Neke ki te tumu manako rikiriki

Ture no te Paruru i te au Akakiteanga

Te akangateitei ra te akaaerenga a te Au Kite o Iehova i te tikaanga no te tuatua muna o tetai tangata kia tau ki te au kaveinga tei akanooia i roto i te Pipiria. Kua kite te akaaerenga i te puapinga no te komunikeiti maoraora e te meitaki e kia akaputu i taau au akakiteanga e te tuatua muna kia akono i te au anoano o te Au Kite o Iehova e te rave i ta ratou angaanga akonoanga e te oronga tauturu, e te puapinga kia akapapu i te tuatua muna e kua paruruia te au akakiteanga. (Maseli 15:22; 25:9) E mea puapinga tikai kia paruru i te tuatua muna.​—Maseli 20:19.

Kua akamana tetai au enua i te au ture no te paruru i te au akakiteanga ei akapapu i te tikaanga no te tuatua muna o tetai tangata. E tuatua enua meitaki to te akaaerenga Au Kite o Iehova no te akangateiteianga i te tikaanga no te tuatua muna e te paruruanga i te reira, noatu e i mua ake ka akamanaia ai te au ture no te paruru i te au akakiteanga. Ka paruru ua rai te akaaerenga Au Kite o Iehova i te au akakiteanga tei orongaia mai kia tau ki tana tukuanga tuatua, tei akapapaia i teianei i roto i teia ture.

Au Turanga ka Tau Teia Ture

Ka tau teia ture ki te katoaanga o te akaaerenga a te Au Kite o Iehova, tei komonoia e te au opati Betela takapini i teianei ao.

Paruruanga i te au Akakiteanga

Te akono ra te akaaerenga Au Kite o Iehova i te au akakiteanga pouroa kia tau ki teia au kaveinga:

 1. Ka akonoia taau akakiteanga na roto i te tu tau e te meitaki.

 2. Ka akaputuia taau akakiteanga, ka akonoia, e ka taangaangaia no te akakoroanga anake kia akatupu i te au angaanga akonoanga e te oronga tauturu a te Au Kite o Iehova.

 3. E mea tika tikai taau akakiteanga e ka akaouia. Ka akatikatika vivikiia tetai ua atu tarevake me kite mai te akaaerenga i te reira.

 4. Ka akaputuia taau akakiteanga no te tuatau tei anoanoia no te au akakoroanga tau meitaki o te akaaerenga.

 5. Ka akapapuia kia akangateitei i te tikaanga o te tangata nana teia akakiteanga.

 6. Ka raveia te au ravenga tau a te akaaerenga kia akapapu e kare taau akakiteanga e akakiteia atu na roto i te ravenga tau kore me kore kare e akatikaia. Pouroa te au akakiteanga tei tukuia i runga i te komupiuta kua tukuia ki runga i te au komupiuta tei paruruia e te password e ko te aronga anake tei akatikaia te mou ra i te password. Kua rokaia te au opati i muri ake i te ora angaanga e ko te aronga anake tei akatikaia te ka rauka i te tomo ki roto.

 7. Kare taau akakiteanga e tukuia ki te au opati Betela inara me ka anoanoia te reira kia akatupu i te au akakoroanga no te akonoanga me kore te oronga tauturu a te akaaerenga Au Kite o Iehova, ko tei akatikaia e te katoaanga o te Au Kite o Iehova na te ikianga kia riro mai e kia akataka ia ratou uaorai ei Au Kite o Iehova.

Te au Tikaanga o te Tangata Nana te Akakiteanga

 1. Te tikaanga o tetai tangata kia paruruia tana au akakiteanga e te tuatua muna e kia akatanoia me kore kia kiritiia tana au akakiteanga e te au tuatua muna ka akatikaia te reira kia tau ki te tukuanga tuatua a te Au Kite o Iehova tei akanooia i roto i teia ture.

 2. Ko tetai ua atu tei oronga mai i te patianga kia tau ki teia tuanga, ka anoanoia kia oronga mai i te akapapuanga tei akataka iaia uaorai.

 3. Me pati tetai tangata kia aere ki roto, kia akatano, me kore kia kiriti i tana au akakiteanga e te tuatua muna, ka akamanako meitaki te akaaerenga me ka akatika i tana patianga na te akaraanga me kua tau meitaki te patianga o teia tangata kia aere ki roto me kore kia akatano e te kiriti i tana au akakiteanga ki te au inangaro tau meitaki o te akaaerenga, kapiti mai me akatika ratou i teia patianga e ka takinoia te tikaanga o te akaaerenga no te tu rangatira o te akonoanga e te rave i te reira.

 4. Ka inangaro te akaaerenga i te akono tamou i te au akakiteanga no runga i te turanga o tetai tangata ei Au Kite o Iehova. Me kiritiia teia au akakiteanga ka riro te reira ei arai i te au irinakianga e te au akonoanga a te akaaerenga.

Te Tikaanga kia Patoi

Me irinaki tetai tangata e kua takinoia tona tikaanga, ka rauka iaia i te patoi na te tataanga i tetai reta ki te Kumiti Opati Betela. Ka anoanoia kia tataia teia reta e rua epetoma i tupu ei te manamanata tei riro ei tumuanga no te patoi.