Au taeake tiratiratu tei oki mai mei te are auri tamamaeanga i Tiamani, 1945

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tepetema 2019

Au manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i to te Atua inangaro ia tatou tataki tai.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“E Taunga Koe e Tuatau ua Atu, Mei ia Melekizedeka te Tu”

Akapeea a Melekizedeka te akatutu anga mai ia Iesu?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“E Ata Anake te Ture no te au Mea Memeitaki a Muri Atu”

Akapeea te au akanoonooanga o te tapenakara te akatutu anga mai i te atinga oko?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Puapinga Tikai to te Akarongo

Eaa ra te akarongo, e eaa i puapinga ai no te au Kerititiano kia akatupu i te reira?

ORAANGA KERITITIANO

Eaa Taau ka Rave i te Mataiti ua Kore Ra?

Eaa te ka tauturu ia tatou i te tuatau ‘veravera’ e te ‘mataiti ua kore’ tei taikuia i roto ia Ieremia 17:8?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akoanga—Akapapu Maira i to Iehova Inangaro

E maata te tu akoanga ka oronga mai a Iehova. Noatu e mamae te reira i tetai taime, me āriki ra tatou i te reira, ka riro mai tatou ei Kerititiano meitaki.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Au Apinga te ka Akatupu i te Ara e te Mate

Ka akatupu te au manako tau kore i te angaanga kino. Kia rauka te kopae i te akatupu i te ara e te mate, eaa ta tatou ka rave me tupu mai te au manako tau kore?

ORAANGA KERITITIANO

“E Akamaara i Taua au Mea Ra”

Inangaro a Satani i te akaki i to manako ki te au apinga tau kore. Akapeea tatou me patoi atu iaia?