Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Uianga Apii no Taku Puka Tua Pipiria

Au Uianga Apii no Taku Puka Tua Pipiria

Tua 1

Akamata te Atua i te Maani Au Apinga

 1. Noea mai te au apinga meitaki pouroa, e ka rauka ainei ia koe te oronga mai i tetai akaraanga?

 2. Eaa te apinga mua ta te Atua i anga?

 3. Eaa te angera mua i akaperepereia ai?

 4. Akakite mai e mei teaa te akaraanga o te enua i te akamataanga. (Akara i te tutu.)

 5. Akapeea te Atua i te akamata i te akapapa anga i te enua no te manu e te tangata?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ieremia 10:12.

  Eaa te au tu o te Atua e akaariia maira e tana au apinga i anga? (Isa. 40:26; Roma 11:33)

 2. E tatau ia Kolosa 1:15-17.

  Eaa ta Iesu tuanga i te angaia anga te au mea, e akapeea teia i te akatuke anga i to tatou manako iaia? (Kolo. 1:15-17)

 3. E tatau ia Genese 1:1-10.

  1. (a) Eaa te akamata anga o te enua? (Gene. 1:1)

  2. (e) Eaa tei tupu i te ra mua o te anga mai anga i te au mea? (Gene. 1:3-5)

  3. (ng) Akataka mai tei tupu i te ra rua o te anga mai anga i te au mea. (Gene. 1:7, 8)

Tua 2

E Kainga Manea

 1. Akapeea te Atua i te akapapa anga i te enua ei kainga no tatou?

 2. Akataka mai i te au tu manu tukeke ta te Atua i anga. (Akara i te tutu.)

 3. Eaa i riro ei te aua i Edene ei mea puapinga?

 4. Eaa ta te Atua i inangaro i te enua katoa kia riro mai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 1:11-25.

  1. (a) Eaa ta te Atua i anga i te ra toru o te anga mai anga i te au mea? (Gene. 1:12)

  2. (e) Eaa tei tupu i te ra a o te anga mai anga i te au mea? (Gene. 1:16)

  3. (ng) Eaa te au tu manu ta te Atua i maani ei i te ra rima e te ra ono? (Gene. 1:20, 21, 25)

 2. E tatau ia Genese 2:8, 9.

  Eaa nga pu rakau tuke rai ta te Atua i tuku ki roto i te aua, eaa ta te reira e akatutu maira?

Tua 3

Te Tangata e te Vaine Mua

 1. Eaa te tuke i te tutu o te Tua 3 mei te tutu o te Tua 2?

 2. Naai i maani i te tangata mua, e koai tona ingoa?

 3. Eaa te angaanga ta te Atua i oronga na Adamu kia rave?

 4. Eaa te Atua i maani ei ia Adamu kia moe tinainai?

 5. Eaa te roa i te ora anga o Adamu raua ko Eva, e eaa te angaanga ta Iehova i inangaro ia raua kia rave?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Salamo 83:18.

  Koai te ingoa o te Atua, e eaa tona turanga umere tikai i rungao i te enua? (Iere. 16:21; Dani. 4:17)

 2. E tatau ia Genese 1:26-31.

  1. (a) Eaa te mea puapinga roa atu ta te Atua i anga i te ra ono, e akapeea teia i tuke ei mei te au manu? (Gene. 1:26)

  2. (e) Eaa te orongaanga ta Iehova i maani no te tangata e te au manu? (Gene. 1:30)

 3. E tatau ia Genese 2:7-25.

  1. (a) Eaa te o maira ki te tukuanga angaanga a Adamu kia tapa i te ingoa o te au manu? (Gene. 2:19)

  2. (e) Akapeea a Genese 2:24 i te tauturu anga ia tatou kia marama i te manako o Iehova no te akaipoipo, te noo takake, e te kopae tokorua? (Mata. 19:4-6, 9)

Tua 4

Tumu i Ngere ei Raua i to Raua Kainga

 1. I roto i te tutu, eaa te tupu ra kia Adamu raua ko Eva?

 2. Eaa ra a Iehova i akautunga ai ia raua?

 3. Eaa ra ta tetai ovi i tuatua kia Eva?

 4. Naai i maani i te ovi kia tuatua kia Eva?

 5. Eaa ra a Adamu raua ko Eva i ngere ei i to raua kainga Parataito?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 2:16, 17 e te 3:1-13, 24.

  1. (a) Akapeea te uianga a te ovi kia Eva i te tarurike anga i te tu tika tikai o Iehova? (Gene. 3:1-5; 1 Ioa. 5:3)

  2. (e) Akapeea a Eva i riro ei ei akaraanga akamatakite no tatou? (Phili. 4:8; Iako. 1:14, 15; 1 Ioa. 2:16)

  3. (ng) Roto i teea tu i kore ei a Adamu raua ko Eva i ariki i te apainga no ta raua i rave? (Gene. 3:12, 13)

  4. (i) Akapeea te au kerupi tei tukuia i te tua itinga o te kainga i Edene i te turuturu anga i to Iehova turanga ngateitei? (Gene. 3:24)

 2. E tatau ia Apokalupo 12:9.

  Kua puapingaia ainei a Satani i te akauri ke anga i te tangata mei ta te Atua tutaraanga? (1 Ioa. 5:19)

Tua 5

Akamata te Oraanga Ngata

 1. Eaa te tu o te oraanga o Adamu raua ko Eva i vao ake i te kainga i Edene?

 2. Eaa tei tupu kia Adamu raua ko Eva, e no teaa ra?

 3. Eaa ra te tamariki a Adamu raua ko Eva i ruaine ei e i mate ei?

 4. Naringa a Adamu raua ko Eva i akarongo ia Iehova, mei teaa ra te tu o te oraanga no raua e ta raua tamariki?

 5. Akapeea te akarongo kore o Eva i te akatupu anga i te mamae kiaia?

 6. Koai ma te ingoa o te nga tamaroa a Adamu raua ko Eva?

 7. Koai ma tetai mai au tamariki i roto i te tutu?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 3:16-23 e te 4:1, 2.

  1. (a) Akapeea te oraanga o Adamu i te takinoia anga e te taumaa o te enua? (Gene. 3:17-19; Roma 8:20, 22)

  2. (e) Eaa ra te ingoa o Eva, te aiteanga “Tangata Ora,” i tau meitaki ei? (Gene. 3:20)

  3. (ng) Akapeea a Iehova i te takinga meitaki anga ia Adamu raua ko Eva i muri ake i to raua ara anga? (Gene. 3:7, 21)

 2. E tatau ia Apokalupo 21:3, 4.

  Eaa te “au mea taito” taau e tapapa atura kia takoreia?

Tua 6

Tamaiti Meitaki, e Tamaiti Kino

 1. Eaa te angaanga a Kaina raua ko Abela e rave ana?

 2. Eaa te apinga aroa ta Kaina raua ko Abela i apai mai kia Iehova?

 3. Eaa a Iehova i mareka ai i te apinga aroa a Abela, e eaa aia i mareka kore ei i ta Kaina?

 4. Eaa to Kaina tu, e akapeea a Iehova i te tauta anga i te akatikatika iaia?

 5. Eaa ta Kaina i rave koia anake ua e tona teina i roto i te kainga?

 6. Akamarama mai e eaa tei tupu kia Kaina i muri ake i te ta anga i tona teina.

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 4:2-26.

  1. (a) Akapeea a Iehova i te akataka mai anga i te turanga kino tei o a Kaina ki roto? (Gene. 4:7)

  2. (e) Akapeea a Kaina i te akaari anga i te tu o tona ngakau? (Gene. 4:9)

  3. (ng) Eaa to Iehova manako no te akamaringi anga i te toto tiama? (Gene. 4:10; Isa. 26:21)

 2. E tatau ia 1 Ioane 3:11, 12.

  1. Eaa a Kaina i riri kino ei, e akapeea teia i riro ei ei akamatakite mai ia tatou i teia tuatau? (Gene. 4:4, 5; Mase. 14:30; 28:22)

  2. Akapeea te Pipiria i te akaari mai anga e noatu me patoi mai to tatou ngutuare tangata pouroa ia Iehova, ka rauka ia tatou kia vai tiratiratu ua atu rai? (Sala. 27:10; Mata. 10:21, 22)

 3. E tatau ia Ioane 11:25.

  Eaa te akapapuanga ta Iehova i oronga mai no runga i te aronga pouroa tei mate no te tuatua tika? (Ioa. 5:24)

Tua 7

E Tangata Mataku Kore

 1. Akapeea a Enoka i tuke ei?

 2. Eaa ra te tangata i te tuatau o Enoka i rave ei i te au mea kino e manganui?

 3. Eaa te au mea kino ta te tangata e rave ra? (Akara i te tutu.)

 4. Eaa a Enoka i anoanoia ai kia mataku kore?

 5. Eaa te roa o te oraanga o te tangata i te reira tuatau, inara eaa te roa i te ora anga a Enoka?

 6. Eaa tei tupu i muri ake i to Enoka mate anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 5:21-24, 27.

  1. (a) Eaa te tu o te pirianga o Enoka kia Iehova? (Gene. 5:24)

  2. (e) Kia tau ki ta te Pipiria, koai te tangata roa rava atu tona oraanga, e eaa tona mataiti i mate ei? (Gene. 5:27)

 2. E tatau ia Genese 6:5.

  Mei teaa te kino o te au turanga i te enua nei i muri ake i te matenga o Enoka, e akapeea teia i tuke ei me akaaiteia ki to tatou tuatau? (2 Timo. 3:13)

 3. E tatau ia Ebera 11:5.

  Eaa te tu o Enoka tei ‘pereperekavanaia e te Atua,’ e eaa tei tupu mai? (Gene. 5:22)

 4. E tatau ia Iuda 14, 15.

  Akapeea te au Kerititiano i teia tuatau i te aru anga i te tu mataku kore o Enoka i te akamatakite anga i te tangata no runga i te tamaki o Aramakito e tu maira? (2 Timo. 4:2; Ebe. 13:6)

Tua 8

Au Tuputupua i te Enua Nei

 1. Eaa tei tupu no tei akarongo etai au angera a te Atua kia Satani?

 2. Eaa tetai au angera i akamutu ei i ta ratou angaanga i te rangi e i aere mai ei ki raro nei i te enua?

 3. Eaa ra i tarevake ei no te au angera kia aere mai ki te enua e kia taui ia ratou uaorai ki roto i te kopapa tangata?

 4. Eaa te mea tuke i te tamariki a te au angera?

 5. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa ta te au tamariki a te angera i rave i te riro mai anga ei au tuputupua?

 6. Muri ake ia Enoka, koai tetai tangata meitaki i ora ana i te enua nei, e eaa ra te Atua i inangaro ei iaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 6:1-8.

  Eaa ta Genese 6:6 e akaari maira no runga i to tatou tu te ka akatupu ki te manako o Iehova? (Sala. 78:40, 41; Mase. 27:11)

 2. E tatau ia Iuda 6.

  Akapeea te au angera “tei kore i akono i ta ratou orai taoonga” i to Noa tuatau i riro ei ei akamanakoanga na tatou i teia tuatau? (1 Kori. 3:5-9; 2 Pete. 2:4, 9, 10)

Tua 9

Maani a Noa i Tetai Araka

 1. Eia tangata i roto i te ngutuare tangata o Noa, e koai te ingoa o tana tamaroa e toru?

 2. Eaa te mea umere ta te Atua i pati ia Noa kia rave, e no teaa ra?

 3. Akapeea te au tangata tupu o Noa i te ariu mai anga i tona akakite anga kia ratou no runga i te araka?

 4. Eaa ta te Atua i akakite kia Noa kia rave no te au manu?

 5. Muri ake i te topiri anga te Atua i te ngutupa o te araka, eaa ta Noa e tona ngutuare tangata ka rave?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 6:9-22.

  1. (a) Eaa tei akariro ia Noa ei tangata akamori puapinga tikai i te Atua mou? (Gene. 6:9, 22)

  2. (e) Eaa to Iehova manako no runga i te kino, e akapeea teia i te akatuke anga i ta tatou ikianga no te angaanga tamataora? (Gene. 6:11, 12; Sala. 11:5)

  3. (ng) Akapeea tatou i te aru anga ia Noa me orongaia mai te aratakianga na roto i te akaaerenga a Iehova? (Gene. 6:22; 1 Ioa. 5:3)

 2. E tatau ia Genese 7:1-9.

  Akapeea te tika e kua manako a Iehova i te tangata apa ko Noa ei tangata tuatua tika i te akamaroiroi anga ia tatou i teia tuatau? (Gene. 7:1; Mase. 10:16; Isa. 26:7)

Tua 10

Te Vaipuke Maata

 1. Eaa i kore ei e rauka i tetai tangata kia tomo ki roto i te araka i te akamata anga te ua?

 2. Eia au ra e te au po ta Iehova i maani kia ua, e eaa te oonu o te vai?

 3. Eaa tei tupu ki te araka i te akaki mai anga te vai kia kako te enua?

 4. Kua ora ainei te au tuputupua i te Vaipuke, e eaa tei tupu ki te au papa o te au tuputupua?

 5. Eaa tei tupu ki te araka i muri ake i te rima marama?

 6. Eaa ra a Noa i tuku ei i te orebi ki vao ake i te araka?

 7. Akapeea a Noa i kite ei e kua akamaro te vai i runga i te enua?

 8. Eaa ta te Atua i tuatua kia Noa muri ake i tona noo anga i roto i te araka e tona ngutuare tangata no te mataiti tuma?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 7:10-24.

