Au tuaine e oronga ra i te poroutia Nuti Meitaki i Madagascar

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tianuare 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e te poroutia Nuti Meitaki. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akamorianga Mou Anoanoia te Aruaru

Akamanako i to Hezekia inangaro i te akamata akaou te akamorianga mou. Taangaanga i teia atikara kia akamanako eaa tei tupu mei ia 2 Paraleipomeno 29-30.

APPLY YOURSELF TO THE FIELD MINISTRY

Me Rave i te Apii Pipiria i Roto i te Poroutia Nuti Meitaki

E rima takianga mama no te apii i te poutia Nuti Meitaki no ko i te Atua!

ORAANGA KERITITIANO

Tikaanga Ngateitei Kia Pātu e Kia Akono i te au Ngai Akamorianga Mou

Akapeea tatou me akaari i to tatou inangaro no te akamorianga i ko i ta tatou ngai akamorianga?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Mareka a Iehova me Tataraara ma te Ngakau Tae

Mareka a Iehova ia Manase no tona tataraara ngakau tae. Akaaite i tana tutara mua ake te akatuikaa anga e i muri ake te ora anga mei Babulonia. (2 Paraleipomeno 33-​36)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Tiratiratu Iehova ki Tana au Taputou

E tareanga tuatau no Ezera 1-5. Noatu te akaaoanga, oki te ngati Iuda ki Babulonia, akamata akaou te akamorianga mou, e te patu i te iero.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Inangaro Iehova te Tavini Ngakau Tae

Tere a Ezera e te ngati Iuda ki Ierusalema ma te akarongo, maroiroi, e te ngakau toa. Akara i te tutu kia kite i ta ratou tere.

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape te Tutu Aere​—Akanoo no te Oki Akaou te Uriuri

E toru takainga no te oki akaou ite uriuri i te tuatua mou ki te aronga tei akaari i te inangaro.