Џа ко тексто

И БИБЛИЈА МЕНИНЕЛА ЖИВОТИЈА

О библиско чачипе керѓа те овав паше мле дадеа

О библиско чачипе керѓа те овав паше мле дадеа
  • БИЈАНДО: 1954

  • ПХУВ: Филипини

  • АНГЛЕДЕР: На накхела сине шукар пле насилно дадеа

САВИ ЛИЧНОСТ СИУМ СИНЕ

Бут туристија посетинена о пенџарде водопадија сој тане паше узи диз Пагсанхан ко Филипини. Мо дад, о Нардо Лерон, барило ко баро чоролипе. Адалеске со сине бари корупција ко властија, ки полиција хем ки бути, ов уло бут разочаримо хем хољамо мануш.

Амен сием сине офто чхаве, а ме родителија керена сине бут бути те шај те бајрарен амен. Ола ретко сине кхере адалеске со керена сине земјоделско бути ко планине. Ме хем мо пхрал о Роделио, обично мора сине те грижина амен коркори аменге хем бут пути ачховаја сине бокхале. Сар чхаве на сине амен бут прилике те кхела аменге. Штом ка пхера сине ефта берш, секој амендар ваљани сине те керел бути ки плантажа хем те пхиравел пхаре кокосија ко уче планинска друмија. Кеда сине аменге бут пхаре те пхирава лен, мора сине те влечина лен.

Мо дад бут марела сине амен е чхавен, ама панда повише дукхала амен сине кеда дикхаја сине сар марела амаре даја. Пробинаја сине те чхинава ле, ама нашти сине. Ме хем о Роделио чорјале договоринѓем амен те мудара ле кеда ка бајрова. Кобор мангава сине те овел ман дад кова со ка мангел амен!

Адалеске со сиум сине таро мо дад бут разочаримо хем хољамо, гељум манге кхералдан кеда сине ман 14 берш. Несаво време живинава сине ки улица, хем почминѓум те пушинав марихуана. Пало адава аракхљум бути — керава сине бути аѓаар со чамцоја ингарава сине е туристен џи ко водопадија.

Пало несаве берша пишинѓум ман ко факултети ки Манила. Ама, адалеске со башо викенд иранава ман сине ки бути ко Пагсанхан, на сине ман бут време учибаске. Мислинава сине кај мо живото нане ле нисави смисла, а ни и марихуана на поможинела сине манге те бистрав о гриже. Почминѓум те пробинав метамфетамини, кокаин хем хероин. А и дрога хем о сексуално неморал тане бут поврзимо. Сегде околу манде дикхава сине чоролипе, неправде хем муке. Мрзинава сине е властен, хем мислинава сине кај ола тане крива башо адава. Пучава сине е Девел: „Соске о живото тано асавко?“ Родава сине о одговор ко разна религие, ама адава на поможинѓа манге. Почминѓум панда повише те лав дрога те шај полокхесте те трпинав о разочарувања.

Ко 1972 берш, о студентија ко Филипини организиринѓе протестија против о властија. Ме да учествујнѓум ко јекх асавко протест кова со ко крајо завршинѓа насилствоја. Бут мануша сине астарде тари полиција, хем некобор масекија пало адава, ки пхув сине прогласими вонредно состојба.

Палем завршинѓум ки улица. Дарава сине те на астарел ман и полиција соске учествујнѓум ко протестија. Те шај те овел ман паре те кинав дрога, почминѓум те чорав. Освен адава, нудинава сине сексуална услуге е барваленге хем е странцонге. Сине манге сајекх дали ка живинав или ка мерав.

Ко адава време, ми дај хем јекх таро ме потикне пхраља почминѓе те проучинен е Јеховаскере сведоконцар. Мо дад бут хољанѓа хем тхарѓа ленгири библиско литература. Ама, ола на откажинѓе пе, хем покасно уле е Јеховаскере сведокија.

Јекх диве, кеда несаво Сведоко керѓа лафи ме дадеа баши Библија, вакерѓа леске кај ки иднина ки Пхув ка овел чачутни правда (Псалм 72:12-14). Акава ветување добором бут свиџинѓа пе леске со мо дад одлучинѓа те џанел нешто повише. Читиндор и Библија, ов на само со уверинѓа пе кај о Девел ветинѓа кај ка овел јекх праведно влада него хем дознајнѓа со аџикерела о Девел таро рома хем о дада (Ефешаните 5:28; 6:4). Сигате пало адава, ов хем ме јавера пхраља хем пхења уле Јеховаскере сведокија. Адалеске со сиум сине дур кхералдан, на џанава сине ништо башо адава.

САР И БИБЛИЈА МЕНИНЃА МЛО ЖИВОТО

Ко 1978 берш, селинѓум ман ки Австралија. Ама, ни ки акаја мирно хем барвали пхув, нашти сине те аракхав андруно мир. Понадари да пијава сине хем лава сине дрога. Покасно адава берш, але ки манде е Јеховаскере сведокија. Свиџинѓа пе манге адава со читинѓе манге тари Библија башо мир кова со ка овел ки Пхув, ама на сине ман бут доверба ки ленде.

