Te akakite ra i te tuatua meitaki ki tetai vaine akiaki rau ti i Cameroon

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tiurai 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i tei tupu me mate tatou. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akapaapaa i Tei Akarongo Mai i te Pure

Eaa i meitaki ei kia pure no runga i ta tatou i tia ki te Atua? Akapeea koe me akaari i toou irinaki ia Iehova na roto i te pure? (Salamo 61-​65)

ORAANGA KERITITIANO

Akamama i te Oraanga Kia Rauka i te Tavini ia Iehova

Me akamama i toou oraanga, eaa te ka tupu? Akapeea koe me aru i to Iesu tu oraanga?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Maroiroi to Iehova Iti Tangata i te Turu i te Akamorianga Mou

Eaa ta tatou ka kite mai mei to Davida tu maroiroi no te Atua? Eaa ta te reira ka akakeu i to Iehova iti tangata kia rave? (Salamo 69-​72)

ORAANGA KERITITIANO

Ka Inangaro Ainei Koe te Tamata i Teia e Tai Mataiti?

Te tiaki maira te oraanga merengo e te au akameitakianga i te aronga ka tamata i te reira.

ORAANGA KERITITIANO

Papaanga no te Painia Tamou

Penei ka poitirere koe te kite e ka rauka ia koe te painia noatu toou turanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akamaara i ta Iehova au Angaanga

Eaa ta Iehova au angaanga? Akapeea tatou e puapinga ai me akamaara i te reira? (Salamo 74-78)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Koai te Mea Puapinga Rava Atu i Roto i Toou Oraanga?

Akaari tei atu ia Salamo 83 e ko te Atua ko Iehova Tei puapinga roa atu i roto i tona oraanga. Akapeea tatou me aru iaia?