  1. (a) Mei teaa te maata i te takore takiri anga i te oraanga i runga i te enua? (Gene. 7:23)

  2. (e) Eaa te roa i maro ei te vai o te Vaipuke? (Gene. 7:24)

 2. E tatau ia Genese 8:1-17.

  Akapeea a Genese 8:17 i te akaari mai anga e kare te akakoroanga mua o Iehova no te enua i taui? (Gene. 1:22)

 3. E tatau ia 1 Petero 3:19, 20.

  1. (a) Te oki anga te au angera meameaau ki te rangi, eaa te akavaanga tei orongaia no ratou? (Iuda 6)

  2. (e) Akapeea te papaanga o Noa e tona ngutuare tangata i te akaketaketa anga i to tatou irinakianga i roto i to Iehova tu kite i te akaora i tona iti tangata? (2 Pete. 2:9)

Tua 11

Te Anuanua Mua

 1. Mei tei akaariia i roto i te tutu, eaa ta Noa i rave i tona aere mua anga mai ki vao i te araka?

 2. Eaa te akauenga ta te Atua i oronga kia Noa e tona ngutuare tangata i muri ake i te Vaipuke?

 3. Eaa te taputou ta te Atua i maani?

 4. Me kite tatou i te anuanu, eaa ta te reira e akamaara maira kia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 8:18-22.

  1. (a) Akapeea tatou i teia tuatau i te oronga anga i te mea “aunga kakara” kia Iehova? (Gene. 8:21; Ebe. 13:15, 16)

  2. (e) Eaa ta Iehova tuatua no runga i te turanga o te ngakau tangata, e eaa te akamatakiteanga no tatou? (Gene. 8:21; Mata. 15:18, 19)

 2. E tatau ia Genese 9:9-17.

  1. (a) Eaa te koreromotu ta Iehova i maani ki te au mea ora pouroa o te enua? (Gene. 9:10, 11)

  2. (e) Eaa te roa o te koreromotu anuanua i te vai ua anga? (Gene. 9:16)

Tua 12

Akatu te Tangata i Tetai Punanga Maatamaata

 1. Koai a Nimeroda, e eaa to te Atua manako no runga iaia?

 2. I roto i te tutu, eaa ra te tangata i maani ei i te au piriki?

 3. Eaa a Iehova i mareka kore ei i te angaanga patu anga?

 4. Akapeea te Atua i te akamutu anga i te akatu anga o te patu?

 5. Eaa te ingoa o te oire, e eaa te aiteanga o taua ingoa ra?

 6. Eaa tei tupu ki te tangata i muri ake i te taui anga te Atua i to ratou au reo?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 10:1, 8-10.

  Eaa te au tu ta Nimeroda i akaari, e eaa te akamatakiteanga ta teia e oronga maira no tatou? (Mase. 3:31)

 2. E tatau ia Genese 11:1-9.

  Eaa te akakoroanga o te akatu anga i te patu, e no teaa ra teia angaanga i puapinga kore ei? (Gene. 11:4; Mase. 16:18; Ioa. 5:44)

Tua 13

Aberahama—E Oa no te Atua

 1. Eaa te tu o te tangata tei noo ki roto i te oire o Ura?

 2. Koai te tangata i roto i te tutu, inaea aia i anau ei, e i noo aia kiea?

 3. Eaa ta te Atua i akakite kia Aberahama kia rave?

 4. Eaa ra a Aberahama i kapikiia ai e e oa no te Atua?

 5. Koai tei aru ia Aberahama i tona akaruke anga ia Ura?

 6. Eaa ta te Atua i akakite kia Aberahama i tona tae anga ki te enua o Kanaana?

 7. Eaa te taputou ta te Atua i maani kia Aberahama i tona 99 mataiti?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 11:27-32.

  1. (a) Eaa te pirianga o Aberahama kia Lota? (Gene. 11:27)

  2. (e) Noatu e kua rauka te ngateitei ia Tera no tei neke i tona pamiri ki Kanaana, akapeea tatou i kite ei e na Aberahama i akakeu i teia nekeanga, e eaa ra aia i rave ei i te reira? (Gene. 11:31; Anga. 7:2-4)

 2. E tatau ia Genese 12:1-7.

  Eaa te akamaataanga atu o te koreromotu a Aberahama ta Iehova i maani i muri ake i te tae anga o Aberahama ki te enua o Kanaana? (Gene. 12:7)

 3. E tatau ia Genese 17:1-8, 15-17.

  1. (a) Eaa te tauianga ingoa tei orongaia kia Aberama i tona 99 mataiti, e no teaa ra? (Gene. 17:5)

  2. (e) Eaa te au akameitakianga a te tuatau ki mua ta Iehova i taputou kia Sara? (Gene. 17:15, 16)

 4. E tatau ia Genese 18:9-19.

  1. (a) Ia Genese 18:19, eaa te au apainga tei akanooia no te au metua tane? (Deu. 6:6, 7; Ephe. 6:4)

  2. (e) Eaa te tupuanga kia Sara tei akaari mai e kare e rauka ia tatou i te uuna i tetai ua atu apinga mei ia Iehova? (Gene. 18:12, 15; Sala. 44:21)

Tua 14

Timata te Atua i te Akarongo o Aberahama

 1. Eaa te taputou ta te Atua i maani kia Aberahama, e i akapeea te Atua i te akatupu anga i tana taputou?

 2. Mei tei akaariia i roto i te tutu, akapeea te Atua i te timata anga i te akarongo o Aberahama?

 3. Eaa ta Aberahama i rave, noatu e kare aia i marama ana i te tumu no te akauenga a te Atua?

 4. Eaa tei tupu i te rave mai anga a Aberahama i te matipi kia ta i tana tamaiti?

 5. Mei teaa te ririnui i te akarongo o Aberahama i roto i te Atua?

 6. Eaa ta te Atua i oronga kia Aberahama kia akaatinga, e i akapeea ra?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 21:1-7.

  Eaa a Aberahama i peritome ei i tana tamaiti i te ra varu? (Gene. 17:10-12; 21:4)

 2. E tatau ia Genese 22:1-18.

  Akapeea a Isaaka i te akaari anga i te tu kauraro ki tona metua tane, ko Aberahama, e i akapeea teia i te akatutu mai anga i tetai tupuanga puapinga maata atu a te tuatau ki mua? (Gene. 22:7-9; 1 Kori. 5:7; Phili. 2:8, 9)

Tua 15

Akara te Vaine a Lota ki Muri

 1. Eaa ra a Aberahama raua ko Lota i takake ei?

 2. Eaa ra a Lota i iki ei kia noo i Sodoma?

 3. Mei teaa ra te tu o te tangata i Sodoma?

 4. Eaa te akamatakiteanga ta te nga angera i oronga kia Lota?

 5. Eaa te vaine a Lota i riro ei ei pou tai?

 6. Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei te turanga o te vaine a Lota?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 13:5-13.

  No runga i te akatikatika i te manamanata i rotopu i te au tangata, eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei ia Aberahama? (Gene. 13:8, 9; Roma 12:10; Phili. 2:3, 4)

 2. E tatau ia Genese 18:20-33.

  Akapeea ta Iehova au akono anga ia Aberahama i te oronga mai anga i te tu papu kia tatou e ka akava a Iehova e Iesu na roto i te tu tika? (Gene. 18:25, 26; Mata. 25:31-33)

 3. E tatau ia Genese 19:1-29.

  1. (a) Eaa ta te papaanga Pipiria e akaari maira no runga i to te Atua manako no te pirianga totoma? (Gene. 19:5, 13; Levi. 20:13)

  2. (e) Eaa te tuke ta tatou i kite mai i roto i te tu ta Lota raua ko Aberahama ariu atu anga ki te aratakianga a te Atua, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia? (Gene. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. E tatau ia Luka 17:28-32.

  Eaa te manako ngakau o te vaine a Lota ki te au apinga materia, e akapeea teia i te riro anga ei akamatakite ia tatou? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mata. 6:19-21, 25)

 5. E tatau ia 2 Petero 2:6-8.

  Te aru anga ia Lota, eaa to tatou tu ki te ao akono kore i te Atua takapini ia tatou? (Eze. 9:4; 1 Ioa. 2:15-17)

Tua 16

Rauka ta Isaaka Vaine Meitaki

 1. Koai te tangata e te vaine i roto i te tutu?

 2. Eaa ta Aberahama i rave i te tiki i tetai vaine na tana tamaiti, e no teaa ra?

 3. Akapeea te pure a te tavini o Aberahama i te pauia mai anga?

 4. Eaa te pauanga a Rebeka i tona pati angaia e me ka inangaro aia i te akaipoipo ia Isaaka?

 5. Eaa tei maani ia Isaaka kia mataora akaou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 24:1-67.

  1. (a) Eaa te au tu meitaki ta Rebeka i akaari i te aravei anga i te tavini o Aberahama i ko i te ruavai? (Gene. 24:17-20; Mase. 31:17, 31)

  2. (e) Te oronga maira te akanooanga a Aberahama no Isaaka i teea akaraanga meitaki no te au Kerititiano i teia tuatau? (Gene. 24:37, 38; 1 Kori. 7:39; 2 Kori. 6:14)

  3. (ng) Eaa ra tatou ka akataka ai i tetai tuatau no te akamanako oonu, mei ta Isaaka i rave? (Gene. 24:63; Sala. 77:12; Phili. 4:8)

Tua 17

Nga Maanga tei Tuke

 1. Koai ma a Esau raua ko Iakoba, e eaa te tuke ia raua?

 2. Eaa te mataiti o Esau raua ko Iakoba i te mate anga to raua papa ruau ko Aberahama?

 3. Eaa ta Esau i rave tei maani i tona metua vaine e te metua tane kia taitaia?

 4. Eaa ra a Esau i riri kino ei i tona teina ia Iakoba?

 5. Eaa te ikuikuanga ta Isaaka i oronga ki tana tamaiti ko Iakoba?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 25:5-11, 20-34.

  1. (a) Eaa ta Iehova i totou no runga i te nga tamaroa a Rebeka? (Gene. 25:23)

  2. (e) Eaa te tuke i rotopu i te tu o Iakoba e Esau no te taoonga mataiapo? (Gene. 25:31-34)

 2. E tatau ia Genese 26:34, 35; 27:1-46; e te 28:1-5.

  1. (a) Akapeea to Esau ariki kore anga i te au mea pae vaerua i te kitea mai anga? (Gene. 26:34, 35; 27:46)

  2. (e) Kia rauka ia Iakoba te akameitakianga a te Atua, eaa ta Isaaka i akakite kiaia kia rave? (Gene. 28:1-4)

 3. E tatau ia Ebera 12:16, 17.

  Eaa tei akatutuia mai e te akaraanga o Esau no runga i te ka tupu ki te aronga tei akavaavaa i te au mea tapu?

Tua 18

Aere a Iakoba ki Harana

 1. Koai te vaine mapu i roto i te tutu, e eaa ta Iakoba ka rave nona?

 2. Eaa ta Iakoba i rave puareinga ua kia akaipoipo ia Rahela?

 3. Eaa ta Labana i rave i te tae anga te tuatau no Iakoba kia akaipoipo ia Rahela?

 4. Eaa ta Iakoba i akatika kia rave kia riro mai a Rahela ei vaine nana?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 29:1-30.

  1. (a) Noatu e kua pikikaa a Labana iaia, akapeea a Iakoba i te akaari anga e e tangata tu ngateitei aia, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia? (Gene. 25:27; 29:26-28; Mata. 5:37)

  2. (e) Akapeea to Iakoba akaraanga i te akaari mai anga i te tuke i rotopu i te inangaro e te akameamea ua? (Gene. 29:18, 20, 30; Peʼe. 8:6)

  3. (ng) Koai te au vaine tokoa tei riro ei tuanga no te ngutuare tangata o Iakoba e i muri mai kua anau i te au tamaroa nana? (Gene. 29:23, 24, 28, 29)

Tua 19

To Iakoba Pamiri Maata

 1. Koai ma te ingoa o te au tamaroa e ono a Iakoba na te vaine mua, ko Lea?

 2. Koai nga tamaroa ta Zilipa te tavini vaine o Lea i anau na Iakoba?

 3. Koai te ingoa o te nga tamaroa a Bila te tavini vaine o Rahela i anau na Iakoba?

 4. Koai te nga tamaroa a Rahela i anau mai, inara eaa tei tupu i te anau anga te rua o te tamaroa?

 5. Kia tau ki te tutu, eia a Iakoba au tamaroa, e koai tei na roto mai ia ratou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 29:32-35; 30:1-26; e te 35:16-19.

  Mei tei akakiteia i te turanga o te au tamaroa 12 a Iakoba, e akapeea ana te tapa anga ingoa o te au tamaroa Epera i te tuatau taito?

 2. E tatau ia Genese 37:35.

  Noatu e ko Dina anake ua te ingoa i taikuia i roto i te Pipiria, akapeea tatou i kite ei e e maata atu ta Iakoba au tamaine? (Gene. 37:34, 35)

Tua 20

O a Dina ki Roto i te Manamanata

 1. Eaa a Aberahama raua ko Isaaka i kore ei e inangaro i ta raua tamariki kia akaipoipo i te au tangata mei te enua o Kanaana?

