Tutu aere i tera are e i tera are i Itaria

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tiurai 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i te turanga taitaia. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Ngakau Marū Ainei Toou?

Akapeea te ngakau te ō mai anga ki roto i te raveanga i tetai ikianga no runga i te tamataora, te kakau e te akamanea? Eaa te aiteanga kia rauka te ngakau marū?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Akatupu Ana Rai Koe i Taau i Tia?

Eaa ta tatou i kite mai no runga i te Ariki ko Zedekia no tei aati aia i tana i tia?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Me Akakore Iehova i te Ara ka Akangaropoina Ainei Aia i te Reira?

Noai te au akaraanga e akaari maira i te tu me akakore Iehova i te ara? Akapeea te akaraanga o Davida, Manase e Petero te tauturuanga ia tatou kia irinaki ia Iehova?

ORAANGA KERITITIANO

E Akakore Ana Rai Koe i Toou Uaorai Apa?

E ngatā rai te akakore i to tatou uaorai apa, noatu kua akakore a Iehova i te reira. Eaa te ka tauturu ia tatou?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Te Taoonga Ariki Nona no te Pu Tikai

Akapeea te totou a Ezekiela no tetai ariki tei iaia te tikaanga kia tutara, te akatupu angaia e Iesu? Eaa ta te reira e apii maira ia tatou no runga ia Iehova?

ORAANGA KERITITIANO

Tu Mako i ko i te Ngutupa

I ko i te ngutupa, kare tatou i kite e me te akara maira te pu ngutuare e me te akarongo maira ia tatou. Akapeea tatou me akaari te tu mako i ko i te ngutupa?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Totou no te Pou o Turia Akamatutu i te Irinakianga i Roto i te Tuatua a Iehova

Kua akatupuia te totou a Ezekiela no te pou o Turia ma te tau tikai ki tana i akakite.