Џа ко тексто

1 Лекција: Шун тле родителен

1 Лекција: Шун тле родителен

Соске ваљани те шуна амаре родителен? Дикх сар о Емрани сикљола соске адава тано важно.