E tokorua akaipoipo e apii kapiti ra e te taangaanga ra i ta raua tablet

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Me 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e te puka ta te Pipiria e Apii Maira. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Ka Mareka a Iehova me Pure Tatou no Tetai Ke

Akakite te Atua e pure a Iobu no tona au oa kino e toru. Akapeea a Iobu te akameitakiia anga no tona akarongo e te akakoromaki? (Iobu 38-​42)

ORAANGA KERITITIANO

Te Taangaanga Ainei Koe i te JW Library?

Akapeea e rauka ai te app? Akapeea teia me tauturu ia koe no te au uipaanga e te angaanga orometua?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Au ma Iehova, ka Anoanoia te Akangateiteianga ia Iesu

Eaa ta te au pa enua i rave no runga i to Iesu mana akaaere? Eaa i puapinga ai no tatou kia akangateitei i te Ariki akatainuia a te Atua?? (Salamo 2)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Koai te Tuitarere i te Puakapa o Iehova?

Akataka a Salamo 15 eaa ta te Atua ko Iehova e kimi ra i roto i tona au oa.

ORAANGA KERITITIANO

Taangaanga i te JW Library

Akapeea me taangaanga i te app no te apii, te uipaanga e te tutu aere.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akakite te au Totou no Runga i te Mesia

Akara akapeea a Iesu te akatupu anga i te au totou no te Mesia roto ia Salamo 22.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akamaara ia Iehova Kia Rauka te tu Mataku Kore

Eaa te ka tauturu ia koe kia mataku kore mei ia Davida rai? (Salamo 27)