Tutu aere i te makete i Sierra Leone

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Titema 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i te Patireia o te Atua. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Kimi ia Iehova i Mua Ake i Tona rā Riri

No Iehova kia akaora ia tatou i te rā e riri ei aia, kia rave tatou i te ikuikuanga a Zephania i akakite ei ki te ngati Iseraela.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

‘Opu i te Tapa Kakau o Tetai Ngati Iuda’

Aere mai nei te tangata no te pa enua i te akamori kapiti ia Iehova ma te au Kerititiano akatainuia. Eaa tetai au mataara e turuturuia ana te aronga akatainuia?

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere—Atoro i te au Tangata Pouroa

Te akakite nei matou i te tuatua meitaki ki te katoatoa. Akapeea me rave i te reira?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Noo ua Rai i Roto ‘i te o o te au Maunga’

Eaa te akatutu maira ‘i te o maata rava’? Akapeea te tangata me oro ki te ō e ka noo ua rai i reira?

ORAANGA KERITITIANO

Tuanga ou no te Uipaanga Angaanga Orometua

Kapiti mai te study notes e te media te tuanga apii New World Translation jw.org, kia mārama me akapapa no te uipaanga e kia akavaitata kia Iehova.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Te Mareka ra Ainei a Iehova i Toou Akaipoipo?

To Malaki tuatau, kare a Iehova i āriki ana i te akamorianga a te aronga aerenga pikikaa. Akapeea te au tokorua akaipoipo i teia tuatau e vai tiratiratu ei?

ORAANGA KERITITIANO

Eaa ra te Inangaro Mou Tikai?

Akanoo Iehova i te oraanga akaipoipo ei pirianga mou no tetai tokorua. Oronga Aia i te kaveinga ei tauturu kia iki meitaki raua i tetai tokorua kia mataora.