 2. Kua akatika ainei a Iakoba i tana tamaine kia akaoa atu ki te au tamaine o Kanaana?

 3. Koai te tangata e akara ra ia Dina i roto i te tutu, e eaa te mea kino tana i rave?

 4. Eaa ta Simeona raua ko Levi, te nga tungane o Dina i rave i te akarongo anga raua e eaa tei tupu?

 5. Kua akatika ainei a Iakoba i ta Simeona raua ko Levi i rave?

 6. Akapeea te manamanata o te pamiri i te akamata mai anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 34:1-31.

  1. (a) Ko te reira ua ainei te taime i piri atu ei a Dina ki te au tamaine o te enua o Kanaana? Akamarama mai. (Gene. 34:1)

  2. (e) Eaa i tau ei e kua apa rai a Dina no tei ngere aia i tona turanga paretenia? (Gala. 6:7)

  3. (ng) Akapeea te au mapu i teia tuatau i te akaari anga e kua akarongo tikai ratou i te akamatakiteanga o te akaraanga o Dina? (Mase. 13:20; 1 Kori. 15:33; 1 Ioa. 5:19)

Tua 21

Riri te Au Tuakana o Iosepha Iaia

 1. Eaa te au tuakana o Iosepha i vareae ei iaia, e eaa ta ratou i rave?

 2. Eaa ta te au tuakana o Iosepha i inangaro i te rave kiaia, inara eaa ta Reubena i tuatua atu?

 3. Eaa tei tupu i te aere mai anga te aronga okooko Isemaela?

 4. Eaa ta te au tuakana o Iosepha i rave i te maani anga i to ratou papa kia manako e kua mate a Iosepha?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 37:1-35.

  1. (a) Akapeea te au Kerititiano i te aru anga i te akaraanga o Iosepha na te akakite anga i te tarevake i roto i te putuputuanga? (Gene. 37:2; Levi. 5:1; 1  Kori. 1:11)

  2. (e) Eaa tei taki atu i te au tuakana o Iosepha kia rave i te kino kiaia? (Gene. 37:11, 18; Mase. 27:4; Iako. 3:14-16)

  3. (ng) Eaa tei tupu kia Iakoba ei tuanga natura no te tu mii? (Gene. 37:35)

Tua 22

Tukuia a Iosepha ki Roto i te Areauri

 1. Eia o Iosepha mataiti i tona apaiia anga ki Aiphiti, e eaa tei tupu i tona tae anga ki reira?

 2. Akapeea a Iosepha i tukuia ai ki roto i te are auri?

 3. Eaa te apainga tei orongaia kia Iosepha i roto i te are auri?

 4. I roto i te are auri, eaa ta Iosepha i rave no te tangata akaaere uaina e te tangata akaaere kai o Pharao?

 5. Eaa tei tupu i muri ake i te tukuia anga te tangata akaaere uaina mei roto i te are auri?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 39:1-23.

  No te mea kare e ture tataia mei te Atua tei akaapa i te akaturi i te tuatau o Iosepha, eaa tei akakeu iaia kia oro mei ko i te vaine a Potiphara? (Gene. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. E tatau ia Genese 40:1-23.

  1. (a) Akataka poto mai i te moemoea a te tangata akaaere uaina e te aiteanga ta Iehova i oronga kia Iosepha. (Gene. 40:9-13)

  2. (e) Eaa te moemoea a te tangata akaaere kai, e eaa te aiteanga o te reira? (Gene. 40:16-19)

  3. (ng) Akapeea te pupu tavini akono meitaki e te pakari i teia tuatau i te aru anga i te tu o Iosepha? (Gene. 40:8; Sala. 36:9; Ioa. 17:17; Anga. 17:2, 3)

  4. (i) Akapeea a Genese 40:20 i te akamarama anga mai i te manako o te Kerititiano no runga i te akamaara anga i te ra anau? (Kohe. 7:1; Mare. 6:21-28)

Tua 23

Au Moemoea a Pharao

 1. Eaa tei tupu kia Pharao i tetai po?

 2. Eaa te tangata akaaere uaina i maara mai ei ia Iosepha?

 3. Mei tei akaariia i roto i te tutu, eaa te nga moemoea e rua a Pharao?

 4. Eaa ta Iosepha i karanga e ko te aiteanga o te moemoea?

 5. Akapeea a Iosepha i riro mai ei e ko te tangata puapinga roa atu i Aiphiti, raro ua mai ia Pharao?

 6. Eaa te au tuakana o Iosepha i aere mai ei ki Aiphiti, e eaa ratou i kore ei i kite mai iaia?

 7. Eaa te moemoea ta Iosepha i maara, e eaa ta te reira i tauturu iaia kia marama?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 41:1-57.

  1. (a) Akapeea a Iosepha i te arataki anga i te manako kia Iehova, e i roto i teea mataara e rauka ai i te au Kerititiano i teia tuatau i te aru i tona akaraanga? (Gene. 41:16, 25, 28; Mata. 5:16; 1 Pete. 2:12)

  2. (e) Akapeea te au mataiti maata te kai i Aiphiti aruia e te au mataiti kare e kai i te akaaite tika tikaiia anga ki te turanga pae vaerua o te iti tangata o Iehova i teia tuatau ki to Kerititome? (Gene. 41:29, 30; Amo. 8:11, 12)

 2. E tatau ia Genesis 42:1-8 e te 50:20.

  E tarevake ainei no te aronga akamori ia Iehova i te tupou ki mua i tetai tangata no te akapaapaa e te akangateitei i tona taoonga me ko te peu matauia te reira i roto i te enua? (Gene. 42:6)

Tua 24

Timata Iosepha i Tona Au Tuakana

 1. Eaa a Iosepha i akaapa ai e e aronga tutaka tona au tuakana?

 2. Eaa a Iakoba i akatika ai i tana tamaiti openga ko Beniamina kia aere ki Aiphiti?

 3. Akapeea te kapu ario a Iosepha i tae ei ki roto i te pute a Beniamina?

 4. Eaa ta Iuda i rave kia tukuia a Beniamina kia aere?

 5. Akapeea te au tuakana o Iosepha i te taui anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 42:9-38.

  Akapeea te tuatua a Iosepha i roto ia Genese 42:18 i riro ei ei akamaaraanga meitaki no te aronga e apainga ta ratou i roto i te akaaerenga a Iehova i teia tuatau? (Nehe. 5:15; 2 Kori. 7:1, 2)

 2. E tatau ia Genese 43:1-34.

  1. (a) Noatu e ko Reubena te mataiapo, eaa i riro ei e ko Iuda te vaa tuatua no tona au teina e te au tuakana? (Gene. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Para. 5:2)

  2. (e) Akapeea a Iosepha i te timata anga i tona au tuakana, e no teaa ra? (Gene. 43:33, 34)

 3. E tatau ia Genese 44:1-34.

  1. (a) Ei tuanga no te parani i te uuna e koai tikai aia mei tona au tuakana, akapeea a Iosepha i te komono anga iaia uaorai? (Gene. 44:5, 15; Levi. 19:26)

  2. (e) Akapeea te au tuakana o Iosepha i te akaari anga e ko to ratou manako vareae i mua ana no to ratou teina, kua ngaro i teianei? (Gene. 44:13, 33, 34)

Tua 25

Aere te Pamiri ki Aiphiti

 1. Eaa tei tupu i te akakite anga a Iosepha ki tona au tuakana e koai aia?

 2. Eaa ta Iosepha i akamarama maru atu ki tona au tuakana?

 3. Eaa ta Pharao i tuatua i tona akarongo anga no runga i te au tuakana o Iosepha?

 4. Eaa te maata o te pamiri o Iakoba i to ratou neke anga ki Aiphiti?

 5. Koai te ingoa tei kapikiia no te pamiri o Iakoba, e eaa te tumu?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Genese 45:1-28.

  Akapeea te papaanga Pipiria o Iosepha i te akaari anga e ka rauka ia Iehova i te taui i tetai akakoroanga kia tamamae i tona au tavini kia riro ei tupuanga meitaki? (Gene. 45:5-8; Isa. 8:10; Phili. 1:12-14)

 2. E tatau ia Genese 46:1-27.

  Eaa te akapapuanga ta Iehova i oronga kia Iakoba iaia e aere atura ki Aiphiti? (Gene. 46:1-4)

Tua 26

Tiratiratu a Iobu ki te Atua

 1. Koai a Iobu?

 2. Eaa ta Satani i tauta i te rave, inara kua puapinga ainei aia?

 3. Eaa ta Iehova i akatika ia Satani kia rave, e no teaa ra?

 4. Eaa te vaine a Iobu i karanga ai kiaia e “ka akakino atu i te Atua, ka mate atu ei”? (Akara i te tutu.)

 5. Mei taau e kite ra i te rua o te tutu, akapeea a Iehova i te akameitaki anga ia Iobu, e no teaa ra?

 6. Me akarongo mou tatou kia Iehova mei ia Iobu rai, eaa te au akameitakianga ka rauka ia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iobu 1:1-22.

  Akapeea te au Kerititiano i teia tuatau i te aru anga ia Iobu? (Iobu 1:1; Phili. 2:15; 2 Pete. 3:14)

 2. E tatau ia Iobu 2:1-13.

  Eaa nga mataara tuke e rua ta Iobu e tana vaine i ariu atu ki te takinokino a Satani? (Iobu 2:9, 10; Mase. 19:3; Mika 7:7; Mala. 3:14)

 3. E tatau ia Iobu 42:10-17.

  1. (a) Eaa te au tu aiteite i rotopu i te tutaki ta Iobu i rauka e tei rauka ia Iesu no tetai oraanga akarongo mou? (Iobu 42:12; Phili. 2:9-11)

  2. (e) Akapeea tatou i te akamaroiroiia anga e ta Iobu i rauka no tei tamou marie i tona tu tiratiratu ki te Atua? (Iobu 42:10, 12; Ebe. 6:10; Iako. 1:2-4, 12; 5:11)

Tua 27

Tutara Tetai Ariki Kino i Aiphiti

 1. I roto i te tutu, koai te tangata e uepu tana, e koai tana e papa ra?

 2. Muri ake i te mate anga o Iosepha, eaa tei tupu ki to Iseraela?

 3. Eaa to Aiphiti i mataku ei i to Iseraela?

 4. Eaa te akauenga ta Pharao i oronga ki te nga vaine e tauturu ra i te au vaine Iseraela kia anau?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 1:6-22.

  1. (a) I roto i teea mataara i akamata ai a Iehova i te akatupu i tana taputou kia Aberahama? (Exo. 1:7; Gene. 12:2; Anga. 7:17)

  2. (e) Akapeea nga vaine Ebera e tauturu ana i te vaine anau i te akangateitei anga i te tu tapu o te oraanga? (Exo. 1:17; Gene. 9:6)

  3. (ng) Akapeea nga vaine tauturu i te vaine anau i te tutaki angaia no to raua tu tiratiratu kia Iehova? (Exo. 1:20, 21; Mase. 19:17)

  4. (i) Akapeea a Satani i te tauta anga i te akakino i te akakoroanga o Iehova no runga i te Uanga o Aberahama tei taputouia mai? (Exo. 1:22; Mata. 2:16)

Tua 28

Tumu i Ora Ai te Pepe ko Mose

 1. Koai te pepe i roto i te tutu, e noai te mangamanga rima tana e mou ra?

 2. Eaa ta te mama o Mose i rave i te akaora iaia kia kore e tamateia?

 3. Koai te tamaine meangiti i roto i te tutu, e eaa tana i rave?

 4. I te kite anga te tamaine a Pharao i te pepe, eaa ta Miriama i tuatua atu?

 5. Eaa ta te tamaine ariki i tuatua atu ki te mama o Mose?

Uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 2:1-10.

  Eaa te atianga ta te mama o Mose i rauka kia tereni e kia apii ia Mose mei te pepe anga mai, e eaa te akaraanga ta teia e oronga ra ki te au metua i teia tuatau? (Exo. 2:9, 10; Deu. 6:6-9; Mase. 22:6; Ephe. 6:4; 2 Timo. 3:15)

Tua 29

Tumu i Oro Ei a Mose

 1. I tupu mai a Mose kiea, inara eaa tana i kite no runga i tona nga metua?

 2. Eaa ta Mose i rave i te tae anga tona mataiti ki te 40?

 3. Eaa ta Mose i tuatua atu ki tetai tangata Iseraela e ta ra, e eaa te pauanga a taua tangata ra?

 4. Eaa a Mose i oro ei mei Aiphiti?

 5. I oro a Mose kiea, e koai tana i aravei i reira?

 6. Eaa ta Mose i rave i te au mataiti e 40 muri ake i tona oro anga mei Aiphiti?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 2:11-25.

  Noatu te au mataiti apii i te pakari o to Aiphiti, akapeea a Mose i te akaari anga i tona tu tiratiratu kia Iehova e ki tona iti tangata? (Exo. 2:11, 12; Ebe. 11:24)

 2. E tatau ia Angaanga 7:22-29.

  Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei ta Mose tauta anga koia anake ua, i te akaora i to Iseraela mei te tuikaa i Aiphiti? (Anga. 7:23-25; 1 Pete. 5:6, 10)

Tua 30

Te Pu Tita Ka

 1. Koai te ingoa o te maunga i roto i te tutu?

 2. Akataka mai i te apinga umere ta Mose i kite i tona aere anga ki runga i te maunga e tana mamoe.

 3. Eaa ta tetai reo i tuatua mai mei te pu tita ka, e noai taua reo ra?

 4. Akapeea a Mose i te pau anga i te akakite anga te Atua kiaia e nana e arataki mai i te iti tangata o te Atua mei Aiphiti?

 5. Eaa ta te Atua i akakite kia Mose kia tuatua me ui mai te tangata e naai aia i tono mai?

 6. Akapeea e rauka ai ia Mose te akapapu e na te Atua aia i tono mai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 3:1-22.

