Imene ra i te taime akamorianga a te ngutuare i South Africa

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Titema 2018

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te puapinga o te Pipiria i teia tuatau.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Riro Mai te Tangata Takinga Kino i te au Pipi ei Kite Maroiroi

Me te apii ra koe i te Pipiria e kare i papetitoia ake, ka aru ainei koe i to Saula akaraanga na te raveanga i taau i apii?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akariro a Banaba e Paulo i te Tangata ei Pipi i te au Ngai Mamao

Noatu te au tu takinga kino, kua maroiroi a Banaba e Paulo i te tauturu i te tangata kia riro mai ei Kerititiano.

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere​—Tauturu i te Aronga “i Akonoia” Kia Riro Mai ei au Pipi

Akapeea tatou me angaanga kapiti kia Iehova te akariro anga i te tangata ei au pipi?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akatumuia te Ikianga Ngakau Okotai ki Runga i te Tuatua a te Atua

Eaa ta tatou ka apii mai no runga i te akatikatikaia anga teia?

ORAANGA KERITITIANO

Imene ma te Akameitaki ia Iehova

Eaa te ka tupu me imene tatou i te au imene Patireia?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Aru i te Akaraanga o Paulo me Tutu Aere e te Apii

Akapeea tatou me aru i to Paulo akaraanga me aere tatou ka tutu aere?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“E Matakite ia Kotou Uaorai, e te Anana Katoa”

Ka angai, paruru e ka tiaki te aronga pakari i te anana, no te mea kua okoia ratou e te toto o Iesu.