Џа ко тексто

Гили 120— Кер са со сикљовеа

Гили 120— Кер са со сикљовеа

Шај те ова е Јеховаскере амала аѓаар со ка гиљава гиља. Гиљав заедно е Емранеа хем е Сараја соске ваљани те кера са со сикљоваја таро Јехова.