Џа ко тексто

СОВЕТИЈА БАШО ФАМИЛИЕ

Сар те поможине тле чхавеске те поправинел пле оценке

Сар те поможине тле чхавеске те поправинел пле оценке

Тле чхаве изгледа на интересиринела ле бут и школа хем избегинела те пишинел домашно хем те учинел. Адалеске лескере оценке тане слаба хем на понашинела пе баш шукар. Сар шај те поможине тле чхавеске те поправинел пле оценке?

 Со ваљани те џане

О притисок бајрарела о проблеми. Ако кереа е чхавеске притисок, тегани ка овел ле стрес ки школа, ама кхере да. Те шај те ослободинел пе таро стрес, шај ка почминел те ховавел, те гаравел о лошна оценке, те фалсификујнел тло потпис или те нашел таро часија. О проблеми овела само побаро.

О наградибе шај те овел ле контра ефекти. О Ендру вакерела: „Те шај те мотивирина амаре чхаја, почминѓем те наградина ла башо шукар оценке со ка анел. Ама адалеске мислинела сине само ки награда. Кеда добинела сине лошно оценка, повише сине вознемирими соске на добинела сине награда него баши оценка.“

Нане решение те кривине е наставникон. Ако кереа акава, о чхаво шај те мислинел кај башо шукар оценке на ваљани бут те трудинел пе. Шај те сикљол те керел криво е јаверен башо пле грешке хем те аџикерел о јавера те решинен лескере проблемија. Јавере лафенцар ов шај те мукхел и прилика те сикљол нешто со ка овел леске бут важно ко живото — те прифатинел и одговорност башо пле постапке.

 Со шај те кере

Контролирин тле чувствија. Ако сиен хољаме, одма ма керен лафи башо оценке е чхавеа. „Ме хем ми ромни најшукар резултатија иси амен кеда сием смириме хем кеда сикаваја сочувство“, вакерела о Брет.

Библиско начело: „Секова мануш ваљани те овел спремно те шунел, а похари те керел лафи, хем сигате те на хољанел“ (Јаков 1:19).

Дикх сој тано чаче о проблеми. Најчеста причине соске е чхавен иси лен лошна оценке тане адава со иси лен притисок таро врсникија, менинена и школа, иси лен трема, иси лен фамилијарна проблемија, на совена доволно, нане организириме или иси лен слабо концентрација. Ма анен одма заклучок кај о чхаво тано мрзало.

Библиско начело: „Кој дикхела исправно ко буќа, аракхела шукарипе“ (Изреки 16:20).

Кер тхан коте со о чхаво шај пошукар те учинел. Кер распоред башо домашна задаче хем башо учибе. Кер тхан коте шај о чхаво ко мир те пишинел пло домашно (бизи телевизија хем мобилно). Те шај пошукар о чхаво те концентриринел пе, делин о домашно ко потикне делија, а на таро јекх пути. Јекх дад, о Хектор, кова со живинела ки Германија, вакерела: „Ако џанаја кај ка овел ле тести, секова диве спреминаја амен похари таро материјали, на мукхаја са ко последно моменти“.

Библиско начело: „Са иси ле пло време“ (Проповедник 3:1).

Поттикнин е чхаве те учинел. Со пошукар о чхаво хаљола кобор ваљани леске и школа акана, добором повише волја ка овел ле те сикљол. На пример, и математика ка поможинел леске мудро те трошинел о паре.

Библиско начело: „Нека овел тут мудрост, нека овел тут способност хаљојбаске... Ценин ла бут“ (Изреки 4:5, 8).

Совет: Поможин тле чхавеске џикоте керела пло домашно, ама ма кер ле наместо лесте. О Ендру вакерела: „Амари чхај мислинела сине кај амен ка завршина лаке о домашно хем чхинавѓа те трудинел пе“. Сикав е чхаве сар коркори те керел пло домашно.