Akaari ra i te jw.org ki te tangata i São Paulo, Brazil

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Aukute 2018

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i te puapinga o te Pipiria i teia tuatau.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

E Akameitaki

Te aronga tei inangaro te akamareka i te Mesia, kia aroa e kia takinga meitaki ratou i te au tangata noatu noea mai ratou, to ratou reo e ta ratou akonoanga.

ORAANGA KERITITIANO

E Akamaara i te Vaine a Lota

Akapeea tatou me kopae i te akamareka kore i te Atua? Eaa ta tatou ka rave me te riro ra te moni ei mea puapinga atu i te au mea pae vaerua?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Apii Mei te Akatutuanga o te Nga Mina Okotai Ngauru

I roto i ta Iesu parapore no te mina okotai ngauru, koai te akatutu maira i te pu, te au tavini e te moni?

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tutu Aere—Taangaanga i te JW.ORG

Ka arataki te au mea i roto i te Apinga Apii i te tangata ki te jw.org. Me taangaanga tatou i te website, ka meitaki atu te tu o ta tatou angaanga orometua.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Te Vaitata Maira Oki to Kotou Ora”

Kare e roa atu ka tae mai a Iesu ei Tamate e ei Akaora. Ka akapapa meitaki tatou i te pae vaerua kia papu e ka akaoraia tatou.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kia Akakore i te Ara a Tetai Ke

Ka akara a Iehova e tana Tamaiti i tetai tangata tei rave ana i te ara e tei akaari e kua taui tona ngakau no te kino tana i rave.

ORAANGA KERITITIANO

Mate a Iesu no Toou Taeake Katoa

Oronga a Iesu i tona oraanga no te aronga ara. Akapeea tatou me akaari i te aroa mei ia Iesu rai ki te au taeake e te au tuaine?