Te pati ra i te tangata kia tae mai ki te uipaanga i te Kuki Airani

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Tepetema 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu te tuatua mou no runga i te Pipiria e te kite taieni. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akamata Akaouia te Akamorianga Mou!

Akapapu te orama a Ezekiela no te iero ki te au tuikaa ngati Iuda tiratiratu i Babulonia e, ka akamata akaouia te akamorianga mou.

ORAANGA KERITITIANO

No Teaa Koe i Akaperepere ei i te Akamorianga Mou?

Kua akatinamouia te akamorianga mou i teianei. E manakonako ana rai koe i teia tikaanga kia kite e kia tavini ia Iehova?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Au Akameitakianga no te Ngati Iseraela Tei Akaoki Akaouia

Ka akamou akaouia te akamorianga mou i roto i te orama a Ezekiela no te iero. Te akameitakianga, ka tupu te taokotai, te ponuiaau i roto i te putuputuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Tu Tiratiratu Kia Iehova Rauka te Akameitakianga

Ka riro te akaraanga o te toko toru Ebera i te akamaroiroi ia tatou kia vai tiratiratu kia Iehova.

ORAANGA KERITITIANO

Kia Tiratiratu me Timataia

Kua vai tiratiratu a Iesu kia Iehova i tona timata angaia. Ka rauka ainei i te tangata apa kia vai tiratiratu kia Iehova me timataia?

ORAANGA KERITITIANO

Kia Tiratiratu me Akaateaia Tetai i Roto i te Kopu Tangata

Me akaateaia tetai i roto i te kopu tangata, kia vai tiratiratu ua rai tatou kia Iehova. Eaa te ka tauturu ia tatou kia vai tiratiratu?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Te Akamori Tamou ra Ainei Koe ia Iehova?

Kua akamori tamou a Daniela ia Iehova. Kare aia i akatika i tetai ua atu mea kia tamanamanata i tana akamorianga.

ORAANGA KERITITIANO

Tereni ia Ratou Kia Tavini ua Rai ia Iehova

Tereni i te au taeake ou kia aere putuputu ki runga i te angaanga orometua. Tauturu i taau tangata apii Pipiria kia riro mai ei papuritia maroiroi.