  Akapeea te tupuanga kia Mose i te oronga mai anga i te manako papu kia tatou e, noatu e kare tatou e tau kia akatupu i ta tatou tukuanga angaanga teokaratiki, ka turuturu a Iehova ia tatou? (Exo. 3:11, 13; 2 Kori. 3:5 6)

 2. E tatau ia Exodo 4:1-20.

  1. (a) Eaa te tauianga o te tu o Mose tei tupu i te 40 mataiti iaia i Midiana, e eaa te apiianga ta te aronga e itae atura i te au tikaanga putuputuanga ka tamou mai mei teia? (Exo. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Timo. 3:1, 6, 10)

  2. (e) Noatu e me akoia tatou e Iehova na roto i tana akaaerenga, eaa te akapapu anga no te akaraanga o Mose ka oronga mai kia tatou? (Exo. 4:12-14; Sala. 103:14; Ebe. 12:4-11)

Tua 31

Aravei a Mose e Aarona ia Pharao

 1. Eaa te akakeuanga a te au temeio tei raveia e Mose raua ko Aarona ki to Iseraela?

 2. Eaa ta Mose raua ko Aarona i akakite kia Pharao, e eaa te pauanga a Pharao?

 3. Mei tei akaariia i roto i te tutu, eaa tei tupu i te titiri anga a Aarona i tana rakau ki raro?

 4. Akapeea a Iehova i te apii anga ia Pharao i tetai apiianga, e akapeea a Pharao i te ariu atu anga?

 5. Eaa tei tupu i muri ake i te mate ngauru?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 4:27-31 e te 5:1-23.

  Eaa te aiteanga i te tuatua a Pharao i tona karanga anga e: “Kare au i kite ia Iehova”? (Exo. 5:2; 1 Samu. 2:12; Roma 1:21)

 2. E tatau ia Exodo 6:1-13, 26-30.

  1. (a) I roto i teea tu i kore ei a Iehova i akakite iaia uaorai kia Aberahama, Isaaka, e Iakoba? (Exo. 3:13, 14; 6:3; Gene. 12:8)

  2. (e) Eaa to tatou manako i te kite anga e kua taangaanga rai a Iehova ia Mose, noatu e te manako tukatau kore ra a Mose no tana angaanga tei akanooia? (Exo. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 3. E tatau ia Exodo 7:1-13.

  1. (a) I te oronga mataku kore anga a Mose raua ko Aarona i te akavaanga a Iehova kia Pharao, eaa te akaraanga ta raua i akanoo no te au tavini o te Atua i teia tuatau? (Exo. 7:2, 3, 6; Anga. 4:29-31)

  2. (e) Akapeea a Iehova i te akaari anga i tona tu teitei rava i rungao i te au atua o Aiphiti? (Exo. 7:12; 1 Para. 29:12)

Tua 32

Te Au Mate 10

 1. Taangaanga i te au tutu e akaariia ra i konei, akataka mai i te au mate mua e toru ta Iehova i tuku ki runga i to Aiphiti.

 2. Eaa te tuke i rotopu i te au mate mua e toru e te toenga o te au mate?

 3. Eaa te au mate a, rima, e te ono?

 4. Akataka mai i te au mate itu, varu, e te iva.

 5. Eaa ta Iehova i akakite ki to Iseraela kia rave i mua ake i te mate ngauru?

 6. Eaa te mate ngauru, e eaa tei tupu i muri ake i te reira?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 7:19–8:23.

  1. (a) Noatu e kua rauka i te au taunga purepure o Aiphiti i te aru i te nga mate mua e rua a Iehova, eaa tei maroia kia kite ratou i muri ake i te toru o te mate? (Exo. 8:18, 19; Mata. 12:24-28)

  2. (e) Akapeea te a o te mate i te akatutu anga i to Iehova mana i te paruru i tona iti tangata, e akapeea te kite anga i teia i te akariro anga i te tangata kia manako ia ratou e aro atura i te “mate maata”? (Exo. 8:22, 23; Apo. 7:13, 14; 2 Para. 16:9)

 2. E tatau ia Exodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; e te 10:13-15, 21-23.

  1. (a) Eaa te nga pupu e rua e akaariia maira e te Mate Ngauru, e akapeea teia i te akakeu anga i to tatou manako no taua nga pupu ra i teia tuatau? (Exo. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. (e) Akapeea a Exodo 9:16 i te tauturu anga ia tatou kia marama i te tumu i akatika ai a Iehova ia Satani kia vai ua e tae mai ki teia ra? (Roma 9:21, 22)

 3. E tatau ia Exodo 12:21-32.

  Akapeea i rauka ai i te Pasa te ora no te manganui o te tangata, e eaa ta te Pasa e tou atura? (Exo. 12:21-23; Ioa. 1:29; Roma 5:18, 19, 21; 1 Kori. 5:7)

Tua 33

Na Raro i te Tai Muramura

 1. Eia au tane, vaine e te tamariki Iseraela i akaruke ia Aiphiti, e koai ma tei akaruke atu e ratou?

 2. Eaa te manako o Pharao i muri ake i tona tuku anga i to Iseraela kia aere, e eaa tana i rave?

 3. Eaa ta Iehova i rave i te tapu kia kore to Aiphiti e tamaki atu i tona iti tangata?

 4. Eaa tei tupu i te taki anga a Mose i tana rakau ki runga ake i te Tai Muramura, e eaa ta to Iseraela i rave?

 5. Eaa tei tupu i te oro atu anga to Aiphiti ki roto i te tai i te arumaki i to Iseraela?

 6. Akapeea to Iseraela i te akaari anga e kua rekareka e kua akameitaki ratou ia Iehova no tei akaora ia ratou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 12:33-36.

  Akapeea a Iehova i te akapapu anga e ka tutakiia tona iti tangata no te au mataiti pouroa i tuikaa ei ratou i Aiphiti? (Exo. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. E tatau ia Exodo 14:1-31.

  Akapeea te au tuatua a Mose tei rekotiia i roto ia Exodo 14:13, 14 i te akakeu anga i te au tavini o Iehova i teia tuatau ia ratou e aro atura i te tamaki o Aramakito e tu maira? (2 Para. 20:17; Sala. 91:8)

 3. E tatau ia Exodo 15:1-8, 20, 21.

  1. (a) Eaa te au tavini o Iehova ka tau ei kia imene akapaapaa kiaia? (Exo. 15:1, 2; Sala. 105:2, 3; Apo. 15:3, 4)

  2. (e) Eaa te akaraanga no te akapaapaa ia Iehova ta Miriama e te au vaine i ko i te Tai Muramura i akanoo no te au vaine Kerititiano i teia tuatau? (Exo. 15:20, 21; Sala. 68:11)

Tua 34

E Kai Ou Takiri

 1. I roto i te tutu, eaa ta te tangata e koi nei no runga i te one, e eaa te ingoa o te reira?

 2. Eaa te ikuikuanga ta Mose i oronga ki te tangata no runga i te koi anga i te mana?

 3. Eaa ta Iehova i akakite ki te tangata kia rave i te ra ono, e eaa te tumu?

 4. Eaa te temeio ta Iehova i rave i te akarukeia anga te mana no te ra itu?

 5. Eaa te roa ia Iehova i te angai anga i te tangata ki te mana?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 16:1-36 e Numero 11:7-9.

  1. (a) Eaa ta Exodo 16:8 e akaari maira no runga i te anoano no tatou kia akangateitei i te au ikianga teokaratiki i roto i te putuputuanga Kerititiano? (Ebe. 13:17)

  2. (e) I roto i te metepara, akapeea to Iseraela i te akamaaraia anga e te irinaki ra ratou ki runga ia Iehova i te au ra ravarai? (Exo. 16:14-16, 35; Deu. 8:2, 3)

  3. (ng) Eaa te aiteanga akatutu ta Iesu i oronga mai no te mana, e akapeea tatou i te puapinga anga mei teia “kai no te rangi”? (Ioa. 6:31-35, 40)

 2. E tatau ia Iosua 5:10-12.

  Eia au mataiti to Iseraela kai anga i te mana, akapeea teia i te timata anga ia ratou, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia papaanga? (Exo. 16:35; Nume. 11:4-6; 1 Kori. 10:10, 11)

Tua 35

Oronga a Iehova i Tana Ture

 1. Mei te rua marama i muri ake i te akaruke anga ia Aiphiti, i noo to Iseraela kiea?

 2. Eaa ta Iehova i tuatua e ka inangaro aia i te tangata kia rave, e eaa ta ratou pauanga?

 3. Eaa a Iehova i oronga ai e rua nga toka paraa kia Mose?

 4. Te pae mai i te Ture Ngauru, eaa tetai atu au ture ta Iehova i oronga ki to Iseraela?

 5. Eaa te nga ture e rua ta Iesu Karaiti i karanga e ko tei maata rava atu?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; e te 31:18.

  Akapeea te au tuatua tei rekotiia i roto ia Exodo 19:8 i te tauturu anga ia tatou kia marama e eaa te o maira ki te maani anga i tetai akatapuanga Kerititiano? (Mata. 16:24; 1 Pete. 4:1-3)

 2. E tatau ia Deuteronomi 6:4-6; Levitiku 19:18; e Mataio 22:36-40.

  Akapeea te au Kerititiano i te akatutu anga i to ratou aroa no te Atua e te tangata tupu? (Mare. 6:34; Anga. 4:20; Roma 15:2)

Tua 36

Punua Puakatoro Auro

 1. I roto i te tutu, eaa ta te tangata e rave ra, e no teaa ra?

 2. Eaa a Iehova i riri ei, e eaa ta Mose i rave i tona kite anga e eaa ta te tangata e rave ra?

 3. Eaa ta Mose i akakite ki tetai pae o te tangata kia rave?

 4. Eaa te apiianga ta teia tua e apii maira ia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 32:1-35.

  1. (a) Eaa ta teia papaanga e akaari maira i to Iehova tu ki te kapiti anga o te akonoanga pikikaa ki te akamorianga mou? (Exo. 32:4-6, 10; 1 Kori. 10:7, 11)

  2. (e) Eaa te akamatakiteanga ta te au Kerititiano ka taangaanga i ta ratou ikianga i te tamataora, mei te imene e te ura? (Exo. 32:18, 19; Ephe. 5:15, 16; 1 Ioa. 2:15-17)

  3. (ng) Akapeea te ngati Levi i te akanoo anga i tetai akaraanga meitaki no te tuatua tika? (Exo. 32:25-28; Sala. 18:25)

Tua 37

Puakapa Akamorianga

 1. Eaa te kapikiia ana no te are i roto i te tutu, e e taangaangaia ana te reira no teaa?

 2. Eaa a Iehova i akakite ei kia Mose kia maani i te puakapa kia mama ua i te taratara i te reira?

 3. Eaa te pia i roto i te pia meangiti i te ope o te puakapa, e eaa to roto i taua pia ra?

 4. Koai ta Iehova i iki ei taunga maata, e eaa te angaanga a te taunga maata?

 5. Akakite mai i te apinga e toru i roto i te pia maata mai o te puakapa.

 6. Eaa te nga apinga e rua i roto i te paepae o te tapenakara, e e taangaangaia ana te reira eiaa?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Exodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; e te 28:1.

  Eaa tei komonoia e te au kerubi i runga ake i te “aruna kite”? (Exo. 25:20, 22; Nume. 7:89; 2 Ari. 19:15)

 2. E tatau ia Exodo 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; e Ebera 9:1-5.

  1. (a) Eaa a Iehova i akaketaketa ai i te puapinga o te tu ma i te pae kopapa ki te au taunga e tavini ra i ko i te tapenakara, e akapeea teia i te akakeu anga ia tatou i teia tuatau? (Exo. 30:18-21; 40:30, 31; Ebe. 10:22)

  2. (e) Akapeea te apotetoro ko Paulo i te akaari anga e kua piro te tapenakara e te Ture koreromotu i te tuatau e tata ra aia i tana reta ki te au Kerititiano Epera? (Ebe. 9:1, 9; 10:1)

Tua 38

E 12 Tangata Tutaka

 1. Eaa taau e kite maira no runga i te atava vine i roto i te tutu, e noea mai te reira?

 2. Eaa a Mose i tono ei e 12 tangata tutaka ki roto i te enua o Kanaana?

 3. Eaa ta te au tangata tutaka e tai ngauru i tuatua kia Mose i to ratou ripoti anga mai kiaia?

 4. Akapeea nga tangata tutaka e rua i te akaari anga i te irinaki ki roto ia Iehova, e koai to raua ingoa?

 5. Eaa a Iehova i riri ei, e eaa tana i akakite kia Mose?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 13:1-33.

  1. (a) Koai tei ikiia kia tutaka i te enua, e eaa te atianga puapinga tei orongaia no ratou? (Nume. 13:2, 3, 18-20)

  2. (e) Eaa i tuke ei ta Iosua e Kaleba akaraanga mei ta te au tangata tutaka ke, e eaa ta teia e apii maira ia tatou? (Nume. 13:28-30; Mata. 17:20; 2 Kori. 5:7)

 2. E tatau ia Numero 14:1-38.

  1. (a) Eaa te akamatakiteanga no runga i te urutoe i te au komono o Iehova i te enua nei ta tatou ka akarongo atu? (Nume. 14:2, 3, 27; Mata. 25:40, 45; 1 Kori. 10:10)

  2. (e) Akapeea a Numero 14:24 i te akaari anga e te akono maira a Iehova i te manako o tona au tavini tataki tai? (1 Ari. 19:18; Mase. 15:3)

Tua 39

Puera Tiare te Rakau a Aarona

 1. Koai tei meameaau i te mana akaaere o Mose raua ko Aarona, e eaa ta ratou i tuatua atu kia Mose?

 2. Eaa ta Mose i akakite kia Kora e te aronga e aru ra iaia e 250 kia rave?

 3. Eaa ta Mose i tuatua ki te tangata, e eaa tei tupu i te akaoti anga tana tuatua?

 4. Eaa tei tupu kia Kora e te aronga tei aru iaia e 250?

 5. Eaa ta Eleazara, te tamaiti a Aarona i rave ki te au vairanga ai a te au tangata mate, e no teaa ra?

 6. Eaa a Iehova i maani ei kia puera te tiare i runga i te rakau a Aarona? (Akara i te tutu.)

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 16:1-49.

