Tetai tuaine mapu e uriuri ra i tetai poroutia ki tona pupu apii

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Peperuare 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i te oraanga akaipoipo. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akarongo Kia Iehova, ka Rauka Mai te au Akameitakianga

Kua akaari aroa mai a Iehova i te arataa e tau kia aere tatou.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Mate a Iesu no Tatou

Riro to Iesu matenga ei akapapu e kua tarevake ta Satani i tuatua no runga i te tu tiratiratu o te au tavini o te Atua.

ORAANGA KERITITIANO

Tauturu i Taau Tamariki Kia Ketaketa to Ratou Akarongo ki Roto ia Iehova

Eaa ta te tamariki e irinaki ra no runga i te au mea tei angaia? Akapeea me tauturu i te akaketaketa i to ratou akarongo e na Iehova i anga i te au mea ravarai?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Tutu Aere i te Mataiti Inangaroia e Iehova”

Ko te mataiti inangaroia e Iehova, e tare anga mataiti ainei teia tei matauia? Eaa te pirianga o teia akapapaanga ki te angaanga tutu aere o te Patireia?

ORAANGA KERITITIANO

Taangaanga Meitaki i te au Puka Pipiria

E maata te moni tei akapouia no te nenei e te tuku anga i te au puka Pipiria ki te au putuputuanga i te ao nei. E akamanako meitaki me oronga i teia au puka.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Ka Apai Mai te Rangi ou e te Enua ou i te Rekareka Anga Maata

Akapeea ta te Atua taputou no te “rangi ou e te enua ou” te tauturu anga ia tatou i teia tuatau?

ORAANGA KERITITIANO

E Rekareka i Taau e Manakonako Ra

Aite te manakonakoanga ki tetai tutau. Te akamanako oonu anga i te au totou Pipiria, ka mama ua te tamou i to tatou rekareka e te tu tiratiratu me timataia mai.