Angaanga tauturu i te tumatetenga i Marike

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Me 2019

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te mate e te akatu akaou anga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Kare Atura Matou i Roiroi”

Me akamou tatou ki runga i te akameitakianga ta te Patireia ka apai mai ka mataora tatou e kare tatou e roiroi.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Ta Tatou Angaanga Tauturu

Ko te tauturu anga i te au Kerititiano, e tuanga katoa te reira no ta tatou akamorianga.

ORAANGA KERITITIANO

Akapeea te au Kerititiano i te Caribbean i Puapingaia ai Mei ta Tatou Angaanga Tauturu

Akapeea te au Kerititiano te tauturu anga i te au taeake e te au tuaine e noo ra i te Caribbean?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

To Paulo ‘Tara i Roto i te Kopapa’

Eaa ra ta Paulo e taiku ra te tuatua anga aia i te “tara i roto i te kopapa”?

ORAANGA KERITITIANO

Ka Puapingaia Koe Noatu te ‘Tara i Roto i te Kopapa’!

Akapeea tatou me irinaki kia Iehova e kia akakoromaki i teia au manamanata?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Patoi ua Atura au Iaia ki Mua i Tona Aroaro”

Ei aronga apa ua, kia tauta ua rai tatou i te takore takiri i te tu papakitai.

ORAANGA KERITITIANO

Akapeea te Katoatoa me Akono i to Tatou Are Akamorianga

Kare te Are Uipaanga Patireia i tetai are ua; e are akamorianga teia tei akatapuia kia Iehova.