  1. (a) Eaa ta Kora e te aronga i aru iaia i rave, e eaa te reira i riro ei ei meameaau anga kia Iehova? (Nume. 16:9, 10, 18; Levi. 10:1, 2; Mase. 11:2)

  2. (e) Eaa te manako tarevake ta Kora e te ‘ui mataiapo no taua uipaanga’ e 250 i akatupu? (Nume. 16:1-3; Mase. 15:33; Isa. 49:7)

 2. E tatau ia Numero 17:1-11 e te 26:10.

  1. (a) Eaa te taikuia ra e te rakau a Aarona tei puera te tiare, e eaa a Iehova i akaue ei kia tukuia te reira ki roto i te aruna? (Nume. 17:5, 8, 10)

  2. (e) Eaa te apiianga puapinga ta tatou ka tamou mai mei te akairo o te rakau a Aarona? (Nume. 17:10; Anga. 20:28; Phili. 2:14; Ebe. 13:17)

Tua 40

Rutu a Mose i te Toka

 1. Akapeea a Iehova i te akono anga i to Iseraela ia ratou i roto i te metepara?

 2. Eaa te akaapaanga ta to Iseraela i rave ia ratou e puakapa ra i Kadesa?

 3. Akapeea a Iehova i te oronga anga i te vai no te tangata e ta ratou au manu?

 4. I roto i te tutu, koai te tangata e tou ra kiaia uaorai, e eaa aia i rave ei i te reira?

 5. Eaa a Iehova i riri ei ia Mose raua ko Aarona, e akapeea raua i te akautungaia anga?

 6. Eaa tei tupu i ko i te Maunga ko Hora, e koai tei riro ei taunga maata no to Iseraela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 20:1-13, 22-29 e Deuteronomi 29:5.

  1. (a) Eaa ta tatou ka tamou mai mei te mataara i akono ei a Iehova i to Iseraela i roto i te metepara? (Deu. 29:5; Mata. 6:31; Ebe. 13:5; Iako. 1:17)

  2. (e) Akapeea a Iehova i te akara atu anga ia Mose raua ko Aarona i te ngere anga i te akatapu iaia ki mua i to Iseraela? (Nume. 20:12; 1 Kori. 10:12; Apo. 4:11)

  3. Eaa ta tatou ka tamou mai mei te mataara i ariu atu ei a Mose ki te ako mei ko ia Iehova? (Nume. 12:3; 20:12, 27, 28; Deu. 32:4; Ebe. 12:7-11)

Tua 41

Te Ovi Veo

 1. I roto i te tutu, eaa tei taviriia ki runga i te pou, e eaa a Iehova i akakite ei kia Mose kia tuku i taua mea ra ki reira?

 2. Akapeea te tangata i te akaari anga i te tu mareka kore no te au mea pouroa ta te Atua i rave no ratou?

 3. Eaa ta te tangata i pati kia Mose kia rave i muri ake i te tuku anga mai a Iehova i te au ovi poitini ei akautunga ia ratou?

 4. Eaa a Iehova i akakite ei kia Mose kia maani i tetai ovi veo?

 5. Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei teia tua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 21:4-9.

  1. (a) Eaa te akamatakiteanga tei orongaia mai no tatou e te tu akaapa o to Iseraela no ta Iehova i oronga mai? (Nume. 21:5, 6; Roma 2:4)

  2. (e) I te au anere mataiti i muri mai, akapeea to Iseraela i te taangaanga anga i te ovi veo, e eaa ta te Ariki ko Hezekia i rave? (Nume. 21:9; 2 Ari. 18:1-4)

 2. E tatau ia Ioane 3:14, 15.

  Akapeea te tuku anga i te ovi veo ki runga i tetai pou akairo i te akatutu anga mai i te tamateia anga a Iesu Karaiti? (Gala. 3:13; 1 Pete. 2:24)

Tua 42

Tuatua Mai te Atini

 1. Koai a Balaka, e eaa aia i tiki ei ia Balaama?

 2. Eaa te atini a Balaama i noo ei ki runga i te mataara?

 3. Eaa te tuatua a te atini ta Balaama i akarongo atu?

 4. Eaa ta te angera i tuatua atu kia Balaama?

 5. Eaa tei tupu i te tauta anga a Balaama i te taumaa i to Iseraela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 21:21-35.

  Eaa to Iseraela i akavi ei i te Ariki ko Sihona o te ngati Amori e te Ariki ko Oga o Basana? (Nume. 21:21, 23, 33, 34)

 2. E tatau ia Numero 22:1-40.

  Eaa te akakoroanga o Balaama i te tauta anga i te taumaa i to Iseraela, e eaa te au apiianga ta tatou ka rauka mai mei teia? (Nume. 22:16, 17; Mase. 6:16, 18; 2 Pete. 2:15; Iuda 11)

 3. E tatau ia Numero 23:1-30.

  Noatu e kua tuatua a Balaama mei te mea e e tangata akamori no Iehova, akapeea tana au angaanga i te akatutu anga e kare aia i te reira? (Nume. 23:3, 11-14; 1 Samu. 15:22)

 4. E tatau ia Numero 24:1-25.

  Akapeea teia papaanga Pipiria i te akaketaketa anga i to tatou akarongo i roto i te akatupu anga i te akakoroanga o Iehova? (Nume. 24:10; Isa. 54:17)

Tua 43

Riro a Iosua ei Arataki

 1. I roto i te tutu, koai te nga tangata e tu ra e Mose?

 2. Eaa ta Iehova i akakite kia Iosua?

 3. Eaa a Mose i kake ei ki runga i te take o te Maunga ko Nebo, e eaa ta Iehova i tuatua atu kiaia?

 4. Eia o Mose mataiti i mate ei aia?

 5. Eaa te tangata i maromaroa ai, inara eaa te tumu ka tau ei ratou kia rekareka?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Numero 27:12-23.

  Eaa te tukuanga angaanga teimaa ta Iehova i oronga kia Iosua, e akapeea to Iehova akono anga i Tona iti tangata i te akaariia anga i teia tuatau? (Nume. 27:15-19; Anga. 20:28; Ebe. 13:7)

 2. E tatau ia Deuteronomi 3:23-29.

  Eaa a Iehova i kore ei e akatika ia Mose raua ko Aarona kia aere ki te enua taputou, e eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei teia? (Deu. 3:25-27; Nume. 20:12, 13)

 3. E tatau ia Deuteronomi 31:1-8, 14-23.

  Akapeea te au tuatua openga a Mose ki to Iseraela i te akaari e kua ariki akaaka aia i te ako mei ko ia Iehova? (Deu. 31:6-8, 23)

 4. E tatau ia Deuteronomi 32:45-52.

  Akapeea te Tuatua a te Atua i te akakeu anga i to tatou oraanga? (Deu. 32:47; Levi. 18:5; Ebe. 4:12)

 5. E tatau ia Deuteronomi 34:1-12.

  Noatu e kare rava a Mose i kite mata ana ia Iehova, eaa te taikuia ra e Deuteronomi 34:10 no runga i tona pirianga kia Iehova? (Exo. 33:11, 20; Nume. 12:8)

Tua 44

Uuna Rahaba i Nga Tangata Tutaka

 1. E noo ana a Rahaba kiea?

 2. Koai te nga tangata i roto i te tutu, e eaa ta raua angaanga i Ieriko?

 3. Eaa ta te ariki o Ieriko i akaue ia Rahaba kia rave, e eaa tana pauanga?

 4. Akapeea a Rahaba i te tauturu anga i te nga tangata, e eaa tana i pati?

 5. Eaa te taputou ta te nga tangata tutaka i maani kia Rahaba?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 2:1-24.

  Akapeea ta Iehova taputou tei rekotiia i roto ia Exodo 23:28 i te akatupuangaia i to Iseraela tamaki anga ia Ieriko? (Iosu. 2:9-11)

 2. E tatau ia Ebera 11:31.

  Akapeea to Rahaba akaraanga i te akakite anga i te puapinga o te akarongo? (Roma 1:17; Ebe. 10:39; Iako. 2:25)

Tua 45

Tikoti i te Kauvai Ioridana

 1. Eaa te temeio ta Iehova i rave kia rauka i to Iseraela i te tikoti i te Kauvai Ioridana?

 2. Eaa te angaanga no te akarongo ta to Iseraela ka rave kia rauka i te tikoti i te Kauvai Ioridana?

 3. Eaa ra a Iehova i tuatua ai kia Iosua kia akaputu e 12 toka mamaata no raro mai i te kauvai?

 4. Eaa tei tupu i te kake anga mai te au taunga mei roto ia Ioridana?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 3:1-17.

  1. (a) Mei tei akatutuia mai e teia papaanga, eaa ta tatou ka anoanoia kia rave kia rauka te tauturu e te akameitakianga a Iehova? (Iosu. 3:13, 15; Mase. 3:5; Iako. 2:22, 26)

  2. (e) Eaa te turanga o te Kauvai Ioridana i te tikoti anga to Iseraela ki tetai tua i te Enua Taputouia, e akapeea teia i te akangateitei anga i te ingoa o Iehova? (Iosu. 3:15; 4:18; Sala. 66:5-7)

 2. E tatau ia Iosua 4:1-18.

  Te au toka e 12 tei raveia mei Ioridana e tei akanooia i Gilagala, te akono ra i teea akakoroanga? (Iosu. 4:4-7)

Tua 46

Te Patu o Ieriko

 1. Eaa ta Iehova i akakite ki te au tangata tamaki e te au taunga kia rave no te ono ra?

 2. Eaa ta te au tangata ka rave i te itu o te ra?

 3. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa te tupu ra ki te patu o Ieriko?

 4. Eaa i tautau mai ei te taura muramura mei te maramarama?

 5. Eaa ta Iosua i akakite ki te au tangata tamaki kia rave ki te iti tangata e te oire, inara ka akapeea i reira te ario, auro, veo, e te auri?

 6. Eaa ta te nga tangata tutaka i akakiteia kia rave?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 6:1-25.

  1. Akapeea i aite ei te mati anga o to Iseraela takapini ia Ieriko i te itu o te ra ki te angaanga tutu anga a te Au Kite o Iehova i roto i teia tuatau openga? (Iosu. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mata. 24:14; 1 Kori. 9:16)

  2. Akapeea te totou tei rekotiia i roto ia Iosua 6:26 i te akatupu angaia i tetai 500 mataiti i muri mai, e eaa ta teia e apii maira kia tatou no runga i te tuatua a Iehova? (1 Ari. 16:34; Isa. 55:11)

Tua 47

Te Keia i Iseraela

 1. I roto i te tutu, koai te tangata e tanu ra i te apinga nui tei raveia mei Ieriko, e koai ma te tauturu ra iaia?

 2. Eaa te angaanga a Akana e tona pamiri i rave ei i kino roa ai?

 3. Eaa ta Iehova i tuatua kia Iosua i te ui anga aia i te tumu i akaviia ai to Iseraela i roto i te tamaki kia Ai?

 4. Muri ake i te apaiia mai anga a Akana e tona pamiri ki ko ia Iosua, eaa tei tupu kia ratou?

 5. Eaa te apiianga puapinga ta te akavaanga o Akana e apii maira ia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 7:1-26.

  1. (a) Eaa ta te au pure a Iosua e akaari maira no runga i tona pirianga ki Tei Anga mai ia tatou? (Iosu. 7:7-9; Sala. 119:145; 1 Ioa. 5:14)

  2. (e) Eaa ta te akaraanga o Akana e akaari maira, e akapeea teia i riro ei ei akamatakiteanga kia tatou? (Iosu. 7:11, 14, 15; Mase. 15:3; 1 Timo. 5:24; Ebe. 4:13)

 2. E tatau ia Iosua 8:1-29.

  Eaa ta tatou uaorai apainga i roto i te putuputuanga Kerititiano i teia tuatau? (Iosu. 7:13; Levi. 5:1; Mase. 28:13)

Tua 48

Tu Karape o to Gibeona

 1. Eaa te tuke o te iti tangata Gibeona mei te au iti tangata Kanaana i roto i te au oire vaitata mai?

 2. Mei tei akatutuia i roto i te tutu, eaa ta to Gibeona i rave, e no teaa ra?

 3. Eaa te taputou ta Iosua e te au arataki o Iseraela i maani ki to Gibeona, inara eaa ta ratou i kite mai e toru ra i muri mai?

 4. Eaa tei tupu i te akarongo anga te au ariki o te au oire e kua akatupu to Gibeona i te au ki to Iseraela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 9:1-27.

