Akaari ra te nga tuaine i Switzerland i tetai vitio mei roto mai i te Au Apinga Apii

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Titema 2019

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te Pipiria e tetai oraanga mataora.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akameitaki a Iehova i te Aronga Maata Rava Kare e Rauka Kia Tareia

Akapeea koe e o atu ei ki roto i te aronga maata rava e kia rauka kapiti te au akameitakianga?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Tamateia “Nga Kite Tokorua” e Kua Ora Akaou Mai Raua

Eaa te aiteanga o ta te apotetoro ko Ioane totou no runga i te nga kite e tokorua?

ORAANGA KERITITIANO

‘Kua Inu Pou Rava te Enua i Taua Vai Puke Ra’

Akapeea a Iehova me tauturu i te aronga tei tiriaia ki roto i te are auri no to ratou akarongo?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Auraka e Mataku i te au Puaka Taae Rikarika

Akapeea tatou me patoi i te au akavareanga a te au puaka taae i roto ia Apokalupo 13?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Tamaki a te Atua te ka Akaope i te au Tamaki Anga Pouroa

Eaa te Atua ka anoanoia ai kia tamaki, e akapeea tatou e ora ai?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“I na, te Akariro Nei au i te au Mea Ravarai ei Mea Ou”

Akapeea te Atua me akariro i te au mea ravarai ei mea ou, e eaa te aiteanga o te reira?

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere—Kia Rauka ua i te Taui

Akapeea e rauka ai ia tatou te taui i te au manako no te uriuri i roto i te angaanga tutu aere?