Au Akatutuanga no te Angaanga Orometua

Au vitio ei tauturu ia koe no te akamata i tetai pukapukaanga no runga i te Pipiria.

Akatutuanga Ka Mataora Toou Ngutuare Tangata

Ka takinoia tetai oraanga akaipoipo e te ngutuare tangata. Ka oronga mai te Pipiria i te ravenga e mataora ai te ngutuare tangata.

Ka Inangaro Ainei Koe i te Nuti Meitaki?

Oronga mai te Pipiria ‘i te tuatua meitaki,’ roto ia Isaia 52:7. Ka tauturu teia nuti meitaki ia koe kia mataora te ngutuare tangata, te oa piri mou, e te au.

E Manakonakoanga Ainei to Tei Mate?

Taputou mai te Pipiria e ka kite akaou koe i toou au akaperepere i mate i runga nei i te enua.