Neke ki te tumu manako rikiriki

Au Akakiteanga no te Uipaanga Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua

Au Akakiteanga no te Uipaanga Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua

Au Tumu Tuatua

 

Parakarapa

Turou Atu i te Katoatoa

 2

Au Mea Umere i Roto i Pipiria

 3

Rave Maroiroi i te Angaanga Orometua

 4

Oraanga Kerititiano

 5

Tuatua Taopenga

 6

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tatau e te Apii

 7

Akoanga

 8

Te Ora i Akanooia

 9

Atoro Anga a te Akaaere Kotinga

 10

Epetoma o te Akaputuputuanga me Kore te Uruoaanga

 11

Epetoma o te Akamaaraanga

 12

Akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua

 13

Tiamana no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua

 14

Taeake Tauturu no te Pupu Aronga Pakari

 15

Taeake Tauturu Ako

 16

Au Pupu Apii

 17

Au Vitio

 18

1. Kia raveia ta tatou uipaanga Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua mei tei akapapaia i roto i te Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua—Puka Angaanga no te Uipaanga e te au akakiteanga i raro ake nei. E pati i te au papuritia pouroa kia rave i tetai tuanga apii na ratou. Ka rauka katoa i tetai aronga ke te piri maira ki te putuputuanga i te rave i te reira me kua āriki ratou i te au apiianga a te Pipiria e kua akarotai i to ratou oraanga ki te au kaveinga Kerititiano.—be-E p. 282.

 2. Turou Atu i te Katoatoa: 3 miniti me kore i raro mai. I te au epetoma ravarai, muri ake i te imene akamataanga e te pure, ka akakeu te tiamana o te Uipaanga i te katoatoa kia akamanako i te porokaramu, pera te uianga mei te Pepa Pauanga no te Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua.

 3. Au Mea Umere i Roto i te Pipiria:

  • Akoanga: 10 miniti. Kua orongaia mai te tumu manako e pera e rua me kore e toru manako maata i roto i te Oraanga Kerititiano e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga. Na tetai tangata pakari me kore tavini tauturu e rave i teia akoanga. Me e puka Pipiria ou tetai no te tatauanga Pipiria o te reira epetoma, ka akatangiia tetai vitio no te akamata i te reira. Ka rauka i te vaa tuatua i te uriuri i te manako aiteite i rotopu i te vitio e te tumu manako. Inara, kia uriuriia te au manako puapinga i roto i te puka angaanga. Me rava te taime, kia taangaanga aia i te tutu e te au Irava tei akapapaia ei tauturu i te tumu manako.

  •   Kimi i te Mārama o te Tuatua Mou: 8 miniti. E uianga-e-te-pauanga teia tuanga ma te kore e oronga i tetai tuatua akamataanga me kore tuatua taopenga. Na tetai tangata pakari me kore tavini tauturu e rave i teia tuanga. Kia akanoo te vaa tuatua i te ora no te au manako e ā kia tau ki te putuputuanga. Inara, nana e ui i te au uianga pouroa ki te katoatoa. Pera katoa, ka iki aia me ka anoanoia rai kia tatauia te irava tei taikuia i roto i te uianga mua e te rua. Kia oronga te katoatoa i te au pauanga i roto i te 30 tekoni me kore i raro mai.

  • Tatau Pipiria: 4 miniti me kore i raro mai. Na tetai taeake e rave i teia tuanga. Kia raveia teia tuanga ma te kore e oronga i tetai tuatua akamataanga me kore tuatua taopenga. Ka inangaro maata te tiamana o te uipaanga i te tauturu i te tangata nana te apii kia tatau ma te tu akangateitei, kia māramaia, kia tukatau, akataka meitaki i te au tuatua, tauiui te tangi anga reo, kia tau te ngai tapupu, e te tu natura.