  1. (a) I te mea e kua ikuiku a Iehova i te iti tangata o Iseraela “e ta i te tangata ravarai o taua enua ra,” eaa te au tu e akakiteia maira no tei akaora aia i to Gibeona? (Iosu. 9:22, 24; Mata. 9:13; Anga. 10:34, 35; 2 Pete. 3:9)

  2. (e) Na te akono anga i te koreromotu tana i maani ki to Gibeona, akapeea a Iosua i te akanoo anga i te akaraanga meitaki no te au Kerititiano i teia tuatau? (Iosu. 9:18, 19; Mata. 5:37; Ephe. 4:25)

 2. E tatau ia Iosua 10:1-5.

  Akapeea te urupu maata i teia tuatau i te aru anga i to Gibeona, e i riro ei ratou ei au takete no teaa? (Iosu. 10:4; Zeka. 8:23; Mata. 25:35-40; Apo. 12:17)

Tua 49

Noo Ua te Ra

 1. I roto i te tutu, eaa ta Iosua e tuatua ra, e no teaa ra?

 2. Akapeea a Iehova i te tauturu anga ia Iosua e tona au tangata tamaki?

 3. Eia au ariki enemi ta Iosua i akavi, e eaa te roa i te raveia anga te reira?

 4. Eaa a Iosua i akatuanga ai i te enua o Kanaana?

 5. Eaa te mataiti o Iosua i mate ei aia, e eaa tei tupu ki te iti tangata i muri mai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iosua 10:6-15.

  Te kite anga e kua rauka ia Iehova i te akanoo ua i te ra e te marama no to Iseraela, mei teaa to tatou irinakianga i teia tuatau? (Iosu. 10:8, 10, 12, 13; Sala. 18:3; Mase. 18:10)

 2. E tatau ia Iosua 12:7-24.

  Naai tikai i akavi i te au ariki e 31 i Kanaana, e eaa i puapinga ai teia no tatou i teia tuatau? (Iosu. 12:7; 24:11-13; Deu. 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 3. E tatau ia Iosua 14:1-5.

  Akapeea te enua i te akatuangaia anga ki te au kopu o Iseraela, e eaa ta teia e akakite maira no runga i te au tuanga i roto i te Parataito? (Iosu. 14:2; Isa. 65:21; Eze. 47:21-23; 1 Kori. 14:33)

 4. E tatau i Te Au Akava 2:8-13.

  Mei ia Iosua i roto ia Iseraela, koai te rave ra i te patoi atu i te apoteiti i teia tuatau? (Aka. 2:8, 10, 11; Mata. 24:45-47; 2 Tesa. 2:3-6; Tito 1:7-9; Apo. 1:1; 2:1, 2)

Tua 50

Nga Vaine Toa

 1. Koai ma te au akava, e koai te ingoa o tetai ia ratou?

 2. Eaa te tikaanga puapinga o Debora, e eaa te o maira ki teia?

 3. I te tamatakuia anga to Iseraela e te Ariki ko Iabina e tona rangatira vaeau ko Sisera, eaa te karere ta Debora i oronga ki te Akava ko Baraka mei ia Iehova, e koai tana i karanga e ka rauka te akameitakianga?

 4. Akapeea a Iaela i te akaari anga e e vaine ngakau toa aia?

 5. Eaa tei tupu i muri ake i te matenga o te Ariki ko Iabina?

Au uianga ke:

 1. E tatau i Te Au Akava 2:14-22.

  Akapeea to Iseraela i te maani anga ia Iehova kia riri ia ratou, e eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei teia? (Aka. 2:20; Mase. 3:1, 2; Eze. 18:21-23)

 2. E tatau i Te Au Akava 4:1-24.

  Eaa te au apiianga no runga i te akarongo e te ngakau toa ta te au vaine Kerititiano i teia tuatau ka tamou mai mei te au akaraanga o Debora raua ko Iaela? (Aka. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Mase. 31:30; 1 Kori. 16:13)

 3. E tatau i Te Au Akava 5:1-31.

  Akapeea te imene autuanga a Baraka e Debora i te taangaangaia anga ei pure no runga i te tamaki o Aramakito e tu mai nei? (Aka. 5:3, 31; 1 Para. 16:8-10; Apo. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Tua 51

Ruta Raua ko Naomi

 1. Akapeea a Naomi i tae ei ki roto i te enua o Moabi?

 2. Koai a Ruta e Orapa?

 3. Akapeea a Ruta e Orapa i te ariu atu anga i te akakite anga a Naomi kia raua kia oki ki to raua iti tangata?

 4. Koai a Boaza, e i akapeea aia i te tauturu anga ia Ruta raua ko Naomi?

 5. Koai te ingoa o te tamaiti tei anauia kia Boaza e Ruta, e eaa tatou ka akamaara ai iaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ruta 1:1-17.

  1. (a) Eaa te akakiteanga manea o te aroa tiratiratu ta Ruta i akaari? (Ruta 1:16, 17)

  2. (e) Akapeea te tu manako o Ruta i te akakite mai anga i te tu o te “mamoe ke atu” ki te aronga akatainuia i te enua nei i teia tuatau? (Ioa. 10:16; Zeka. 8:23)

 2. E tatau ia Ruta 2:1-23.

  Akapeea a Ruta i te oronga mai anga i te akaraanga meitaki no te au mapu vaine i teia tuatau? (Ruta 2:17, 18; Mase. 23:22; 31:15)

 3. E tatau ia Ruta 3:5-13.

  1. Eaa to Boaza manako i te tu puareinga ua o Ruta i te akaipoipo iaia eiaa i tetai mapu tane?

  2. Eaa ta te tu o Ruta e apii maira ia tatou no runga i te aroa tiratiratu? (Ruta 3:10; 1 Kori. 13:4, 5)

 4. E tatau ia Ruta 4:7-17.

  Akapeea te au tane Kerititiano i teia tuatau e aite ei mei ia Boaza rai? (Ruta 4:9, 10; 1 Timo. 3:1, 12, 13; 5:8)

Tua 52

Gideona e Tona 300 Tangata

 1. Akapeea e eaa te tumu i o ei to Iseraela ki roto i te au manamanata?

 2. Eaa a Iehova i akakite ei kia Gideona e e maata roa tona au tangata i roto i tona pupu vaeau?

 3. Eia au tangata tei toe mai i muri ake i te akakite anga a Gideona ki te au tangata e mataku ra kia oki ki te kainga?

 4. Mei ta te tutu rai, akamarama mai e akapeea a Iehova i te akaiti anga i te numero o te pupu vaeau o Gideona ki te 300 ua tangata.

 5. Akapeea a Gideona i te akaaere anga i tona au tangata e 300, e i akapeea to Iseraela i te re anga i te tamaki?

Au uianga ke:

 1. E tatau i Te Au Akava 6:36-40.

  1. (a) Akapeea a Gideona i te akapapu anga i te anoano o Iehova?

  2. (e) Akapeea tatou i te kimi anga e eaa te anoano o Iehova i teia tuatau? (Mase. 2:3-6; Mata. 7:7-11; 2 Timo. 3:16, 17)

 2. E tatau i Te Au Akava 7:1-25.

  1. (a) Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei te au tangata e 300 tei vai matakite me akaaiteia atu ki te aronga tei akaari i te tu mako kore? (Aka. 7:3, 6; Roma 13:11, 12; Ephe. 5:15-17)

  2. (e) Mei ta te au tangata e 300 i apii mai na te akara anga ia Gideona, akapeea tatou i te apiiia anga na te akara anga ia Gideona Maata, ko Iesu Karaiti? (Aka. 7:17; Mata. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pete. 2:21)

  3. (ng) Akapeea Te Au Akava 7:21 i te tauturu anga ia tatou kia mareka ua i te tavini i tetai ua atu ngai tei akanooia tatou i roto i te akaaerenga a Iehova? (1 Kori. 4:2; 12:14-18; Iako. 4:10)

 3. E tatau i Te Au Akava 8:1-3.

  Me akatikatikaia te au tuke i rotopu i te au tu o tetai taeake me kore tuaine, eaa ta tatou ka apii mai mei te mataara i akatikatika ai a Gideona i te maro anga e te ngati Epharaima? (Mase. 15:1; Mata. 5:23, 24; Luka 9:48)

Tua 53

Te Taputou a Iepheta

 1. Koai a Iepheta, e i teea tuatau aia noo ei?

 2. Eaa te taputou ta Iepheta i maani kia Iehova?

 3. Eaa a Iepheta i maromaroa ai i tona oki mai anga ki te kainga mei te autu anga i rungao i te ngati Amona?

 4. Eaa ta te tamaine a Iepheta i tuatua i tona kite anga i te taputou a tona papa?

 5. Eaa te tangata i inangaro ei i te tamaine a Iepheta?

Au uianga ke:

 1. E tatau i Te Au Akava 10:6-18.

  Eaa te akamatakiteanga ta tatou ka akarongo mei te rekoti o te tu akarongo kore o to Iseraela kia Iehova? (Aka. 10:6, 15, 16; Roma 15:4; Apo. 2:10)

 2. E tatau i Te Au Akava 11:1-11, 29-40.

  1. (a) Akapeea tatou i kite ei e kare te oronga anga a Iepheta i tana tamaine “ei atinga karakaratio” e ko te aiteanga e kua orongaia aia kia tauia ki te ai ei atinga tangata? (Aka. 11:31; Levi. 16:24; Deu. 18:10, 12)

  2. (e) I roto i teea mataara a Iepheta i te oronga anga i tana tamaine ei atinga?

  3. (ng) Eaa ta tatou ka apii mai mei te tu o Iepheta ki tana taputou kia Iehova? (Aka. 11:35, 39; Kohe. 5:4, 5; Mata. 16:24)

  4. (i) Akapeea te tamaine a Iepheta i riro ei ei akaraanga meitaki no te au mapu Kerititiano e aruaru ra kia rave i te angaanga tavinianga tamou? (Aka. 11:36; Mata. 6:33; Phili. 3:8)

Tua 54

Te Tangata Ririnui Roa Atu

 1. Koai te ingoa o te tangata ririnui roa atu tei ora ana, e naai i oronga tona tu ririnui?

 2. I tetai atianga, eaa ta Samasona i rave ki tetai aka riona, mei taau e kite ra i roto i te tutu?

 3. Eaa te tuatua muna ta Samasona i akakite kia Delila i roto i te tutu, e akapeea teia i te taki atu anga kia opuia aia e to Philiseti?

 4. Akapeea a Samasona i te tamate anga i te enemi Philiseti e 3,000 i te ra i mate ei aia?

Au uianga ke:

 1. E tatau i Te Au Akava 13:1-14.

  Akapeea a Manoa e tana vaine i te oronga mai anga i te akaraanga meitaki no te au metua i te utuutu i ta ratou tamariki? (Aka. 13:8; Sala. 127:3; Ephe. 6:4)

 2. E tatau i Te Au Akava 14:5-9 e te 15:9-16.

  1. (a) Akapeea te au papaanga o Samasona i te ta anga i te riona, momotu anga i te taura ou tei tapeka iaia, e te taangaanga i te ivi tanga o te atini ei tamate e 1,000 tangata i te akaari anga i te angaanga a te vaerua tapu o Iehova?

  2. (e) Akapeea te vaerua tapu i te tauturu anga ia tatou i teia tuatau? (Aka. 14:6; 15:14; Zeka. 4:6; Anga. 4:31)

 3. E tatau i Te Au Akava 16:18-31.

  Akapeea a Samasona i te akakinoia anga e te pirianga taeake kino, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia? (Aka. 16:18, 19; 1 Kori. 15:33)

Tua 55

Tamaiti Meangiti tei Tavini i te Atua

 1. Koai te ingoa o teia tamaiti meangiti i roto i te tutu, e koai ma teia aronga?

 2. Eaa te pure ta Hana i oronga i tetai ra i tona aere atu anga ki ko i te tapenakara o Iehova, e akapeea a Iehova i te pau anga iaia?

 3. Eaa te mataiti o Samuela i tona apaiia anga kia tavini i ko i te puakapa o Iehova, e eaa ta tona mama i rave nona i te au mataiti tataki tai?

 4. Koai te ingoa o te nga tamariki a Eli, e mei teaa to raua tu?

 5. Akapeea a Iehova i te kapiki anga ia Samuela, e eaa te karere Tana i oronga kiaia?

 6. I te maataanga mai a Samuela kua riro aia eiaa, e eaa tei tupu e tona ruaine anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 1:1-28.

  1. (a) Eaa te akaraanga meitaki no te au upoko o te ngutuare tangata ta Elikana i akanoo i te arataki i te akamori mou? (1 Samu. 1:3, 21; Mata. 6:33; Phili. 1:10)

  2. (e) Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei te akaraanga o Hana i te akono atu anga i tetai manamanata ngata? (1 Samu. 1:10, 11; Sala. 55:22; Roma 12:12)

 2. E tatau ia 1 Samuela 2:11-36.

  Akapeea a Eli i te akangateitei maata atu anga i tana nga tamariki tamaroa ia Iehova, e akapeea teia i te riro anga ei akamatakite ia tatou? (1 Samu. 2:22-24, 27, 29; Deu. 21:18-21; Mata. 10:36, 37)

 3. E tatau ia 1 Samuela 4:16-18.

  Eaa te karere e a no te kino tei tae mai mei te tamaki, e eaa te akakeuanga ta te reira i akatupu kia Eli?

