Akono anga i te Akamaaraanga i te mate o Iesu i Tiamani

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Mati 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e te patianga ki te Akamaaranga. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Tavini a Esetera ia Iehova e Tona ra Iti Tangata

Tuku a Esetera i tona ora ki roto i te kino e kua tauturu i te akatupu i tetai ture ei paruru i te ngati Iuda. (Esetera 6-​10)

APPLY YOURSELF TO THE FIELD MINISTRY

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere​—Akapapa i Taau Akatutuanga

Aru i teia au manako ei tauturu ia koe kia akapapa i taau akatutuanga no Te Punanga Tiaki e te Awake!

ORAANGA KERITITIANO

Āriki Mai i te Aronga Tei Patiia

Ka akapeea koe me ariki i te au manuiri e te au taeake paruparu i ko i te Akamaaraanga?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Vai Tiratiratu a Iobu

Kua akaari a Iobu e e puapinga tikai a Iehova i roto i tona oraanga. (Iobu 1-​5)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Akakite a Iobu i Tona Mamae Ngakau

Kua vai tiratiratu a Iobu noatu te au taomianga ngata tikai no tona aroa maata ia Iehova. (Iobu 6-​10)

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Irinaki Papu a Iobu i te Tuakaouanga

Kua papu ia Iobu e ka rauka i te Atua i te akatuakaou iaia mei te aka e tupu akaou. (Iobu 11-​15)

ORAANGA KERITITIANO

Te Tuakaouanga​—Ka Tupu na Roto i te Atinga Oko

Te apinga aroa o Iehova koia te oko, te akapapu ra i te tuakaouanga. Kare e tanumanga akaou, mari ra ka aravei i to tatou akaperepere tei mate.