Neke ki te tumu manako rikiriki

Ture no te Tuatua Muna

Ture no te Tuatua Muna

TUATUA AKAKITE PUAPINGA: ME TAANGAANGA KOE I TA MATOU WEBSITE E/ME KORE ME ORONGA I TETAI UA ATU AKAKITEANGA NO RUNGA IA KOE, TE AKATIKA RA KOE IA MATOU KIA REKOTI I TAAU AKAKITEANGA KIA TAU KI TE TURANGA E TE AKAKOROANGA TEI AKATAKAIA I ROTO I TEIA TURE NO TE TUATUA MUNA E KIA ROTAI KI TE AU TURE E TE AKANOONOOANGA NO TE AKONO I TE AU AKAKITEANGA A TE TANGATA.

 AKANGATEITEI ANGA I TAAU TUATUA MUNA

Ka tauta matou i te akangateitei e te paruru i taau tuatua muna. Oronga mai teia Ture i te akanoonooanga no te taangaanga i taau au akakiteanga tei akaputuia no ko mai ia koe me kore i orongaia e koe na roto i ta matou website. Ka tapa’o matou i tetai au akakiteanga me atoro koe i ta matou website e kua kite matou i te puapinga no te paruru anga i teia akakiteanga pera katoa te akakite kia koe i ta matou ka rave ma te reira. Penei ka iki koe i te oronga i te au akakiteanga e te au tuatua no runga ia koe. Te aiteanga o teia tuatua “taau akakiteanga” i roto i teia Ture koia oki toou ingoa, taau imere, ngai nooanga, numero tereponi e tetai ua atu akakiteanga te akataka maira koai koe. Kare koe e anoanoia kia oronga i taau akakiteanga me aere koe ki te au ngai o ta matou website na te katoatoa. Te tuatua “website” te kapiti maira i ta matou au website ke mei te apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org, e te wol.jw.org.

 APINGA AKATERE I TAAU AKAKITEANGA

Ko teia website, na te Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), e akatereanga kare e kimi puapinga tei turu i te angaanga a te Au Kite o Iehova e ta ratou angaanga apii Pipiria. Me ka inangaro koe i tetai account naau, te tuku i te moni oronga ua, pati i tetai apii Pipiria kare e tutaki, e me rave i tetai ua atu angaanga ka anoanoia kia oronga i taau akakiteanga, te āriki ra koe i teia Ture, pera katoa akatika koe kia akaputuia taau akakiteanga ki runga i te au komupiuta i Marike, e na te Watchtower e te au akaaerenga ke mai tei turu i te Au Kite o Iehova i te au enua ke kia rave ratou i taau i pati. E rave ana te akonoanga i teia angaanga i te ao katoa na roto i te au akatereanga i to ratou enua. Ei paruru i taau akakiteanga, penei ka kapiti mai te au akatereanga i toou ngai mei te putuputuanga, te opati Betela e te au akaaerenga aiteite a te Au Kite o Iehova.

E tukeke te akakoroanga o te apinga akatere i taau akakiteanga kia tau ki taau ka inangaro i te rave i runga i te website. Ei akaraanga, me tuku koe i te moni oronga ua ki tetai taokotaianga i toou ngai, ka orongaia toou ingoa e taau au akakiteanga ki tera taokotaianga mei tei akatakaia i te akaki anga koe i te au pia no te oronga i te moni tauturu. Tetai akaraanga ke mai, me pati koe i tetai apii Pipiria, ka orongaia toou ingoa e taau au akakiteanga ki te opati Betela o toou enua e pera katoa ki te putuputuanga a te Au Kite o Iehova kia akono ratou i taau patianga.

Ei tauturu ia koe, me e ture tetai i toou enua no te paruru anga i taau akakiteanga, ka kite koe i te au akakiteanga no te ringi me kore te aravei ia ratou i runga i te kapi Data Protection Contacts.

 PARURU ANGA I TAAU AKAKITEANGA E TE TUATUA MUNA

E mea puapinga tikai kia matou te paruru anga i taau au akakiteanga e te tuatua muna. E taangaanga ana matou i te au ravenga ou no te akaputu i te au akakiteanga e te paruru anga i te reira mei te aronga kare akatikaia kia kite i te reira, kia kore e taangaangaia ma te tau kore e te akaari atu i te reira ki te tangata, te tauiui i taau akakiteanga, me takoreia e me ngaro te reira. Pouroa te au ravenga no te akono i taau akakiteanga e tetai ua atu aronga third party ta matou e taangaanga ana ei akono i taau akakiteanga, ka umuumuia ratou te akangateitei i taau tuatua muna. Ka taporoporo matou i taau akakiteanga no te tuatau ua ka anoanoia e te akakoroanga i orongaia te reira pera katoa te aru anga i tetai ua atu ripoti anga pae ture e te ture no te tapa’o anga i taau au akakiteanga.

