Patianga i te tangata ki te Kaikai Anga Aiai a te Atu i Albania

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Mati 2017

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e no te apii atu i te tuatua mou no runga i te Patireia o te Atua. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Ei Vaitata Katoao au ia Koe ei Akaora, ia Koe”

Kua manako a Ieremia e kare aia i tukatau no te rave i tana apainga te akatainu anga a Iehova iaia ei peroveta. Akapeea Iehova te akamaroiroianga iaia?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akamutu Ratou i te Rave i to te Atua Anoano

Manako te ngati Iseraela e ka akakoreia ta ratou ara na roto i ta ratou au peu akaatinga. Akakite mataku kore atu Ieremia i ta ratou ara e to ratou tu pikikaa.

ORAANGA KERITITIANO

Koai ma te Rave ra i to Iehova Anoano i Teia Tuatau?—Akapeea me Taangaanga i te Reira

Taangaanga i teia poroutia kia kite te tangata apii Pipiria no runga i te Au Kite o Iehova, ta ratou angaanga e rave ana e te akaaerenga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Ka Puapingaia te Tangata me Aru Ratou i ta Iehova Aratakianga

I Iseraela i taito, te aronga tei aru i ta Iehova aratakianga, kua rauka ia ratou te au, mataora, e te puapinga.

ORAANGA KERITITIANO

Akarongo ki te Atua—Akapeea me Taangaanga i te Reira

Taangaanga i te au tutu e te au irava no te apii atu i te Tuatua mou o te Pipiria ki te aronga kare e kite i te tatau.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Akangaropoina a Iseraela i to Ratou Atua ia Iehova

Eaa ta te Atua ko Iehova e akaari maira te akakiteanga aia kia Ieremia kia aere e 300 maire ki te Kauvai Eupharati e kia uuna i tetai tatua orongā i reira?

ORAANGA KERITITIANO

Tauturu i Toou Ngutuare Tangata Kia Akamaara ua ia Iehova

Ka tauturu tetai Akamorianga Ngutuare meitaki i toou pamiri kia akamaara ia Iehova. Eaa taau ka rave me tupu te manamanata i te tuatau akamorianga ngutuare?