Te tutu evangeria ra na roto i te intercom i Vienna, Austria

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Aukute 2016

Au Akatutuanga

Au akatutuanga no Te Punanga Tiaki e te poroutia Akarongo ki te Atua kia Ora e Tuatau ua Atu. Aru i teia manako me tata i taau uaorai akatutuanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Noo Tamou i Raro i te Tapoki o Tei Teitei

Eaa te “tapoki” o Iehova, e akapeea te reira te riro anga ei akapuanga no tatou? (Salamo 91)

ORAANGA KERITITIANO

Akamaata Atu i to Tatou Karape te Tutu Aere​—Tauturu i te Aronga Apii Pipiria Kia Akatupu i ta Ratou Akatapuanga e Kia Papetito

Eaa i puapinga ai teia nga takainga? Eaa taau ka rave ei tauturu i taau aronga apii Pipiria kia akatupu i te reira?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Uʼua i Roto i te Akarongo i te Ruaineanga

Te na ko ra a Salamo 92 e ka uua te aronga tuatua tika, noatu te ruaineanga.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Kua Kite a Iehova e e One Tatou Nei

Ia Salamo 103, taangaanga a Davida i te au akaaiteanga tuatua ei akatutu mai i to Iehova aroa.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“E Akapaapaa ia Iehova”

Ka akamaroiroi a Salamo 106 kia akatupu tatou i te ngakau akameitaki ia Iehova e kia akono i te reira.

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

“Eaa ra Taku e Apai Atu na Iehova?”

Akapeea te tata salamo te akaari anga i te rekareka kia Iehova? (Salamo 116)

ORAANGA KERITITIANO

Apii i te Tuatua Mou ki te Tangata

Akaari i tetai tuatua mou Pipiria ki te tangata na te aru anga i teia akatutuanga ou.

ORAANGA KERITITIANO

Akakoroanga Puapinga no te Tuʼa i Te Punanga Tiaki i Roto ia Tepetema

Ka uriuri Te Punanga Tiaki i te akapumaana e akapeea te Atua me akapumaana ia tatou..