 4. E tatau ia 1 Samuela 8:4-9.

  Akapeea to Iseraela i te akariri maata anga ia Iehova, e akapeea tatou i te turuturu tiratiratu anga i tona Patireia i teia tuatau? (1 Samu. 8:5, 7; Ioa. 17:16; Iako. 4:4)

Tua 56

Saula​—Te Ariki Mua o Iseraela

 1. I roto i te tutu, eaa ta Samuela e rave ra, e no teaa ra?

 2. Eaa a Iehova i reka ai ia Saula, e eaa te tu o taua tangata ra?

 3. Koai te ingoa o te tamaiti a Saula, e eaa te angaanga a taua tamaiti ra?

 4. Eaa ra a Saula i oronga ai i tetai atinga kare i tiaki ia Samuela kia rave i te reira?

 5. Eaa te au apiianga ta tatou ka tamou mai mei te papaanga no runga ia Saula?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 9:15-21 e te 10:17-27.

  Akapeea to Saula tu akaaka i te tauturu anga iaia kia kopae i te tu mako kore i te tuatua kino anga tetai au tangata iaia? (1 Samu. 9:21; 10:21, 22, 27; Mase. 17:27)

 2. E tatau ia 1 Samuela 13:5-14.

  Eaa te ara ta Saula i rave i Gilagala? (1 Samu. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. E tatau ia 1 Samuela 15:1-35.

  1. (a) Eaa te ara kino ta Saula i rave e piri atura kia Agaga, te ariki o Amaleka? (1 Samu. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. (e) Akapeea a Saula i te tauta anga i te akamarama i tana i rave e kua akaapa i tetai ke? (1 Samu. 15:24)

  3. (ng) Eaa te akamatakiteanga ta tatou ka akarongo i teia tuatau me akoia mai tatou? (1 Samu. 15:19-21; Sala. 141:5; Mase. 9:8, 9; 11:2)

Tua 57

Iki te Atua ia Davida

 1. Koai te ingoa o te tamaiti i roto i te tutu, e akapeea tatou i kite ei e e ngakau toa aia?

 2. E noo ana a Davida kiea, e koai te ingoa o tona papa e te papa ruau?

 3. Eaa a Iehova i akakite ei kia Samuela kia aere ki ko i te kainga o Iese i Betelehema?

 4. Eaa tei tupu i te apai anga mai a Iese i tana au tamaroa e itu ki ko ia Samuela?

 5. I te apaiia mai anga a Davida, eaa ta Iehova i akakite kia Samuela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 17:34, 35.

  Akapeea teia au tupuanga i te akakite anga mai i te tu ngakau toa o Davida e te irinaki ki runga ia Iehova? (1 Samu. 17:37)

 2. E tatau ia 1 Samuela 16:1-14.

  1. (a) Akapeea te au tuatua a Iehova i roto ia 1 Samuela 16:7 i te tauturu anga ia tatou kia papaki tai kore e kia kopae i te iriiri tangata na to ratou tu akara anga? (Anga. 10:34, 35; 1 Timo. 2:4)

  2. (e) Akapeea te akaraanga o Saula i te akaari anga e me akaatea a Iehova i tona vaerua tapu mei tetai tangata, ka o mai te vaerua kino, me kore te akakeuanga no te rave i te tarevake? (1 Samu. 16:14; Mata. 12:43-45; Gala. 5:16)

Tua 58

Davida e Golia

 1. Eaa te akaaoanga ta Golia i oronga ki te pupu vaeau o to Iseraela?

 2. Eaa te maatamaata o Golia, e eaa te tutaki ta te Ariki ko Saula i taputou ki te tangata ka tamate ia Golia?

 3. Eaa ta Davida i tuatua i te akakite anga a Saula kiaia e kare aia e tamaki atu ia Golia no te mea e tamaiti ua a Davida?

 4. I roto i tana pauanga kia Golia, akapeea a Davida i te akaari anga i tona irinaki ki roto ia Iehova?

 5. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa ta Davida i taangaanga i te ta ia Golia, e eaa tei tupu ki to Philiseti i muri ake i teia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 17:1-54.

  1. (a) Eaa te muna o te tu mataku kore o Davida, e akapeea tatou i te aru anga i tona tu ngakau toa? (1 Samu. 17:37, 45; Ephe. 6:10, 11)

  2. (e) Eaa te au Kerititiano ka kopae ei i te vaerua taemoemo mei to Golia rai me piri atu ki roto i te au tipoti e te angaanga tamataora? (1 Samu. 17:8; Gala. 5:26; 1 Timo. 4:8)

  3. (ng) Akapeea te au tuatua a Davida i te taiku anga mai e e akarongo tona i roto i te turuturu a te Atua? (1 Samu. 17:45-47; 2 Para. 20:15)

  4. (i) Kare i akataka ua mai i tetai tarere i rotopu i tetai nga pupu vaeau patoi, akapeea teia papaanga i te akaari anga mai e ko te tamaki, tei rotopu tikai i te au atua pikikaa e te Atua mou, ko Iehova? (1 Samu. 17:43, 46, 47)

  5. (k) Akapeea te toenga o te aronga akatainuia i te aru anga i te akaraanga o Davida i te irinaki ki roto ia Iehova? (1 Samu. 17:37; Iere. 1:17-19; Apo. 12:17)

Tua 59

Tumu i Oro Ke ei a Davida

 1. Eaa a Saula i vareae ei ia Davida, inara akapeea te tamaiti a Saula ko Ionatana i tuke ei?

 2. Eaa tei tupu i tetai ra i te akatangi anga a Davida i te kinura no Saula?

 3. Eaa ta Saula i tuatua kia rave a Davida na mua ake ka apai ei aia i te tamaine a Saula ko Mikala ei vaine nana, e eaa a Saula i tuatua ai i teia?

 4. I te akatangi anga a Davida i te kinura no Saula, eaa tei tupu no te toru o te taime, mei tei akaariia i roto i te tutu?

 5. Akapeea a Mikala i te tauturu anga i te akaora ia Davida, e eaa i reira ta Davida i rave no te itu mataiti?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 18:1-30.

  1. (a) Akapeea te inangaro ngaueue kore o Ionatana no Davida i te akatutu anga mai i te kapiti anga aroa i rotopu i te “mamoe ke atu” e te “anana iti”? (1 Samu. 18:1; Ioa. 10:16; Luka 12:32; Zeka. 8:23)

  2. (e) Noatu te tika e ko Ionatana te ka aru mai ei ariki ei tamaiti na Saula, akapeea a 1 Samuela 18:4 i te akaari anga mai i to Ionatana tu kauraro ngateitei ki te tangata tei ikiia ei ariki?

  3. (ng) Akapeea te akaraanga o Saula i te akaari mai anga e ka taki atu te tu vareae ki te ara kino, e eaa te akamatakiteanga ta teia e oronga maira no tatou? (1 Samu. 18:7-9, 25; Iako. 3:14-16)

 2. E tatau ia 1 Samuela 19:1-17.

  I te aro atu anga ia Saula, akapeea a Ionatana i te tuku anga i tona uaorai oraanga ki roto i te kino? (1 Samu. 19:1, 4-6; Mase. 16:14)

Tua 60

Abigaila e Davida

 1. Koai te ingoa i te vaine e aere maira i te aravei ia Davida i roto i te tutu, e eaa te tu o taua vaine ra?

 2. Koai a Nabala?

 3. Eaa a Davida i tono ei i tetai o tona au tangata kia pati kia Nabala i tetai tauturu?

 4. Eaa ta Nabala i tuatua ki te au tangata o Davida, e i akapeea a Davida i te ariu mai anga?

 5. Akapeea a Abigaila i te akaari anga e e vaine pakari aia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 22:1-4.

  Akapeea te pamiri o Davida i te oronga mai anga i te akaraanga meitaki e ka akapeea i te turuturu i tetai e tetai i roto i te pirianga taeake Kerititiano? (Mase. 17:17; 1 Tesa. 5:14)

 2. E tatau ia 1 Samuela 25:1-43.

  1. (a) Eaa a Nabala i akatakaia ai ei tangata akangateitei kore? (1 Samu. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2. (e) Eaa ta te au vaine Kerititiano i teia tuatau ka tamou mai mei te akaraanga o Abigaila? (1 Samu. 25:32, 33; Mase. 31:26; Ephe. 5:24)

  3. (ng) Kua tapu a Abigaila ia Davida kia kore e rave i teea nga apinga kino e rua? (1 Samu. 25:31, 33; Roma 12:19; Ephe. 4:26)

  4. (i) Akapeea to Davida ariu atu anga ki te au tuatua a Abigaila i te tauturu anga i te au tangata i teia tuatau kia kite i te manako o Iehova no te au vaine? (Anga. 21:8, 9; Roma 2:11; 1 Pete. 3:7)

Tua 61

Maaniia a Davida ei Ariki

 1. Eaa ta Davida e Abisai i rave ia Saula e moe ra i roto i tona puakapa?

 2. Eaa te au uianga ta Davida i ui kia Saula?

 3. I te akaruke anga ia Saula, kua aere a Davida kiea?

 4. Eaa tei akamaromaroa maata ia Davida, i tata ei aia i tetai imene reka?

 5. Eia o Davida mataiti i tona akariroia anga ei ariki i Heberona, e koai ma te ingoa o tetai o tana au tamaroa?

 6. I tutara a Davida ei ariki i muri mai kiea?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Samuela 26:1-25.

  1. (a) Te akaari maira te akakiteanga a Davida tei rekotiia i roto ia 1 Samuela 26:11 i teea tu no te akanooanga teokaratiki? (Sala. 37:7; Roma 13:2)

  2. (e) Me tauta pakari tatou i te akaari i te takinga meitaki aroa, inara kare e ariki marekaia mai, akapeea te au tuatua a Davida i roto ia 1 Samuela 26:23 i te tauturu anga ia tatou kia tamou marie i te tu tau? (1 Ari. 8:32; Sala. 18:20)

 2. E tatau ia 2 Samuela 1:26.

  Akapeea te au Kerititiano i teia tuatau i te akatupu anga i te ‘aroa maata tikai’ mei to Davida rai raua ko Ionatana? (1 Pete. 4:8; Kolo. 3:14; 1 Ioa. 4:12)

 3. E tatau ia 2 Samuela 5:1-10.

  1. (a) Eia o Davida mataiti i te tutara anga ei ariki, e i akapeea teia tuatau i te akatuangaia anga? (2 Samu. 5:4, 5)

  2. (e) Na teaa i akariro ia Davida kia ngateitei maata, e akapeea te reira i riro ei ei akamaaraanga na tatou i teia tuatau? (2 Samu. 5:10; 1 Samu. 16:13; 1 Kori. 1:31; Phili. 4:13)

Tua 62

Manamanata i ko i te Are o Davida

 1. Ma te tauturu a Iehova, eaa tei tupu i te openga ki te enua o Kanaana?

 2. Eaa tei tupu i tetai aiai ia Davida i runga i te tauu o tona are ariki?

 3. Eaa a Iehova i riri maata ei ia Davida?

 4. I roto i te tutu, koai ta Iehova i tono kia akakite kia Davida no runga i tana ara, e eaa ta te reira tangata i karanga e ka tupu kia Davida?

 5. Eaa te manamanata tei tupu kia Davida?

 6. Muri ake ia Davida, koai tei riro mai ei ariki no Iseraela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Samuela 11:1-27.

  1. (a) Akapeea te rave maata anga i te angaanga i roto i te tavini anga ia Iehova i te paruru anga ia tatou?

  2. (e) Akapeea a Davida i te timataia anga kia ara, e eaa te akamatakiteanga ta teia e oronga maira no te au tavini o Iehova i teia tuatau? (2 Samu. 11:2; Mata. 5:27-29; 1 Kori. 10:12; Iako. 1:14, 15)

 2. E tatau ia 2 Samuela 12:1-18.

  1. (a) Eaa te apiianga ta te aronga pakari e te au metua ka tamou mai mei te mataara ta Natana i tuatua atu ei kia Davida i te oronga i te ako? (2 Samu. 12:1-4; Mase. 12:18; Mata. 13:34)

  2. (e) Eaa a Iehova i akono aroa ai ia Davida? (2 Samu. 12:13; Sala. 32:5; 2 Kori. 7:9, 10)

Tua 63

Ariki Kite Pakari ko Solomona

 1. Eaa ta Iehova i ui kia Solomona, e akapeea aia i te pau mai anga?

 2. No te mea kua mareka aia i te pati anga a Solomona, eaa ta Iehova i taputou kia oronga kiaia?

 3. Eaa te manamanata ngata ta tetai nga vaine e rua i oronga kia Solomona?

 4. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, akapeea a Solomona i te akatikatika anga i te manamanata?

 5. Eaa te tu i te tutara anga a Solomona, e no teaa ra?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Ariki 3:3-28.