Ka paruru matou i taau au akakiteanga na roto i te au ravenga paruru mei te Transport Layer Security (TLS). Ka taangaanga matou i te au porokaramu komupiuta e iti ua tei akatikaia te taangaanga i te reira, i tetai ngai kua paruruia e e ngata kia tomoia, pera katoa te paruruanga electronic, e te au akanoonooanga muna ei paruru i te au akakiteanga e te tuatua muna taau ka oronga mai kia matou. E pakari tikai te au ravenga paruru anga e taangaanga ana matou kia kore tetai ua atu kare i akatikaia e keia i taau akakiteanga.

 TAMARIKI E TE MAPU

Me e tamariki me kore e mapu koe i roto i te enua e aere ra koe ki runga i ta matou website, ka akatika anakeia koe te oronga i taau akakiteanga ki teia website me kua akatika toou nga metua me kore aronga tiaki. Me e metua koe me kore tangata tiaki e kua akatika koe i taau tamaiti te oronga mai i tana au akakiteanga ki teia website, te āriki ra koe i te Ture no teia website kia tau ki ta te tamaiti ka inangaro i te rave.

 THIRD-PARTY VENDOR

Tetai taime ka akaari teia website i te au link ki te website a tetai third-party vendor ta matou i akatika ei rave i tetai angaanga na matou (ei akaraanga, ei akaki i te patianga i runga i te initaneti). Ka kite koe e kua aere koe ki te website a tetai third-party vendor no te mea ka taui te akara anga o te website e te ngai i taikuia te ingoa o te website. Me iki matou i tetai third-party vendor e no te tuatau ka aereia, ka akara matou i ta ratou ture no te tuatua muna e te paruru i te au akakiteanga kia akapapu e aiteite to ratou turanga ki ta matou au ture. Inara, e taangaanga ana teia third-party vendor i te au app e te tauturu te aru ra i te porokaramu, papaanga ture, tuatua muna e te au akanoonooanga kare na matou e akatere. Teia te tumu me taangaanga koe i teia au app e te angaanga i runga i ta matou website, ka aru i te au ture e te akanoonooanga tei akapapaia e te third-party vendor. Kare e akakiteia ana kia matou te au tauianga ta ratou ka rave no reira me ka tika akara i te papaanga ture i runga i ta ratou website i mua ake ka taangaanga koe i te reira. Me e uianga taau no runga i te au ture a tetai third-party vendor, akara i ta ratou website no te au ture.

 Me taangaanga koe te Google Maps i runga i teia website, ka aru koe te Ture ou no te Tuatua Muna a te Google. E third-party vendor a Google e ko ta ratou au app, porokaramu e te Ture Kia Taangaanga, kare na matou e akatere. Teia te tumu me taangaanga koe te Google Maps i runga i teia website ka tau kia aru koe i te Ture Kia Taangaanga i te Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service. Kare e akakiteia kia matou i te au tauianga no reira e tatau i te ture a te Google Maps i mua ake ka taangaanga koe i ta ratou app. Auraka e taangaanga i te Google Maps me kare koe e āriki i ta ratou au ture.

ME TAUI TE TURE NO TE TUATUA MUNA

 Ka akameitaki ua rai e ka kapiti mai te au ravenga ou e te akakiteanga ou ki ta matou website kia māmā ake e kia meitaki atu te taangaanga i teia website. No teia au tauianga ou, pera katoa me taui te au ture enua e te technology, ka taui katoa matou i te au ravenga no te akono i taau akakiteanga. Me umuumuia kia taui i ta matou Ture, ka tuku matou i te au tauianga ou ki runga i teia kapi kia kite koe eaa ta matou e rave ana ki taau akakiteanga.

ACTIVE SCRIPTING ME KORE JAVASCRIPT

Ka taangaangaia te scripting kia angaanga meitaki ta matou website. Ka akatika te ravenga scripting i te website kia oronga viviki atu i te au akakiteanga kia koe. Kare rava te website e kopi i tetai porokaramu ki runga i taau komupiuta me kore e rave mai i te au akakiteanga no runga ia koe kare koe e akatika.

Ka anoanoia koe kia akatika i te Active Scripting me kore JavaScript kia angaanga meitaki tetai au tuanga o te website. Ka oronga te maataanga o te au browser i te ikianga noou kia akatika me kore auraka kia akatika i teia ravenga me aere koe ki tetai au website. Akara i te tuanga Tauturu no te browser e taangaanga ana koe kia kite akapeea me akatika i te scripting no tetai website.