PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA Aperira 2020

Au Manako no te Uriuri

Au manako no te uriuri no runga i to te Atua akakoroanga no te tangata, e akapeea Aia me akatupu i te reira.

Ruirua, Aperira 7, 2020—Te Akamaaraanga i to Iesu Matenga

Akapeea koe me akapapa i toou ngakau no te akamaaraanga i to Iesu matenga?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Papau a Iakoba e Labana i Tetai Koreromotu Au

Akapeea koe me akatupu e me akono i te au ki tetai ke?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Te Kukumi ra Ainei Koe Kia Rauka Tetai Akameitakianga?

Eaa te maata o taau tauta anga kia rauka ta te Atua akameitakianga?

ORAANGA KERITITIANO

Eaa te Mea Puapinga Rava Atu Kiaku?

Eaa taau au ikianga no te angaanga e akakite maira i te mea puapinga kia koe?

AU MEA UMERE I ROTO I TE PIPIRIA

Te Tumatetenga o te Kapitianga Kino

Akapeea koe e kite ei me e mea meitaki te kapiti atu ki tetai tangata e me kare?

ORAANGA KERITITIANO

“Ka Akaruke i te au Atua ke Ke”

Akapeea koe me akamareka ia Iehova e te kopae i te au akakeuanga a te au vaerua kino?