Te tutu aere ra i Korea Apatonga

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tepetema 2018

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te manako o te Atua no te tangata.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Rave a Iesu i Tana Temeio Mua

Akaari mai ta Iesu temeio mua i tona tu tikai.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Tutu Aere a Iesu ki Tetai Vaine Samaria

Ei tutu aere i tetai ngai ua atu, kua akakite a Iesu i tetai akatutuanga tei akatumuia ki runga i te oraanga o te vaine Samaria.

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere—Akamata i Tetai Pukapuka Anga te ka Taki Atu ki Tetai Apii

Akapeea tatou me akamaata atu i to tatou karape i te pukapuka atu ki tetai ke?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Aru ia Iesu ma te Manako Tau

Kua turoriia tetai pae au pipi e kare i aru akaou ia Iesu no to ratou manako tau kore.

ORAANGA KERITITIANO

Kare e Mea Kaimoumou

Mei ia Iesu rai, ka rauka ia tatou te akaari i te tu āriki rekareka no ta Iehova i oronga mai na te kore anga e kaimoumou i te reira.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Akakakā a Iesu i Tona Metua

Ko te anoano maata o Iesu kia akaoti i te angaanga ta Iehova i oronga kiaia kia rave.

ORAANGA KERITITIANO

Akaari i te tu Akaaka e te tu Meitaki Mei ia Iesu

Akapeea tatou me aru i te akaraanga o Iesu me orongaia mai tetai akameitakianga me kore tetai angaanga i roto i te putuputuanga?