  4. Rave Maroiroi i te Angaanga Orometua: 15 miniti me kore i raro mai. Kua akapapaia teia tuanga o te uipaanga kia rauka i te katoatoa i te apiipii no te angaanga orometua e kia meitaki atu ratou i te tutu aere e te apii. Ka akatumu te tangata apii i te atoroanga mua e te atoro akaou anga ki runga i te au manako no te uriuri i te kapi 1 o te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga. Ka iki te au papuritia me ka oronga ratou i tetai puka me kore akaari i tetai vitio mei ta tatou Au Apinga Apii. Tei roto i te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga te ora no te au apii tataki tai e, i tetai taime, ka oronga mai i tetai au akakiteanga ke atu. Kare te tangata apii e anoanoia kia akamaata atu i tana tuatua kia akapou i te ora tei akanooia, e penei ka akaoti vave tana akatutuanga. Me ka rauka, e oronga i tetai tuanga apii na te aronga pakari.

  • Vitio no te Au Manako no te Uriuri: Ka akaari e ka uriuriia te au vitio no te au manako no te uriuri i te au epetoma ravarai o te marama. Ka akaari mai teia au vitio i te atoroanga mua, te atoro akaou mua, e te atoro akaou rua. Na te Tiamana o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua e rave i teia tuanga.

  • Atoroanga Mua: Na tetai taeake me kore tuaine e rave i teia tuanga. Kia riro tetai taeake ei tauturu no te taeake, tetai tuaine no te tuaine me kore tetai mema o tona ngutuare tangata. Ka rauka ia raua i te tu ua me kore kia noo ki raro. Kia iki te tangata apii i te au tuatua akaaravei tei tau ki tona ngai. Kia akatumuia te akatutuanga ki runga i te au manako no te uriurianga.

  • Atoro Akaou Mua: Na tetai taeake me kore tuaine e rave i teia tuanga. Auraka tetai tuaine e riro ei tauturu no te taeake me kore te taeake no te tuaine. (km-E 5/97 p. 2) Ka rauka ia raua i te tu ua me kore kia noo ki raro. Ka akatutu te tangata apii eaa tana ka tuatua me atoro akaou aia i tetai tangata tei akaari i te inangaro i te atoroanga mua. Kia akatumuia te akatutuanga ki runga i te au manako no te uriurianga i roto i te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga.

  • Atoro Akaou Rua: Na tetai taeake me kore tuaine e rave i teia tuanga. Auraka tetai tuaine e riro ei tauturu no te taeake me kore te taeake no te tuaine. (km-E 5/97 p. 2) Ka rauka ia raua i te tu ua me kore kia noo ki raro. Ka akatutu te tangata apii eaa tana ka tuatua me atoro akaou aia i tetai tangata tei akaari i te inangaro i te atoroanga mua. Kia akatumuia te akatutuanga ki runga i te au manako no te uriurianga.

  • Apii Pipiria: Na tetai taeake me kore tuaine e rave i teia tuanga. Auraka tetai tuaine e riro ei tauturu no te taeake me kore te taeake no te tuaine. (km-E 5/97 p. 2) Ka rauka ia raua i te tu ua me kore kia noo ki raro. Kia akatutu mai teia apii i tetai tuanga o te Apii Pipiria e raveia ra. Kare e anoanoia tetai tuatua akamataanga me kore tuatua taopenga,  mari ua ra me ka rave koe i te reira ei tuanga o taau apii. Kare e anoanoia kia tatauia te au tuanga apii pouroa. Kia akaariia mai te au tu karape no te rave i tetai apii meitaki.

  • Akoanga: Na tetai taeake e rave i teia tuanga e kia orongaia teia ei akoanga ki te putuputuanga.

  5. Oraanga Kerititiano: Muri ake i te imene, kua akapapaia e tai me kore e rua manako i roto i teia tuanga e 15 miniti ei tauturu i te katoatoa kia taangaanga i te Tuatua a te Atua. Me kare i akakiteia mai, na tetai tangata pakari me kore tavini tauturu e rave i teia au tuanga, inara ko te tuanga o te au anoano putuputuanga, na tetai tangata pakari ua e rave i te reira.

