Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Ture Kia Taangaanga i te Web Site

Ture Kia Taangaanga i te Web Site

Kia Orana!

Kua orongaia mai teia website ei tauturu ia koe kia kite maata atu no runga i te Atua, te Pipiria, e te Au Kite o Iehova. Tatau, akara, e kia kopi i te au mea ka inangaro koe. Te inangaro katoa nei matou i tetai atu kia puapingaia mei teia website, me ka tika ra eiaa e tuku i te au mea ki runga i tetai atu website me kore au porokaramu komupiuta. Kia oronga atu i taau i kite mai na te arataki anga i tetai ke ki runga i teia website mei tei akakiteia i raro akenei e te Ture Kia Taangaanga i te website.

 Ture no te Kopi Anga

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Araiia te au tika ravarai.

Kua neneiia e kua akanooia teia Web site e te Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Me kare i akakiteia atu, ko te au tataanga e tetai atu au akakiteanga i runga i teia Web site, e au mea te reira na te Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

 Au Akairo Akamanaia

Ko te Adobe, te akairo Adobe, te Acrobat, e te akairo Acrobat, e au akairo akamanaia te reira na te Adobe Systems Incorporated. Ko te iTunes e te iPod e akairo akamanaia na te Apple Inc. Ko te Microsoft, te akairo Microsoft, e tetai ua atu ingoa no te apinga e te au porokaramu Microsoft, kapiti mai te Microsoft Office e te Microsoft Office 365, e akairo akamanaia na te Microsoft Inc. E ko tetai atu au akairo akamanaia tei retitaia, e au akairo te reira no tetai atu au kamupani.

 Au Ture e te au Tikaanga Kia Taangaanga i te Web Site

Na teia au Ture e te au Tikaanga e arataki ia koe kia taangaanga i teia website. Me aere koe ki runga i teia website, te āriki ra koe i teia au Ture Kia Taangaanga i te Web Site, kapiti mai tetai atu au Ture ke Kia Taangaanga i te Web Site (te katoaanga koia oki, ”Ture Kia Taangaanga i te Web Site”) tei akanooia i runga i te website. Me kare koe e āriki i teia au Ture, auraka koe e aere ki runga i teia website.

Eaa te mataara tau kia taangaanga i teia website? Kia tau ki te au tikaanga tei tukuia mai i raro akenei, ka rauka ia koe i te:

  • Akara, kopi, e te nenei i te au tutu akamanaia a te Watch Tower, te au puka i runga i te website, te akatangi imene, te au tutu, te au tataanga, me kore te au vitio mei teia website naau uaorai e kare no tetai akakoroanga pitiniti.

  • Tuku atu i te au puka, vitio, au porokaramu akatangianga i runga i teia website ki tetai ke.

Auraka koe e:

  • Tuku i tetai ua atu tutu torōia, au puka, au akairo akamanaia, imene, au tutu, au vitio, me kore au atikara mei teia website ki runga i te Initaneti (tetai ua atu website, au website kua vaooia te au apinga e te au vitio kia akaraia e kia kopiia, me kore tetai website no te pukapuka anga).

  • Tuʼa i te au tutu torōia, au puka, au akairo akamanaia, imene, au tutu, au tataanga, me kore au vitio, mei teia website ei tuanga no tetai ua atu porokaramu no te komupiuta (kapiti mai i te kopi anga i teia au apinga ei taangaanga ki runga i tetai porokaramu komupiuta).

  • Maani akaou, kopi akaou, tuʼa, me kore e taangaanga i te au tutu torōia, au puka, au akairo akamanaia, imene, au tutu, au tataanga, me kore au vitio mei teia website no te akakoroanga pitiniti me kore no te oko (noatu kare e puapinga e rauka mai).

  • Maani ei tuʼa aere i tetai ua atu porokaramu komupiuta, me kore au ravenga kia akaputu, kia kopi, kia kiriti, me kore kia rave mai i te data, HTML, au tutu, me kore au tataanga i runga i teia website. (Kare teia e arai ana i te tuʼa aere i te au porokaramu komupiuta kare e tutakiia e kare e okoia tei maaniia no te kopi anga i te au apinga i runga i te Initaneti mei te EPUB, PDF, MP3, e te MP4 i roto i te au ngai ka rauka i te katoatoa i runga i teia website.)

  • Taangaanga tau kore i teia website e te au apinga i roto, mei te tamanamanata anga i teia website me kore na te tomo anga ki roto i teia website na roto i tetai mataara ke kare e akatikaia.

  • Taangaanga i teia website na roto i tetai mataara te ka takino i te website me kore te ka riro ei arai i te au tangata kia aere ki runga; me kore na roto i tetai ua atu mataara kare e akatikaia, kua araiia e te ture, te akavare ra e te takino ra i te tangata, me kore te kapiti atura ki tetai akakoroanga kare e akatikaia, kua araiia e te ture, me kore te akavare ra e te takino ra i te tangata.

  • Taangaanga i teia website me kore i tetai ua atu tutu toroia, te au puka, au akairo akamanaia, au imene, au tutu, au tataanga, me kore te au vitio i roto i reira no tetai akakoroanga te piri maira te okooko anga.

