Te pati ra i te tangata ki te uipaanga

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Okotopa 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i tei tupu me mate tatou. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“E Irinaki Kia Iehova ma To Ngakau Katoa”

Akapapu a Maseli 3 e ka akameitaki a Iehova ia tatou no te irinakianga kiaia. Akapeea koe e kite ei te irinaki ra koe kia Iehova ma to ngakau katoa?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Auraka Rava To Ngakau e Tapae ua Atu i Tona ra Arataa”

Akataka mai Maseli pene 7 no runga i tetai mapu tei akatika i tona ngakau kia pikikaa iaia. Eaa te apiianga no tatou?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Meitaki Maata Kia Rauka te Pakari i to te Auro

Karanga a Maseli 16 e meitaki maata kia rauka te pakari i to te auro. Eaa i puapinga ai te pakari no ko i te Atua?

ORAANGA KERITITIANO

E Rauka ai te Paupau Meitaki

Te au pauanga meitaki ka akamatutu i te putuputuanga e te tangata e pau ra. Akapeea koe me paupau meitaki?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akatupu i te au ki Etai Ke

Kare te au i te mea tupu ua mai i rotopu i to Iehova iti tangata. Me tupu te manamanata, penei ka o mai te ngakau kinokino inara e ririnui atu te ako i roto i te Pipiria i te akamoeau.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Apii i te Tamaiti i te Arataa e Tikaʼi Iaia Kia Aere”

Me apii meitakiia te tamariki, ka inangaro rai ratou te tavini ia Iehova me mamaata mai. Oronga a Maseli 22 i te ako meitaki no te au metua.

ORAANGA KERITITIANO

Te Akapuapinga ra Ainei Koe i te Kāti JW.ORG?

Taangaanga i te kati jw.org ei akakite i te Tuatua a te Atua e ta tatou website.