  • Apii Pipiria a te Putuputuanga: 30 miniti. Na tetai tangata pakari e rave i teia tuanga. (Me kare e rava ana te aronga pakari, ka rauka i tetai tavini tauturu i te rave i teia, me ka anoanoia.) Na te pupu aronga pakari e iki e koai ma te ka tau kia rave i te Apii Pipiria a te Putuputuanga. Kia rauka i te au taeake tei ikiia i te rave meitaki i teia apii kia akaoti te reira i te ora tei akanooia, kia uriuri i te au irava puapinga, e kia tauturu i te katoatoa kia taangaanga i te au apiianga meitaki tei uriuriia. E au kaveinga meitaki tetai tei orongaia mai ei tauturu ia ratou e akapeea me rave i te Apii Punanga Tiaki. Me ka rauka, e tauiui i te au taeake akatere e te aronga tatau i te au epetoma ravarai. Me akaue mai te tiamana o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua kia tapotoia te apii, na te akatere o te apii e iki akapeea me tapoto i te reira. Penei ka iki aia e kare e tatau i tetai au parakarapa.

  6. Tuatua Taopenga: 3 miniti me kore i raro mai. Ka uriuri te tiamana o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua i te au manako puapinga o te uipaanga, kapiti mai te uianga e te pauanga i roto i te Pepa Pauanga no te Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua. Ka akakite katoa aia i te apii no te epetoma ka aru mai, e penei ka taiku i te uianga te ka pauia mai. Me rava te taime, penei ka taiku mai aia i te ingoa o te aronga e tuanga apii ta ratou a te epetoma ka aru mai. Me kare i akakiteia mai, kia akakite te tiamana i tetai ua atu akakiteanga, e kia tatau i tetai ua atu reta te ka anoanoia ki te putuputuanga i te tuatau o tana tuatua taopenga. Te au akanoonooanga no te angaanga tutu aere e te tāma are uipaanga Patireia, auraka te reira e akakiteia i runga i te paata, mari ra kia tamouia ki runga i te ngai no te au tuatua akakite. Me kare e rava te taime i roto i teia tuanga no te au akakiteanga me kore no te tatau i te au reta, kia pati te tiamana ki te taeake ka rave i te tuanga Oraanga Kerititiano kia tapoto mai i tana tuanga. (Akara i te  parakarapa 5 e te  9.) Ka akaoti te uipaanga na roto i te imene e te pure.

 7. Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tatau e te Apii: Akamata i te epetoma o Tianuare 7, 2019, ka taangaanga te tiamana o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua i te poroutia Tatau e te Apii no te akameitaki e te ako i te tangata apii. Ka taangaanga te tangata apii i te pene apii te ka akaariia mai i roto i te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga. I te epetoma mua o te au marama tataki tai, ka uriuri te tiamana ki te katoatoa e tai pene apii mei te poroutia Tatau e te Apii. Te tuanga “Tata i Taau i Rave Ana” i roto i te poroutia, kua akapapaia te reira na te tangata apii e kare te tiamana e tata ki roto i te reira.

  8. Akoanga: Me oti te tuanga a te tangata apii, ka akapou te tiamana no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua e okotai miniti no te akameitaki e te oronga i tetai akoanga akamaroiroi mei roto i te poroutia Tatau e te Apii. Me kapiki mai te tiamana i te tangata apii, kare aia e akakite eaa tana pene apii ka rave. Inara, me oti tana tuanga e i muri ake i tana akameitakianga, ka rauka i te tiamana i te akakite i tana pene apii ma te akakite eaa te mea meitaki tana i rave, me kore kia akamārama i te tumu kia tauta aia i te akameitaki atu i te reira. Ka  rauka katoa i te tiamana i te tuatua no runga i tetai tuanga ke mai o te akatutuanga tana i manako e ka puapingaia te tangata apii me kore te katoatoa. E oronga katoa i tetai akoanga akamaroiroi ke mai mei roto i te poroutia Tatau e te Apii me kore te puka Ministry School i muri ake i te uipaanga me kore i tetai taime ke, no runga i tana pene apii me kore tetai pene apii ke mai.—No tetai akakiteanga maata no runga i te tuanga angaanga a te akaaere o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua e te tuanga angaanga a te taeake tauturu ako, akara i te  parakarapa 13 e te  16.

