Neke ki te tumu manako rikiriki

Ture no te Tuatua Muna e te Cookies

Ture no te Tuatua Muna e te Cookies

Te akangateitei ra te akaaereanga a te Au Kite o Iehova i te tikaanga no te tuatua muna o tetai tangata. No te akakiteanga no runga i te Ture Paruru i te au Akakiteanga a te akaaereanga i te ao katoa, e pata ki konei ine.

Te akapapa ra te Ture Paruru i te au Akakiteanga akapeea te akaaereanga a te Au Kite o Iehova te akono anga i te au akakiteanga o tetai tangata. Pera katoa, kua raveia e kua akanooia te au aratakianga tikai tei tau no teia website.

Na te Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) teia website, e taokotaianga New York kare e kimi puapinga tei turuturu i te au angaanga a te Au Kite o Iehova e te apii Pipiria. Kua tukuia tetai au server tei akono i te website i Marike.

Akakiteanga Naau Uaorai

Te au akakiteanga taau i tuku ki runga i teia website, te taangaangaia ra no te akakoroanga tei akakiteia mai kia koe i te tuatau i tuku ei koe i taau patianga.

Kare matou e oronga i taau akakiteanga ki tetai ke, me ka anoanoia ra, kia oronga atu i te reira me ka oronga i te mea taau e pati ra, e kia akakite pouroa atu i te au mea kia koe, me kore te irinaki papu ra matou e ka anoanoia kia orongaia atu te au akakiteanga kia tau ki te ture e te au arairaianga me kore kua patiia e te aronga mana o te ture me kore kia paruru ia koe mei te aronga pikikaa, e tetai atu au manamanata. Na te taangaanga anga i teia website, te akatika ra koe ia matou kia akakite i taau au akakiteanga ki te third parties no teia au akakoroanga. Tetai ua atu akakiteanga taau ka oronga mai kare e okoia, e orongaia, me kore e tarauia ki tetai ua atu.

Third-Party Vendor. I tetai taime ka oronga teia website i te au link ki te website a tetai third-party vendor ta matou i akatika kia rave i te au angaanga na matou (ei akaraanga, ei akaki i te au pepa i runga i te initaneti). Ka kite koe e kua aere koe ki te website a tetai third-party vendor no te mea ka taui te akaraanga o te website e te ngai e taiku ei i te atereti o te website. Me iki matou i te third-party vendor e i te tuatau ka aereia, ka akara matou i ta ratou ture no te tuatua muna e te paruru i te au akakiteanga kia akapapu e aiteite to ratou turanga ki ta matou uaorai au ture. Me e uianga taau no runga i te au ture a tetai third-party vendor, akara i te papaanga ture i runga i ta ratou website.

Paruruanga

E mea puapinga tikai kia matou te paruruanga i taau au akakiteanga. Ka paruru matou i taau au akakiteanga me orongaia mai te reira na te taangaanga i te au ravenga paruruanga mei te Transport Layer Security (TLS). Ka taangaanga matou i te au porokaramu komupiuta kare e maata te taangaanga i te reira i roto i te au ngai e taangaangaia ana te au ravenga paruruanga tikai, electronic, e te au akanoonoo anga ei paruru i te au tuatua muna e te au akakiteanga tei orongaia mai kia matou.

Taau Account

Te imere taau i tuku mai i te maani anga koe i tetai account no teia website ka taangaangaia kia ringi me kore kia aravei no taau account. Ei akaraanga, me ngaropoina ia koe taau user name me kore password e kua pati tauturu koe kia aere ki roto, ka oronga matou i te tauturu na te tukuanga i tetai karere ki te imere taau i tuku mai i roto i taau user profile.

Moni Oronga Ua

Me oronga ua mai koe i te moni na runga i te initaneti ka akaputu matou i toou ingoa e te au akakiteanga no te aravei ia koe. Me āriki matou i te moni oronga ua na runga i te credit card, ka taangaanga matou i te au tauturu i runga i te initaneti tei āriki i te tutaki credit card ma te paruruanga meitaki rava atu i te ao katoa e te au ture paruru i te au akakiteanga. Kare matou e akaputu me kore e rave i te au akakiteanga no taau credit card, taau numero bank account e tetai atu au akakiteanga tei tukuia ki teia au tauturu. Ka akaputu te aronga tei āriki i te moni oronga ua i te au rekoti no te tutakianga no tetai tai ngauru mataiti. Kapiti mai ki teia rekoti te rā i orongaia te reira, te maata o te moni e te ravenga no te oronga i te moni. Ka tauturu teia ia matou kia aru i te au turanga no te tare moni e te pau i taau au uianga i tera tuatau. Kare matou e pati ia koe kia oronga akaou mai i te moni.

