Oronga ra i te aenga pepa Ora Akaou i Tuvalu

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Okotopa 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu te tuatua mou no runga i te Pipiria e te kite taieni. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akakite Mai te Totou a Daniela i te Taenga Mai o te Mesia

Te akakite maira te pene 9 o Daniela i te taenga mai o te Mesia. Eaa atu tetai au tupuanga e ō maira ki roto i teia totou?

ORAANGA KERITITIANO

Kia Riro ei Tangata Aruaru i te Apii i te Tuatua a te Atua

Ka riro te aruaru i te apii i te Pipiria ei tauturu ia koe kia vai tiratiratu. Ka akamata ra koe kiea?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kite a Iehova Eaa te ka Tupu ki te au Ariki

Na roto i te peroveta ko Daniela kua akakite a Iehova i te tuatau e tutara ai tetai au patireia e e takoreia ai ratou.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Mea Inangaro na Iehova te Aroa Takinga Meitaki—Akapeea Koe?

Eaa te ka akakeu i te aroa takinga meitaki? Eaa te apiianga te ka mou mai ia tatou mei te akaraanga o Hosea e tana vaine akaturi ko Gomera?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Oronga ma Toou Ngakau Katoa Kia Iehova

Me oronga koe ma te ngakau katoa kia Iehova, ka mareka aia, e ka puapingaia koe. Eaa tetai atinga meitaki roa atu i roto i te mata o Iehova?

ORAANGA KERITITIANO

Akapou i te Oraanga ei Akapaapaa ia Iehova!

E apinga akaperepere te oraanga. Kia taangaanga i to tatou tareni e te kite ei akakakā ia Iehova te Tumu o te Ora.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

‘Na ta Kotou Tamariki Tamaroa e te au Tamaine e Totou Mai’

Akapeea tatou me turuturu i te aronga akatainuia?