    9. Te Ora i Akanooia: Auraka tetai tuanga e tere atu i te ora tei akanooia, e pera katoa te au tuatua a te tiamana o te Uipanga Oraanga e te Angaanga Orometua. Kia tāpuia te apii a te tangata apii me tae tona ora. Me tere te ora o tetai ua atu tuanga, kia ako takake te taeake tauturu ako i te taeake, ko raua anake. Ko te uipaanga katoa, kapiti mai te au imene e te pure, kia akaoti i roto i te okotai ora e te 45 miniti.

 10. Atoro Anga a te Akaaere Kotinga: Me atoro mai te akaaere kotinga i te putuputuanga, ka raveia te uipaanga mei tei akatakaia i roto i te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga ma teia tauianga: Ka monoia te tuanga Apii Pipiria a te Putuputuanga ki te akoanga e 30-miniti na te akaaere kotinga. I mua ake i teia akoanga, ka uriuri te tiamana o te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua i te au manako tei uriuriia, e to te epetoma ka aru mai, oronga i tetai ua atu akakiteanga, tatau i tetai ua atu reta ka anoanoia, e oti ka pati i te akaaere kotinga no tana akoanga. I muri ake i te akoanga, na te akaaere kotinga e akaoti i te uipaanga na roto i te imene tana ka iki. Kare e pupu apii ke atu i roto i te reo o te putuputuanga e raveia me atoro mai te akaaere kotinga. Ka rave rai tetai pupu reo ke i ta ratou uipaanga noatu me ka atoro te akaaere kotinga i te putuputuanga tei akanooia. Inara, ka kapiti mai teia pupu ki te putuputuanga me oronga te akaaere kotinga i tana akoanga.

 11. Epetoma o te Akaputuputuanga Kotinga me kore te Uruoaanga: Kare e uipaanga e raveia i te epetoma tei akanooia no tetai akaputuputuanga kotinga me kore te uruoaanga. Te au apii o te uipaanga no taua epetoma ra, kia uriuri koe me kore toou ngutuare i te reira.

 12. Epetoma o te Akamaaraanga: Me ka raveia te Akamaaraanga i tetai ua atu rā o te epetoma, kare e Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua e akapapaia. Inara, ka raveia rai te uipaanga no te angaanga tutu aere i te rā o te Akamaaraanga.

  13. Akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua: Ka iki te pupu aronga pakari e okotai tangata pakari ei akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaaanga Orometua. Ka akapapu aia e kua akapapa meitakiia teia uipaanga e kua aruia teia au akakiteanga. Kia uriuri putuputu aia i te au akapapa anga ki te taeake tauturu ako. Me rauka mai te Oraanga e te Angaanga OrometuaPuka Angaanga no te Uipaanga no te marama, ka akapapa te akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua i te au tuanga apii na te aronga apii no te reira marama. (Akara i te  parakarapa 4.) Kia orongaia te au tuanga apii ki te aronga apii e toru epetoma i mua ake i te rā o tana apii na roto i te aenga pepa Oraanga Kerititiano e te Angaanga Orometua Tuanga Apii (S-89).

 14. Tiamana no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua: Te au epetoma tataki tai, e okotai tangata pakari te ka riro mai ei tiamana no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua. (Me kare e rava te aronga pakari, e taangaanga i tetai au tavini tauturu, me anoanoia.) Ka rave aia i te au tuatua akamataanga e te taopenga, ka uriuri i te au vitio no te au manako no te uriuri, e te au vitio no te au apii o te poroutia Tatau e te Apii. Ka akakite katoa aia i te  au tuanga pouroa ka aru mai, e me kare e maata ana te aronga pakari, penei ka akono katoa aia i tetai tuanga ke o te uipaanga. Kia tapotoia te au tuatua no te akakite i te au tuanga tataki tai. Na te pupu aronga pakari e iki e koai te tangata pakari ka tau no te rave i teia tuanga. Kia taangaanga ua ïa rai te au aronga pakari tau ei tiamana. Me ka anoanoia, penei e taangaanga putuputu i te akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua ei tiamana. Me kua tau tetai tangata pakari i te rave i te Apii Pipiria a te Putuputuanga, penei ka tau katoa aia ei tiamana no te uipaanga. Inara, e akamanako e ko tetai tangata pakari te ka riro mai ei tiamana, ka anoanoia aia kia oronga i te au tuatua akameitakianga, te akoanga aroa e te akamaroiroi ki te aronga e tuanga apii ta ratou. Ka akapapu katoa te tiamana e kia akaoti te uipaanga i te ora tikai i akanooia. (Akara i te  parakarapa 6 e te  9.) Me ka inangaro te tiamana e me rava te ngai, e akanoo i tetai pu i tetai ngai ke i runga i te paata no te akakite i te au tuanga tataki tai te ka aru mai, kia rauka i te taeake nana te tuanga i te tu e te akapapa iaia i ko i te pu a te vaa tuatua. Pera katoa, penei ka iki aia kia noo i ko i te kaingakai i runga i te paata me oronga te taeake nana te tuanga tatau Pipiria e te tuanga Rave Maroiroi i te Angaanga Orometua. Kare i reira teia e kaimoumou maata i te taime.