Au Akakiteanga ke Mai

Penei ka oronga mai koe i te au akakiteanga (mei toou ingoa, toou atereti, e te numero tereponi) no te au akakoroanga ke mai kare no te moni oronga ua me kore te maani i tetai account (mei te patianga i tetai apii Pipiria kare e tutaki). Ka akaputu matou, ka vaoo, e ka taangaanga i teia au akakiteanga no te akakoroanga taau i oronga mai e no te tuatau tei anoanoia.

Cookies e te Technology Aiteite

Ka akaputu matou i tetai au akakiteanga na tetai ravenga tupu ua mai me aere koe ki ta matou website. Ka akaputu matou i te reira na roto i te “cookies,” “web beacons,” e te technology aiteite. Me taangaangaia te tuatua cookie i roto i teia ture no te tuatua muna e aiteanga maata tona e te kapiti maira i te au technology aiteite mei te “local storage.”

Cookies. Mei te au website ke, me aere koe ki teia website e manga akakiteanga tetai tei kapikiia e “cookie” ka akaputuia ki runga i taau tereponi apaipai, te tablet, me kore te komupiuta. E maata te cookies tukeke tei rave i te au angaanga ke ke ei akameitaki atu i taau taangaanga anga i teia website. Penei ka taangaanga matou i te cookies ei akakite mai kia matou me kua aere koe ki teia website i mua ana me kore ei akamaara i te au mea taau i inangaro tei ikiia e koe me taangaanga i teia website. Ei akaraanga, ko te reo taau i iki ka akaputuia ki roto i tetai cookie e me oki mai koe ki teia website ka ikiia rai taua reo ra. Kare matou e taangaanga ana i teia cookies no te akakitekiteanga.

Ko te au cookies tei taangaangaia i runga i te website kua akapapaia i roto i te toru tuanga:

1. Cookies Tei Anoanoia​—E puapinga te reira me inangaro koe i te taangaanga i tetai au tuanga o te website mei te aereanga ki roto, me kore te akakianga i te au pepa i runga i te website. Naringa kare teia au cookies, kare e angaanga te au mea taau i pati mai, mei te oronga ua mai i te moni. Kapiti mai ki teia te au cookies tei akatika ia matou kia oronga i tetai tauturu taau i pati mai i te tuatau ia koe i runga i te website. Kare teia au cookies e akaputu i te au akakiteanga no runga ia koe te ka taangaangaia no te okookoanga me kore ei akamaara noea koe i runga i te Initaneti.

2. Functionality Cookies​—E taangaangaia ana teia ei tauturu i te website kia akamaara i taau i iki (ei akaraanga toou user name, te reo, me kore te ngai no reira mai koe) e kia akameitaki atu i toou taime i runga i te website.

3. Analytical Cookies​—E taangaangaia ana teia ei akaputu i te au akakiteanga akapeea te au tangata me taangaanga i teia website, ei akaraanga, te numero o te aronga tei aere ki te website me kore te taime i pou i te taangaanga i te reira. Ka taangaanga anakeia teia akakiteanga ei akameitaki atu i te website.

Tetai au cookies e first-party cookies tei akanooia e ta matou website. Tetai pae e third-party cookies tei akanooia i tetai domain ke mai. Ka taangaanga anake matou i te first-party cookies inara e tai rai third-party cookies ka taangaangaia tei piri atu ki te Google reCAPTCHA. E taangaangaia ana te Google reCAPTCHA ei akataka i te au tangata mei te au komupiuta kia arai i te spam. Akara i te ture no te tuatua muna a te Google i runga i te https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacons. I runga i te au kapi o ta matou website penei e manga electronic file tetai tei kapikiia e web beacon tei tauturu ia matou kia rekoti i te au angaanga, ei akaraanga me aere koe ki tetai kapi. E taangaangaia ana te web beacons ei akara akapeea me taangaangaia teia website e te akara e te angaanga ra te reira.

