хаљова кај само ле иси ле право те одлучинел кола ограничувања тане праведна, потребна хем разумна. О Јехова панда таро почеток чхивѓа ограничувања е манушенге.

7. Кола буќа керена амен бахтале иако мора те кера лен?

7 Иако е Адаме хем е Ева сине лен бари слобода, ој сине ограничими. Несаве таро адала ограничувања сине ленге природна. На пример, те шај те ачховен џивде, мора сине те дишинен, те хан хем те совен. Дали адава значинела кај ола на сине слободна? На. Уствари, о Јехова керѓа аѓаар те шај адала буќа те керен лен бахтале хем задоволна (Пс. 104:14, 15; Проп. 3:12, 13). Сарине уживинаја кеда дишинаја чисто воздух, кеда хаја амаро омилено хајбе хем кеда шукар ка сова. На осетинаја амен ограничиме кеда кераја акала буќа. Сигурно о Адам хем и Ева да на осетинѓе пе аѓаар.

8. Која јасно заповед денѓа о Јехова е Адамеске хем е Еваке, хем соске?

8 О Јехова денѓа е Адамеске хем е Еваке јасно заповед. Ов вакерѓа ленге те овен лен чхаве, те пхерен и Пхув хем те грижинен пе лаке (1. Мој. 1:28). Дали акаја заповед ограничинѓа ленгири слобода? Ни најхари! Адава  денѓа лен прилика те керен цели Пхув рај хем вечно те живинен ки лате заедно пле совршена чхавенцар. Акаја сине е Девлескири намера (Иса. 45:18). Авдиве, ако некој одлучинѓа те на кхувел ко брако или те на овел ле чхаве, адава на значинела кај на шунела е Девле. Ама, бут џене кхувена ко брако хем иси лен чхаве иако џанена кај адаја одлука ка анел ленге пхарипа (1. Кор. 7:36-38). Соске? Адалеске со аџикерена адала буќа те анен ленге бахталипе хем задоволство (Пс. 127:3). Те шунен сине о Адам хем и Ева е Јехова, ола ка шај сине вечно те уживинен ко брако хем ко фамилијарно живото.

САР СИНЕ НАШАВДИ И ЧАЧУТНИ СЛОБОДА?

9. Соске е Девлескири заповед сој пишими ки 1. Мојсеева 2:17 сине праведно, потребно хем разумно?

9 О Јехова денѓа е Адамеске хем е Еваке панда јекх заповед хем јасно вакерѓа ленге со ка овел ако на шунѓе ла. Ов вакерѓа: „Таро каш башо пенџарибе сој шукар хем сој лошно, на смејнеа те ха, соске ко адава диве кеда ка ха лестар, сигурно ка мере“ (1. Мој. 2:17). Дали адаја заповед сине неправедно, непотребно хем неразумно? Дали ој леља лендар ленгири слобода? Ни најхари. Уствари, бут библиска изучувачија мислинена кај е Девлескири заповед сине бут мудро хем логично. Јекх лендар вакерела кај адаја заповед сикавела амен „кај само о Девел џанела сој шукар е манушенге хем само о Девел џанела со нане шукар ленге. Те шај те овел ленге шукар, е манушен мора те овел лен доверба ко Девел хем те шунен ле. Ако на шунена ле, ола ка ваљани коркори те одлучинен сој шукар а со на“. Адава тано нешто сој бут пхаро коркори о мануша те керен ле.

Е Адамескири хем е Евакири одлука анѓа џи ки катастрофа! (Дикх о пасусија 9-12)

10. Соске и слободно волја нане исто сар о право те одлучина сој шукар а сој лошно?

Само е Јехова иси ле право те одлучинел сој шукар, а сој лошно

10 Несаве мануша шај мислинена кај о Јехова на денѓа е Адамеске слобода те керел со мангела. Ама, ола на хаљовена кај и слободно волја, или о право те бирина со ка кера, нане исто сар о право те одлучина сој шукар, а сој лошно. Е Адаме хем е Ева сине лен слобода те одлучинен дали ка шунен е Девле или на. Ама, само е Јехова иси ле право те одлучинел сој шукар, а сој лошно. „О каш башо пенџарибе сој шукар хем сој лошно“ сетинкерела сине е Адаме хем е Ева ко адава факти (1. Мој. 2:9). На џанаја секогаш саве ка овен о резултатија таро амаре одлуке, а панда похари шај те џана дали о резултатија секогаш ка овен шукар. Адалеске бут пути дикхаја кај о мануша анена несаве одлуке шукар намеренцар, ама ко крајо о резултатија таро акала одлуке тане муке, катастрофе или трагедие (Изр. 14:12). Акава сикавела кај о мануша тане ограничиме ко адава со шај те керен. Адалеа со денѓа е Адамеске хем е Еваке и заповед те на хан таро каш, о Јехова сикавѓа лен кај мора те овен леске послушна те шај те овел  лен чачутни слобода. Со одлучинѓе те керен о Адам хем и Ева?

11, 12. Соске е Адамескири хем е Евакири одлука анѓа џи ки катастрофа? Вакер пример.