 15. Taeake Tauturu no te Pupu Aronga Pakari: Na te taeake tauturu no te pupu aronga pakari e iki e naai e rave i te au tuanga tataki tai o te uipaanga, eiaa ra te tuanga a te aronga apii. Te kapiti maira te tiamana o te uipaanga no te au epetoma tataki tai mei te aronga pakari tei ikiia. Ma te angaanga kapiti ki te Akaaere no te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua, ka akapapu te taeake tauturu no te pupu aronga pakari e kua tukuia te akapapaanga no te uipaanga ki runga i te ngai no te au tuatua akakite.

  16. Taeake Tauturu Ako: Me ka rauka, e oronga i teia tuanga ki tetai tangata pakari tukatau i te tuatua. Me ka anoanoia, ka oronga te taeake tauturu ako i te akoanga tau ki te aronga pakari me kore te au tavini tauturu no runga i tetai ua atu tuanga apii i orongaia na ratou, kapiti mai te au tuanga o te Uipaanga Oraaanga e te Angaanga Orometua, akoanga ki te katoatoa, me akaaere e me tatau i te Apii Punanga Tiaki e te Apii Pipiria a te Putuputuanga. (Akara i te  parakarapa 9.) Me e maata te aronga pakari tukatau i te tuatua e te apii i roto i te putuputuanga, e oronga i teia tuanga ki tetai tangata pakari tukatau ke mai i te au mataiti tataki tai. Kare te taeake tauturu ako e anoanoia kia ako atu i tetai taeake i muri ake i te au tuanga tataki tai.

 17. Au Pupu Apii: Me maata roa te aronga apii, ka rauka i te putuputuanga i te akanoo i tetai au pupu apii ki tetai ngai ke. E oronga e na tetai tangata pakari e akono i te au pupu apii tataki tai. Me ka anoanoia, ka rauka i tetai tavini tauturu tau i te akono i teia tuanga. Na te pupu aronga pakari e iki e naai e akono i teia tuanga e me ka tauiui rai te au taeake. Ka aru teia au taeake i te au akakiteanga tei akanooia i roto i te  parakarapa 8. Me e pupu apii ke atu tetai, kia patiia te aronga apii kia aere ki to ratou ngai tei akonoia i muri ake me akaoti te tuanga Kimi i te Mārama o te Tuatua Mou. Kia piri akaou mai ratou ki te putuputuanga me akaoti te tuanga Rave Maroiroi i te Angaanga Orometua. Me e vitio tetai ka uriuriia, ka rauka i te au taeake i roto i te pupu apii ke i te akarakara me kore i te akarongo i te reira i roto i to ratou ngai e apii ra. Me kare ra e rauka, kia akaari e kia uriuri te taeake e akono ra i te pupu i te vitio ki runga i tetai apinga electronic.

 18. Au Vitio: E au vitio tetai ka ikiia mai kia akaariia atu i ko i teia uipaanga. Ka tukuia teia au vitio ki roto i te JW Library app e ka rauka i te katoatoa i te akara i te reira i roto i tetai ua atu apinga electronic. I tetai au taime, ka rauka i te akatangi i te au vitio no te au manako no te uriuri i ko i te uipaanga no te tutu aere, me oti te reira i te akaariia i ko i te Uipaanga Oraanga e te Angaanga Orometua.