Кратко пало адава, иранѓум ман ко Филипини те ачховав некобор курке. Ме пхраља хем ме пхења вакерѓе манге кај мо дад бут трудинела пе те овел пошукар мануш, ама ме сиум сине добором разочаримо со на мангава сине те овел ман нисаво контакт леа.

Ми најтикни пхен објаснинѓа манге тари Библија соске о живото тано пхердо мукенцар хем неправденцар. Нашти сине те верујнав кај јекх тинејџерка која со иси ла добором хари искуство ко живото сине ла одговор башо пучиба со мучинена ман сине! Англедер те џав манге, мо дад денѓа ман о лил Ти можеш засекогаш да живееш во рајот на Земјата, * хем вакерѓа манге: „Доста нашљан. Акава лил ка поможинел туке те аракхе адава со родеа“. Ов поттикнинѓа ман те родав е Јеховаскере сведокон кеда ка иранав ман ки Австралија.

Шунѓум лескоро совет хем аракхљум јекх дворана коте со кхедена пе е Јеховаскере сведокија паше узо мо кхер ко Бризбејн. Почминѓум редовно те проучинав и Библија. Таро несаве пророштвија сој пишиме ки Библија, сар сој ко Даниел 7 поглавје хем ко Исаија 9 поглавје, уверинѓум ман кај ки иднина ка владинел е Девлескоро Царство ки Пхув хем кај ки адаја влада нане те овел нисави корупција. Исто аѓаар, дознајнѓум кај ка живина ко рај ки Пхув. Мангава сине о Девел те дикхел ман сар лескоро амал, ама џанава сине кај мора те контролиринав ме чувствија, хем те чхинавав те дрогиринав ман, те пијав хем те водинав неморално живото. Одвојнѓум ман е џувљатар со живинава сине лаја, хем хари похари ослободинава ман сине таро мле лошна навике. Сине ман са побари доверба ко Јехова, хем молинава ле сине те дел ман сила те керав јавера да промене.

Сар накхела сине о време халиљум кај адава со сикљовава тари Библија чаче шај те менинел е мануше корендан. И Библија вакерела кај, ако искрено трудинаја амен, шај те урава и „неви личност“ (Колошаните 3:9, 10). Џикоте трудинава ман сине те керав са адава, халиљум кај ме пхраља хем ме пхења шај сине ко право кеда вакерѓе манге кај мо дад чаче менинѓа пе. Повише на сиум сине леске хољамо хем на дикхава сине ки лесте сар мо душмани, него мангава сине те смиринав ман леа. Конечно простинѓум леске хем бистерѓум адава кобор бут мрзинава ле сине панда таро тикнипе.

МЛО ЖИВОТО АКАНА

Сар терно, бут пути шунава сине е јаверен хем керава сине лошна буќа коленцар анава сине манге дукх. Ко мло да случај исполнинѓа пе адава со вакерела и Библија — о лошно друштво чаче ингарѓа ман ко погрешно друмо (1. Коринќаните 15:33). Ама, ко е Јеховаскере сведокија аракхљум манге чачутне амала кола со поможинѓе манге те овав пошукар мануш. Машкар ленде запознајнѓум ме ромња, е Лорета. Акана заедно лаја поможинаја е јаверенге те хаљовен кај и Библија шај те поможинел ленге.

Ручко ме ромњаја хем мле амаленцар

И Библија поможинѓа ме дадеске те овел ром со грижинела пе ромњаке хем те овел понизно, мирољубиво христијани, иако мислинѓум манге кај нешто асавко никогаш нане те овел. Кеда аракхлем амен откеда уљум е Јеховаскоро сведоко ко 1987 берш, мо дад гушинѓа ман прво пути ко мло живото!

Заедно ме дајаја, ов проповединела сине и библиско надеж е манушенге повише таро 35 берш. Ов уло вредно хем сочувствително мануш, хем сине пенџардо пало адава со поможинела сине е јаверенге. Ко адала берша со накхле, сиклиљум те поштујнав ле хем те мангав ле. Сиум сине гордо со сиум лескоро чхаво! Муло ко 2016 берш, ама сетинава ман ки лесте ко шукар буќа. Свесно сиум кај и Библија поможинѓа хем манге хем леске те кера баре промене ки амари личност. Ко мло вило нане ни хари тари омраза со осетинава ла сине англедер. А посебно сиум благодарно со аракхљум ме Даде сој ко небо, е Јехова, кова со ветинела кај ка чхивел крајо башо са о буќа со анена проблемија ко фамилие ко цело свето.

^ пас. 20 Икалдо таро е Јеховаскере сведокија ама на печатинела пе више.