11 Жално тано адава со о Адам хем и Ева биринѓе те на овен послушна е Јеховаске. И Ева биринѓа те шунел е Сатана кеда ветинѓа лаке: „Ка пхравѓон тумаре јакхја, хем ка овен сар о Девел, ка џанен сој шукар, а сој лошно“ (1. Мој. 3:5). Дали е Адамескири хем е Евакири одлука анѓа ленге побари слобода, сар со вакерѓа ленге о Сатана? На. О последице тари ленгири одлука сине катастрофална (1. Мој. 3:16-19). Соске? Адалеске со о Јехова на денѓа е манушенге слобода коркори те одлучинен сој шукар а сој лошно. (Читин Еремија 10:23.)

12 Акава тано слично јекхе пилотеа со управинела авионеа. Те шај безбедно те ресел џи ки пли дестинација, ов џала ко правцо сој леске англедер одредимо. Те шај те керел адава, ов користинела о систем баши навигација таро авиони хем комунициринела е контролно кулаја. Ама ако о пилоти на џала пало упатствија хем летинела е авионеа коте со мангела, адава шај те анел џи ки катастрофа. Слично сар адава пилоти, о Адам хем и Ева мангле те керен о буќа ко пло начин. Ола отфрлинѓе е Девлескоро водство. Саво сине о резултати? Катастрофално! Ленгири одлука анѓа грево хем мерибе ленге хем са ленгере чхавенге (Рим. 5:12). О Адам хем и Ева на добинѓе побари слобода адалеа со мангле коркори те одлучинен сој шукар, а сој лошно. Наместо адава, нашавѓе и чачутни слобода со денѓа лен о Јехова.

 САР ШАЈ ТЕ ДОБИНА ЧАЧУТНИ СЛОБОДА

13, 14. Со ваљани те кера те шај те добина чачутни слобода?

13 Несаве мануша мислинена кај ка овен најбахтале ако иси лен слобода со нане ограничими. Ама, дали тано аѓаар? Иако иси бут користија кеда иси амен слобода, шај ли те замислина аменге саво ка овел о свето ако секој керела са со мангела? Ки јекх енциклопедија пишинела кај о законија ко секова организиримо општество тане комплицириме адалеске со мора те заштитинен хем ко исто време те ограничинен и слобода е манушенгири (The World Book Encyclopedia). Акава нане секогаш локхо. Адалеске иси бут законија, а исто аѓаар бут адвокатија хем судие кола со пробинена те објаснинен хем те применинен акала законија.

14 О Исус Христос објаснинѓа сар шај те овел амен чачутни слобода. Ов вакерѓа: „Ако ачховена мле лафенде, чаче сиен мле ученикија, хем ка џанен о чачипе, хем о чачипе ка ослободинел тумен“ (Јован 8:31, 32). Значи, те шај те овел амен чачутни слобода, ваљани те кера дуј буќа. Прво, ваљани те прифатина о чачипе башо кова со сикавѓа о Исус. Дујто, ваљани те ова лескере ученикија. Ако кераја акала буќа ка овел амен чачутни слобода. Ама таро со ка ова слободна? О Исус вакерѓа: „Секој со керела грево, робо тано е гревоске... Ако о Чхаво ослободинела тумен, ка овен чаче слободна“ (Јован 8:34, 36).

15. Ки која смисла о Исус ка керел те ова „чаче слободна“?

15 И слобода со ветинѓа о Исус пле учениконге тани бут пошукар тари  слобода со мангена бут мануша авдиве. Кеда о Исус вакерѓа: „Ако о Чхаво ослободинела тумен, ка овен чаче слободна“, ов керела сине лафи баши слобода таро ропство е гревоске — о најбаро ропство со сине е манушен џи акана. Ки која смисла сием робија е гревоске? О грево теринела амен те кера лошна буќа. Ов исто аѓаар шај те чхинавел амен те кера адава сој исправно или те да амендар амаро најшукар. Адава анела аменге разочарување, дукха, муке хем ко крајо мерибе (Рим. 6:23). О апостол Павле осетинѓа кобор тани бари и дукх со авела таро ропство е гревоске. (Читин Римјаните 7:21-25.) Само кеда о грево ка овел целосно цидимо, ка овел амен чачутни слобода сар со сине е Адаме хем е Ева.

16. Сар шај те овел амен чачутни слобода?

16 Адава со о Исус вакерѓа: „Ако ачховена мле лафенде“, сикавела кај ако мангаја о Исус те ослободинел амен, ваљани те кера несаве буќа. Кола буќа? Сар чачутне христијања, откажинѓем амен амендар хем прифатинѓем о ограничувања со денѓа о Исус пле учениконге (Мат. 16:24). Баш сар со ветинѓа о Исус, ка овел амен чачутни слобода ко време со авела, кеда ка добина са о берекетија тари откупно жртва.

17. а) Сар шај те ова чаче бахтале хем задоволна? б) Со ка дикха ки јавер статија?

17 Те шај те ова чаче бахтале хем задоволна, ваљани те живина ко начин со сикавела кај сием е Исусескере ученикија хем те шуна адава со сикавѓа ов. Ако кераја акава, ка авел време кеда нане више те ова робија е гревоске хем е мерибаске. (Читин Римјаните 8:1, 2, 20, 21.) Ки јавер статија ка дикха сар шај мудро те користина и слобода со иси амен акана. Тегани ка шај вечно те славина е Јехова, о Девел со дела чачутни слобода.