Akaari ra i te tu aroa Kerititiano i Malawi

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Okotopa 2018

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te tumu i taitaia ai te tangata e ta te Atua ka rave no te reira.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akono a Iesu i Tana Mamoe

Ko Iesu te Tiaki Mamoe Meitaki, kua kite aia i tana mamoe tataki tai​—to ratou au anoano, te tu paruparu, e to ratou tu maroiroi.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Aru i to Iesu tu Aroa

Akapeea to Iesu tu aroa e te tangi i tuke ei?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Tuku Atu na Oki au i te Akaraanga na Kotou”

Apii a Iesu i tana au pipi kia akaari i te tu akaaka e kia aru katoa i tona akaraanga.

ORAANGA KERITITIANO

Te Aroa e tu Kerititiano Mou—Kopae i te tu Noinoi e te Riri

Ei akaari i te tu aroa mei ia Iesu rai, ka akono tatou i te inangaro o tetai ke e kia kopae i te tu riririri.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Kare Kotou i to Teianei Ao”

Ka anoanoia te au pipi a Iesu kia akamaroiroi ia ratou kia kopae i te au tu e te au angaanga a te tangata e rave nei i teianei ao.

ORAANGA KERITITIANO

Te Aroa e tu Kerititiano Mou—Paruru i te Pirianga Taokotai

E vai taokotai ei tatou, ka akaari tatou i te tu aroa, e kia akara i te meitaki o tetai ke.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akakite a Iesu i te Tuatua Mou

Ei au pipi na Iesu, e tutu aere katoa tatou i te tuatua mou ki te tangata.

ORAANGA KERITITIANO

Te Aroa e tu Kerititiano Mou—Kia Rekareka i te Tuatua Mou

E tutu aere tatou i te tuatua mou e kia rekareka tatou i te tuatua mou noatu te noo nei tatou i roto i te ao pikikaa e te tika kore.