Me Taangaanga i te IP address. Te IP address e numero tei akataka i taau komupiuta i runga i te initaneti. Ka taangaanga matou i toou IP address e te browser type ei tauturu ia matou kia akara akapeea me taangaangaia te website kia kimi i te au manamanata e te akameitaki atu i te tauturu ta matou e oronga kia koe.

Taau Ikianga. Ka akatika te maata anga o te au browser ia koe kia tamate i te au cookies me kore te akamatakite ia koe i mua ake ka akaputuia tetai cookie ki runga i taau apinga electronic. E akara i te au ikuikuanga i runga i taau browser kia apii akapeea me rave i te reira. Inara, tetai manga akakitekiteanga, me kare e cookies kare e rauka ia koe i te taangaanga meitaki i te au tuanga ravarai o ta matou website.

Active Scripting me kore JavaScript

E taangaangaia ana te scripting kia angaanga meitaki te website. Na te taangaanga anga i te scripting ka rauka i te website i te oronga viviki atu i te au akakiteanga kia koe. Kare rava te website e taangaanga ana i te scripting no te tuku i tetai porokaramu ki runga i taau komupiuta me kore e rave mai i tetai akakiteanga no runga ia koe kare e akatikaia.

Ka anoanoia kia akatikaia te Active scripting me kore te JavaScript i roto i te ngai kimikimianga o te website, kia angaanga meitaki tetai tuanga o te website. E akatika ana te maataanga o te ngai kimikimianga i te scripting me kore te JavaScript kia angaanga me kore kia kore e angaanga i runga i tetai atu au website. Aere ki runga i te ngai kimikimianga tauturu kia kite koe e akapeea e angaanga ai te scripting no tetai atu au website

Toou Tikaanga

Me taangaanga koe i teia website kapiti mai te kopianga i te au puka, vitio, me kore te porokaramu akatangianga, kare e tutaki te reira. Kare koe e umuumuia kia maani i tetai account, te oronga ua mai i te moni me kore te rave i tetai angaanga ke tei umuumuia kia oronga mai i taau au akakiteanga kia puapingaia mei te website. Inara, me iki koe i te maani i tetai account naau, te oronga ua mai i te moni, te pati i tetai apii Pipiria kare e tutaki, me kore tetai ua atu angaanga ka anoanoia koe kia oronga mai i te au akakiteanga te āriki ra koe i teia Ture no te Tuatua Muna e te Cookies; te akaputuanga i te au akakiteanga i runga i te au server i Marike; te akaputuanga, akonoanga, orongaanga, e te vaooanga i taau au akakiteanga e na te Watchtower pera katoa te au akaaereanga tei turuturu i te Au Kite o Iehova i te au enua ke ke kia rave i taau i pati mai. E tuke te au ravenga no te akaputu mai i te au akakiteanga kia tau ki te tumu i aere ei koe ki te website. Ei akaraanga, me oronga ua mai koe i te moni ki tetai legal entity i tetai enua, ka orongaia toou ingoa e te au akakiteanga no te aravei ia koe ki tera legal entity tei akatakaia mai e koe i te tuatau i oronga ai i te moni. Tetai akaou akaraanga me pati koe i tetai apii Pipiria kare e tutaki ka orongaia toou ingoa e te au akakiteanga no te aravei ia koe ki tetai opati Betela o te Au Kite o Iehova kia akatupu i taau i pati mai.

Me kare koe e oronga mai i te au akakiteanga tei umuumuia no te maani i tetai account, te oronga ua mai i te moni, me kore tetai atu mea ke mei te website te umuumuia ra taau akakiteanga, kare matou e rave i taau i pati mai.

Me ka anoanoia i te taui i ta matou Ture no te Tuatua Mana e te Cookies, ka tuku atu matou i teia tauianga ki runga i teia kapi kia kite ua rai koe i ta matou au akakiteanga e akapeea matou e taangaanga ra i te reira.

Me umuumuia e te ture, te vaira te au tikaanga ke noou no taau akakiteanga. Kapiti mai teia te tikaanga kia rave mai, te akatanotano, me kore te kiriti i taau au akakiteanga tei orongaia mai kia matou na roto i teia website. Me tau teia turanga i toou enua, ka kitea mai te au akakiteanga no te aravei ia matou i konei. Me e uianga taau no te oronga ua mai i te moni, e ringi me kore e aravei i te aronga tei āriki i te apinga aroa tei akatakaia mai e koe i te tuatau i oronga ai koe i te moni e tei kapitiia ki taau pepa receipt no te moni.