Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tatau e Apii—Au Vitio

Akamaata atu i toou karape i te tatau e te apii i te ngai tangata.

APII 1

Akamata Anga Meitaki

Akapeea koe me akakeu i te ngakau o te tangata kia inangaro i te akarongo mai ki taau ka tuatua?

APII 2

Tuatua na Roto i te tu Akangateitei

Eaa taau ka rave kia reka te tangata i te akarongo mai me tuatua koe kia ratou?

APII 3

Ui i te au Uianga

Akapeea koe me taangaanga i te au uianga kia akakeu i te ngakau o te tangata kia mārama, kia inangaro i te akarongo e kia kite i te au manako puapinga?

APII 5

Kia Tukatau i te Tatau

Akapeea e rauka ai ia koe te tatau maata i te au tuatua i tataia?

APII 6

Akataka i te Apiianga i Roto i te Irava

Eaa taau ka rave me tatau koe i tetai irava e me tauturu i te tangata kia mārama i te tumu i tatau ei koe i te reira irava?

APII 7

Apii i te Apiianga Tano

Akapeea koe me akapapu e kare koe e akakite tarevake i te tuatua mou?

APII 8

Akatutuanga

Mei te Puapii Maata rai ko Iesu, akapeea koe me taangaanga meitaki i te au akatutuanga?

APII 9

Taangaanga i te Vitio e te au Tutu

Akapeea koe me taangaanga i te au tutu e te au vitio kia mārama te tangata i te manako puapinga?

APII 10

Tauiui i te Tangi Anga o Toou Reo

Akapeea koe me tauiui i te tangi anga o toou reo ei tauturu i te tangata kia mārama i te aerenga manako?

APII 11

Te tu Oraora

Akapeea taau tuatua oraora me akakeu e te akamaroiroi i te tangata e akarongo maira?

APII 12

Tu Maru e te Aroa

Akapeea koe me tuatua na roto i te tu maru e te aroa ki te aronga e akarongo maira?

APII 13

Akataka Eaa te Manako Puapinga

Akapeea koe me uriuri i tetai tumu manako kia mārama te tangata i te manako puapinga e te ka akamaroiroi ia ratou kia taangaanga i te reira?

APII 14

Akataka Eaa te Manako Maata

Tauturu i te katoatoa kia akarongo, kia mārama e kia maara ia ratou te au manako maata o taau apiianga.

APII 15

Apii ma te Manako Papu

Akapeea koe me tuatua na roto i te tu manako papu me rave i tetai akoanga, me kore me piri ki roto i te angaanga tutu aere?

APII 16

Akamaroiroi e te Akamanako i Tetai Ke

Eaa te au mea e toru taau ka taangaanga ei akakeu e te akamaroiroi i te katoatoa?

Apii Maata Atu

AU PUKA E TE AU POROUTIA

Akamaata Atu i to Tatou Karape i te Tatau e te Apii

Ka tauturu teia poroutia ia koe kia akamaata atu i toou karape i te tatau e te apii i mua i te ngai tangata.