Џа ко тексто

Брако

Советија башо успешно брако

Роде е Девле те овел ту бахтало брако

Дуј пучиба кола ка поможинен ту ко тло брако.

Сар те сикавел пе мангипе ко брако?

Сар шај о брачна партнерија те сикавен песке кај чаче грижинена пе јекх јекхеске? Дикх штар предлогија сој темелиме ко начелија тари Библија.

Овен верна јекх јекхеске

Дали те овел пе верно тано само ма те те керел пе прељуба?

Проблемија хем решенија

Сар те накхен шукар тумаре родителенцар

Тумен шај те сикавен кај поштујнена тумаре родителен бизо те анен туменге проблемија ко брако.

Кеда авена пхаре диве

Кеда авена пхаре диве