 Tuanga Rapakauanga

Ko te au mea i roto i teia tuanga o te rapakauanga (“Tuanga Rapakauanga”) i roto i teia website no tetai ua akakiteanga, kare ei akakiteanga eaa taau ka rave, ka anoanoia rai koe kia aravei i te taote no te au ravenga no te tauturu anga, kimikimianga e te rapakauanga a te taote. Kare teia Tuanga Rapakauanga e maro maira ia koe kia rave i tetai akarakaraanga, kia aravei i te au taote, kia oko i te au vairakau, kia aru i te au ravenga, au manako, e tetai atu au akakiteanga te taiku ia ra i roto i te Tuanga Rapakauanga.

E kimi ua rai i te tauturu a te taote me kore a te aronga akono maki tukatau me e uianga taau no runga i tetai turanga rapakauanga e te vairakau.

Te aruaru ra teia website i te oronga atu i te au akakiteanga ou e te papu tikai i roto i teia Tuanga Rapakauanga. Inara, te oronga maira te au akakiteanga ka rauka ia koe i roto i teia Tuanga Rapakauanga i te manako “MEI TE REIRA RAI” ma te kore e koreromotu anga. Kare i te apainga na teia website kia oronga mai i tetai au koreromotu i roto i te Tuanga Rapakauanga, kapiti mai te akapapuanga e ka tinamou te oko mai anga o te vairakau e ka meitaki atu te turanga. Kare teia website e koreromotu maira e ka irinakiia, e tika tikai, e tau meitaki, e e puapinga tetai ua atu manako ka rauka mai i roto i te Tuanga Rapakauanga. Kare i te apainga na teia website me tarevake me kore me kare tetai akakiteanga e tukuia mai ki roto i te Tuanga Rapakauanga. Tei runga rai ia koe te apainga i te irinaki i te au akakiteanga i roto i teia Tuanga Rapakauanga. Kare i te apainga na teia website me tupu mai te kino (kapiti mai tetai ua atu kino kare e rauka kia akaaereia, ka takino ia koe uaorai/e ka tupu te mate, ka pou taau moni, me kore te kino ka tupu mai no tei tamanamanataia taau data me kore pitiniti) mei te taangaanga anga me kore kare i angaanga ana te au mea i roto i te Tuanga Rapakauanga, noatu kare taua au akaapaanga me kore kino i roto i te koreromotu me kore i te ture, e noatu kare i akakiteia ki teia website e ka tupu mai te au akaapaanga e te kino.

 Disclaimer of Warranties e te Limitation of Liability

Teia website e te au akakiteanga pouroa, te au apinga, e te au angaanga tei raveia noou na roto i te website, kua orongaia mai e te Watchtower mei “te reira rai” te tu. Kare te Watchtower e tuku i tetai ua atu akatutuanga me kore te warranties na tetai ua atu ravenga, tei akakite tikaia me kore tei tamanakoia.

Kare te Watchtower e karanga e kare e virus me kore apinga takinokino i runga i te website. Kare te Watchtower e akautungaia no tetai ua atu kino te ka tupu no tei taangaanga i to te reira au apinga, me kore te taangaanga i te au akakiteanga, au apinga e te au angaanga tei raveia noou na roto i te website, kapiti mai, e kare i kotingaia ki te takinokino anga tika tikai, na tetai mataara ke, tupu ua mai, te akautunga anga, e te kino ka tupu (kapiti mai te ngere i te moni).

 Me Aati i Teia au Ture Kia Taangaanga i te Web Site

Ma te manako papakitai kore no runga i tetai atu au tikaanga o te Watchtower raro ake i te Ture Kia Taangaanga i teia website, me aati koe i tetai o teia au Ture Kia Taangaanga i teia website, ka rave te Watchtower ki tei tau no te aati anga i te ture, penei na te arai anga ia koe kia kore e aere ki runga i teia website, te arai anga i te au komupiuta na te taangaanga anga i toou IP address kia kore koe e tae ki runga i te website, te akakite anga ki te ngai e rauka maira te Initaneti kia arai ia koe mei te akara anga i teia website/me kore ka apai ia koe ki te akavaanga.

 Au Tauianga

I tetai au taime, penei ka taui te Watchtower i te au Ture Kia Taangaanga i te website. Ka raveia te taui anga o teia au Ture Kia Taangaanga i teia website i te rā e akakiteia mai ei te tauianga o te Ture Kia Taangaanga i runga i teia website. E akara putuputu i teia ngai kia kite koe i te au akakite anga ou.

 Au Ture e te Akavaanga

Ka aru teia au Ture Kia Taangaanga i te Web Site i te au ture o te State of New York, U.S.A., ma te kore e patoi i tetai ua atu tuanga o te reira ture. Tetai ua atu akaapaanga no runga i te au Ture Kia Taangaanga i te website, kia apaiia ki te akavaanga maata o te patireia tei akamanaia i roto i te State of New York, U.S.A.

 Severability

Me kare tetai au tuanga o te au Ture Kia Taangaanga i te website e tau ana, kare i akamanaia, kare i akatikaia e te ture, te mana ra rai tetai au tuanga ke o teia au Ture. Me kare te Watchtower e apai i tetai tangata me kore kamupani ki mua i te akavaanga no tei kare e aru i teia au Ture, kare te aiteanga e kia aati i teia au Ture. Me kare te Watchtower e maro e kia aruia te au mea i roto i te au Ture, kia aru rai te au tangata i te Ture.

 Koreromotu

Te o maira teia au Ture i tetai koreromotu i rotopu ia koe e te Watchtower no runga i te taangaanga anga i teia Web site, e ka mono te reira i te au koreromotu o mua ana.