• Kika ki te kaui me kore ki te katau ei arataki i taau puka ou.

  • Tuku i te bookmarks ki tetai ua atu irava me kore pene taau i tatau.

  • Taangaanga i te history feature no te tatau akaou i tetai apinga.

  • Taangaanga i te Search feature kia kitea te au tuatua me kore aerenga tuatua i roto i taau puka.

  • Akara i te au puka taau ka anoano no te au uipaanga.