Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Oraanga e Iti Ua te Moni

Oraanga e Iti Ua te Moni

 Kua maroia ainei koe ki roto i tetai oraanga e iti ua te moni, no te mea e ngata kia rauka te angaanga moni meitaki? Ka riro te maki kino, te tumatetenga natura, te poritiki, e te au tamaki ei takino i te turanga puapinga. Noatu ka apiapi te oraanga me iti ua te moni, ka riro te au arataki anga meitaki a te Pipiria ei tauturu ia koe kia rauka te oraanga e iti ua te moni.

1. Āriki ua i toou turanga ou.

 Kaveinga Pipiria: ‘Kua apii au i te taonga nui e te ngere.’—Philipi 4:12.

 Noatu e iti ua taau moni, ka rauka ia koe te akatano atu ki te au turanga ou. Me viviki koe te āriki e te akatano atu ki toou turanga ou, ka ora ua i reira koe e toou pamiri.

 E kimi atu i te tauturu a te kavamani me kore te taokotai tauturu tangata. E akara viviki atu i te reira, no te mea kare e rava ana te taime no te pati atu i te reira.

2. Angaanga kapiti te pamiri.

 Kaveinga Pipiria: “Kare e uruoaanga tuatua ra, kare tei akakoroia e tupu: kia maata ra te aronga kimi tuatua kua mou ïa.”—Maseli 15:22.

 Uriuri i te au mea ka tupu ki toou tokorua e te tamariki. Me uriuri meitaki kotou i te reira, ka mārama te pamiri e ka turu ratou i te au taui anga tei anoanoia. E me angaanga kapiti te katoatoa kia akaputu i te moni e eiaa e kaimoumou, ka akatae atu te reira.

3. Parani meitaki.

 Kaveinga Pipiria: ‘Noo ki raro, e tare i te moni.’—Luka 14:28.

 Me tupu te oraanga e iti ua te moni, e mea puapinga kia kimi atu me te pou ra te moni kiea. Te mea mua, parani meitaki na te tataanga i taau moni tutaki no te marama. E oti, akapae i te au akapou anga no te marama e tetai akapou anga ke, noatu kua kite koe e ka taui te reira. E akaputu katoa i tetai moni no te au tuatau tumatetenga e te manamanata.

 Tauturu: Me akara koe i taau akapou anga, auraka e ngaropoina i te au okooko rikiriki. Ka poitirere koe eia poni e pou ra no te reira. Ei akaraanga, i muri ake te akara anga i tana akapou anga, kite mai tetai tangata e maata tana moni i pou ki runga i te kamu!

4. Akara i te au akapou anga puapinga.

 Kaveinga Pipiria: “[Akapapu] i te au mea e maata ua atu te meitaki.”—Philipi 1:10.

 Akaaite i taau moni tutaki ki taau au akapou anga moni, e oti akataka i taau ka akamutu me kore akaiti mai kia rauka te oraanga e iti ua te moni. Akara i teia au tuanga:

  •   Apinga Akaoro. Me e maata toou apinga akaoro, e oko atu i tetai? Me e kai penitini te reira, e oko i tetai mea māmā? Ka rauka ainei ia koe te na runga i te bus me kore te patikara takatakai e e akaruke atu i te apinga akaoro?

  •   Tamataora. Ka rauka ainei ia koe te akamutu, i te streaming, te satellite, me kore te cable TV? E au mea tamataora anga māmā atu ainei tetai? Penei ka rauka te au teata, te au e-book, e te au puka autio kare e tutaki no ko mai i te are runanga.

  •   Puapinga no te Are. Uriuri kapiti te pamiri akapeea me akaiti i te vai, te uira, e te penitini. Tamate i te au mori e te tapoto i te tuatau paʼi, e āka tauturu te reira.

  •   Kai. Eiaa e kaikai i ko i te au are kai. E tunu i taau kai i te kainga. Akapapa i te au manga, oko e oti tunu maata me ka rauka, e te akaputu i te kai toe. Tata i tetai akapapa anga kai i mua ake ka aere ei ka oko kai kia kore e oko ua i te reira ma te anoano koreia. Oko i te au kai ou, te au ua rakau e te au kai raurau māmā. Eiaa e oko i te au kai tau kore no te kopapa. E tanutanu i tetai au kai raurau.

  •   Kakau. Oko ua i te kakau me kua veruveru toou, kare kia rauka te mea oko maata. Kimi i te kakau oko māmā me kore te au kakau i roto i te au toa oko mama. Tauraki i te kakau ki runga i te taura me e manea te reva e e taime toou; ka akaiti mai te reira i te uira o te matini tamaro kakau.

  •   Me Oko Apinga. I mua ake ka oko ei i tetai apinga, e ui kia kore uaorai: ‘Ka peke ainei iaku? Anoano ainei au i te reira?’ E taroaroa atu i te oko mai i te au apinga ou e kua kinokino, te au apinga apaipai, me kore te apinga akaoro? Ka rauka ainei ia koe te oko atu i te au apinga kare koe e taangaanga akaou ana? Ka akamāmā mai te reira i te oraanga e ka akaputu i taau moni.

 Tauturu: Me akaiti kinoia taau moni tutaki, penei ko te taime te reira te akamutu i te au peu kino e te oko maata, mei te kai avaava, te pere moni, e te kai kava. Ka akaputu i reira koe i taau moni e ka akameitaki atu i toou oraanga.

5. Akavaitata atu ki te Atua.

 Kaveinga Pipiria: “Mataora to te aronga tei manako i to ratou anoano i te pae vaerua.”—Mataio 5:3, NW.

 Te oronga maira te Pipiria i teia manako meitaki: “E akapuanga oki tei te pakari, e akapuanga tei te moni; teia ra te meitaki o te pakari, na taua pakari oki e oronga mai i te ora i te aronga pu ra.” (Koheleta 7:12) Ka kitea teia manako pakari i roto i te Pipiria, e e maata tei taangaanga i teia tauturu e kua akakoromaki i te apiapi kino e te rava kore o te moni.—Mataio 6:31, 32.