  1. (a) Eaa ta te au tangata e au apainga ta ratou i roto i te akaaerenga a te Atua i teia tuatau ka tamou mai mei te akakiteanga ngakau tae a Solomona i roto ia 1 Ariki 3:7? (Sala. 119:105; Mase. 3:5, 6)

  2. (e) Akapeea te patianga a Solomona i riro ei ei akaraanga meitaki no te au mea ka tau no te pure? (1 Ari. 3:9, 11; Mase. 30:8, 9; 1 Ioa. 5:14)

  3. (ng) Eaa te manako papu no te akatikatika anga a Solomona i te maro anga i rotopu i nga vaine e rua ka oronga mai kia tatou no runga i te tutara anga a Solomona Maata ko Iesu Karaiti i te tuatau ki mua? (1 Ari. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4)

 2. E tatau ia 1 Ariki 4:29-34.

  1. (a) Akapeea a Iehova i te pau anga i te patianga a Solomona no tetai ngakau akarongo? (1 Ari. 4:29)

  2. (e) No te au tauta anga a te tangata kia akarongo i to Solomona pakari, eaa to tatou tu no te apii i te Tuatua a te Atua? (1 Ari. 4:29, 34; Ioa. 17:3; 2 Timo. 3:16)

Tua 64

Akatu a Solomona i te Iero

 1. Eaa te roa i oti ei ia Solomona i te akatu i te iero o Iehova, e eaa te reira i oko maata ai?

 2. Eia au pia mamaata i roto i te iero, e eaa tei tukuia ki roto i te pia i roto roa?

 3. Eaa ta Solomona i tuatua i roto i tana pure i te oti anga te iero?

 4. Akapeea a Iehova i te akaari anga e kua mareka aia i te pure a Solomona?

 5. Eaa ta te au vaine a Solomona i maani iaia kia rave, e eaa tei tupu kia Solomona?

 6. Eaa a Iehova i riri ei ia Solomona, e eaa ta Iehova i tuatua atu kiaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Paraleipomeno 28:9, 10.

  I te akara anga i te au tuatua a Davida tei rekotiia i roto ia 1 Paraleipomeno 28:9, 10, eaa ta tatou ka tauta i te rave i roto i to tatou oraanga i te au ra ravarai? (Sala. 19:14; Phili. 4:8, 9)

 2. E tatau ia 2 Paraleipomeno 6:12-21, 32-42.

  1. (a) Akapeea a Solomona i te akaari anga e kare te Atua Teitei Rava e o ki roto i tetai are tei maaniia e te tangata? (2 Para. 6:18; Anga. 17:24, 25)

  2. (e) Eaa ta te au tuatua a Solomona ka kitea i roto ia 2 Paraleipomeno 6:32, 33 e akaari maira no runga ia Iehova? (Anga. 10:34, 35; Gala. 2:6)

 3. E tatau ia 2 Paraleipomeno 7:1-5.

  Mei te au tamariki rai a Iseraela tei akakeuia kia akapaapaa ia Iehova i te kite anga i tona kaka, akapeea tatou i teia tuatau i te akakeuia anga ia tatou e akamanako ra i te akameitakianga a Iehova i runga i tona iti tangata? (2 Para. 7:3; Sala. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. E tatau ia 1 Ariki 11:9-13.

  Akapeea te oraanga o Solomona i te akaari anga mai i te puapinga o te vai akarongo mou anga e tae atu ki te openga? (1 Ari. 11:4, 9; Mata. 10:22; Apo. 2:10)

Tua 65

Akatuangaia te Patireia

 1. Koai te ingoa o te nga tangata i roto i te tutu, e koai raua?

 2. Eaa ta Ahia i rave ki te kakau tana e aao ra, e eaa te aiteanga o tana i rave?

 3. Eaa ta Solomona i tauta i te rave kia Ieroboama?

 4. Eaa te tangata i maani ei ia Ieroboama ei ariki i rungao i te kopu tai ngauru?

 5. Eaa a Ieroboama i maani ei i nga punua puakatoro auro e rua, e eaa tei tupu ki te enua i muri poto ua mai?

 6. Eaa tei tupu ki te patireia o te kopu e rua e te iero o Iehova i roto ia Ierusalema?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Ariki 11:26-43.

  Eaa te tu o Ieroboama, e eaa ta Iehova i taputou kiaia me ka akono aia i te au ture a te Atua? (1 Ari. 11:28, 38)

 2. E tatau ia 1 Ariki 12:1-33.

  1. (a) Mei te akaraanga kino a Rehoboama, eaa ta te au metua e te aronga pakari ka tamou mai no runga i te akakino anga i te mana akaaere? (1 Ari. 12:13; Kohe. 7:7; 1 Pete. 5:2, 3)

  2. (e) Koai ta te au mapu i teia tuatau ka tau kia uri atu no te aratakianga irinakiia me rave i te au ikianga puapinga i roto i te oraanga? (1 Ari. 12:6, 7; Mase. 1:8, 9; 2 Timo. 3:16, 17; Ebe. 13:7)

  3. (ng) Eaa tei akakeu ia Ieroboama kia akanoo i te ngai e rua no te akamorianga punua puakatoro, e akapeea teia i te akaari anga i te tu ngere maata i te akarongo i roto ia Iehova? (1 Ari. 11:37; 12:26-28)

  4. (i) Naai i arataki te iti tangata o te patireia o te kopu tai ngauru kia meameaau i te akamori mou? (1 Ari. 12:32, 33)

Tua 66

Iezebela—E Ariki Vaine Kino

 1. Koai a Iezebela?

 2. Eaa te Ariki ko Ahaba i maromaroa ai i tetai ra?

 3. Eaa ta Iezebela i rave kia rauka te kainga vine o Nabota i tana tane, ko Ahaba?

 4. Koai ta Iehova i tono mai kia akautunga ia Iezebela?

 5. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa tei tupu i te tae mai anga a Iehu ki ko i te are ariki o Iezebela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Ariki 16:29-33 e te 18:3, 4.

  Mei teaa te kino i te au turanga i Iseraela i te tuatau o te Ariki ko Ahaba? (1 Ari. 14:9)

 2. E tatau ia 1 Ariki 21:1-16.

  1. (a) Akapeea a Nabota i te akaari anga i te tu ngakau toa e te tiratiratu kia Iehova? (1 Ari. 21:1-3; Levi. 25:23-28)

  2. (e) Mei te akaraanga a Ahaba, eaa ta tatou ka tamou mai no runga i te akono anga i te manako taitaia? (1 Ari. 21:4; Roma 5:3-5)

 3. E tatau ia 2 Ariki 9:30-37.

  Eaa ta tatou ka tamou mai mei te maroiroi o Iehu i te rave anga i te anoano o Iehova? (2 Ari. 9:4-10; 2 Kori. 9:1, 2; 2 Timo. 4:2)

Tua 67

Irinaki a Iehosaphata ia Iehova

 1. Koai a Iehosaphata, e eaa te tuatau i ora ai aia?

 2. Eaa to Iseraela i mataku ei, e eaa ta te maata anga ia ratou i rave?

 3. Eaa te pauanga ta Iehova i oronga mai no te pure a Iehosaphata?

 4. Eaa ta Iehova i maani kia tupu i mua ake i te tamaki?

 5. Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei ia Iehosaphata?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Paraleipomeno 20:1-30.

  1. (a) Akapeea a Iehosaphata i te akatutu anga mai i ta te au tavini akarongo mou o te Atua ka rave me aro atu i te au turanga tamataku anga? (2 Para. 20:12; Sala. 25:15; 62:1)

  2. (e) No te mea i taangaanga ua ana rai a Iehova i tetai mataara no te komunikeiti anga me akono atu i tona iti tangata, eaa te mataara tana e taangaanga ra i teia tuatau? (2 Para. 20:14, 15; Mata. 24:45-47; Ioa. 15:15)

  3. (ng) Me akamata te Atua i “te tamaki i taua rā maata o te Atua mana katoatoa ra,” akapeea to tatou turanga i te aite atu anga ki to Iehosaphata? (2 Para. 20:15, 17; 32:8; Apo. 16:14, 16)

  4. (i) I te aru anga i te ngati Levi, mei teaa te tu orongaanga ta te au painia e te au mitinari e rave ra ki te angaanga tutu anga i te ao katoa nei i teia tuatau? (2 Para. 20:19, 21; Roma 10:13-15; 2 Timo. 4:2)

Tua 68

E Rua Tamaiti tei Ora Akaou

 1. Koai te au tangata e toru i roto i te tutu, e eaa tei tupu ki te tamaiti meangiti?

 2. Eaa te pure a Elia no runga i te tamaiti, e eaa tei tupu i muri mai?

 3. Koai te ingoa i te tauturu o Elia?

 4. Eaa a Elisaia i tonoia ai ki ko i te kainga o tetai vaine i Sunema?

 5. Eaa ta Elisaia i rave, e eaa tei tupu ki te tamaiti tei mate?

 6. Eaa te mana o Iehova, mei tei akaariia mai na roto ia Elia raua ko Elisaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Ariki 17:8-24.

  1. (a) Akapeea te tu akono e te akarongo o Elia i te timataia anga? (1 Ari. 17:9; 19:1-4, 10)

  2. (e) Eaa te akarongo o te vaine takaua o Zarephata i meitaki roa ai? (1 Ari. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  3. (ng) Akapeea tei tupu ki te vaine takaua o Zarephata i te akapapu anga i te tuatua mou a Iesu tei rekotiia i roto ia Mataio 10:41, 42? (1 Ari. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. E tatau ia 2 Ariki 4:8-37.

  1. (a) Eaa ta te vaine o Sunema e apii maira ia tatou no runga i te akono i te manuiri? (2 Ari. 4:8; Luka 6:38; Roma 12:13; 1 Ioa. 3:17)

  2. (e) I roto i teea au mataara e rauka ai ia tatou te akaari i te au angaanga takinga meitaki ki te au tavini o te Atua i teia tuatau? (Anga. 20:35; 28:1, 2; Gala. 6:9, 10; Ebe. 6:10)

Tua 69

Tauturu te Tamaine i Tetai Tangata Maata

 1. I roto i te tutu, eaa ta te tamaine meangiti e akakite ra ki teia vaine?

 2. Koai te vaine i roto i te tutu, e eaa te angaanga a teia tamaine meangiti i ko i te are o te vaine?

 3. Eaa ta Elisaia i ikuiku i tona tavini kia akakite kia Naamana, e eaa a Naamana i riri ei?

 4. Eaa tei tupu i te akarongo anga a Naamana ki tona au tavini?

 5. Eaa a Elisaia i kopae ei i te apinga aroa a Naamana, inara eaa ta Gehazi i rave?

 6. Eaa tei tupu kia Gehazi, e eaa ta tatou ka tamou mai mei teia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Ariki 5:1-27.

  1. (a) Akapeea te akaraanga tei akanooia e te tamaine Iseraela meangiti i te akamaroiroi anga i te au tamariki i teia tuatau? (2 Ari. 5:3; Sala. 8:2; 148:12, 13)

  2. (e) Eaa i meitaki ei i te akamanako i te akaraanga o Naamana me orongaia mai te ako Tuatua Tapu kia tatou? (2 Ari. 5:15; Ebe. 12:5, 6; Iako. 4:6)

  3. (ng) Eaa te au apiianga ta tatou ka tamou mai me akaaiteia te akaraanga o Elisaia ki to Gehazi? (2 Ari. 5:9, 10, 14-16, 20; Mata. 10:8; Anga. 5:1-5; 2 Kori. 2:17)

Tua 70

Iona e te Ika Maatamaata

 1. Koai a Iona, e eaa ta Iehova i akakite kiaia kia rave?

 2. No te mea kare aia i inangaro i te aere ki te ngai ta Iehova i akakite kiaia, eaa ta Iona i rave?

 3. Eaa ta Iona i akakite ki te au mataro kia rave kia akamutu te uriia?

 4. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa tei tupu i te opu anga a Iona ki raro i te tai?

 5. Eaa te roa ia Iona i roto i te ika maatamaata, e eaa tana i rave i reira?

 6. Kua aere a Iona kiea i muri ake i tona aerenga mai mei roto i te ika maatamaata, e eaa ta teia e apii maira ia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Iona 1:1-17.

  I te akara anga, eaa te manako o Iona no runga i tana tukuanga angaanga i te tutu aere ki to Nineve? (Iona 1:2, 3; Mase. 3:7; Kohe. 8:12)

 2. E tatau ia Iona 2:1, 2, 10.

  Akapeea te tupuanga o Iona i te oronga mai anga i te manako papu kia tatou e ka pau mai a Iehova i ta tatou au pure? (Sala. 22:24; 34:6; 1 Ioa. 5:14)

 3. E tatau ia Iona 3:1-10.

  1. (a) Eaa te akamaroiroi anga ka rauka ia tatou mei te tika e kua taangaanga ua atu rai a Iehova ia Iona noatu e kare aia i rave i te akatupu i tana tukuanga angaanga i te akamata anga? (Sala. 103:14; 1 Pete. 5:10)

  2. (e) Eaa te tupuanga o Iona ki to Nineve e apii maira ia tatou no runga i te iriiri i te tangata i roto i ta tatou ngai tutu anga? (Iona 3:6-9; Kohe. 11:6; Anga. 13:48)

Tua 71

Taputou te Atua i Tetai Parataito

 1. Koai a Isaia, i naea aia i ora ai, e eaa ta Iehova i akaari kiaia?

 2. Eaa te aiteanga o te kupu “parataito,” e eaa ta te reira e akamaara maira ia koe?

 3. Eaa ta Iehova i akakite kia Isaia kia tata no runga i te Parataito ou?

 4. Eaa a Adamu raua ko Eva i ngere ei i to raua kainga manea?

 5. Eaa ta Iehova i taputou ki te aronga e inangaro ra iaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Isaia 11:6-9.

  1. (a) Akapeea te Tuatua a te Atua i te akatutu anga mai i te au i rotopu i te au manu e te au tangata i roto i te ao ou? (Sala. 148:10, 13; Isa. 65:25; Eze. 34:25)

  2. (e) Eaa te tupuanga pae vaerua o te au tuatua a Isaia e tupu ra i rotopu i te iti tangata o Iehova i teia tuatau? (Roma 12:2; Ephe. 4:23, 24)

  3. (ng) Koai tei tau no te akameitakianga i te taui anga o te au tu tangata i teia tuatau e i roto i te ao ou? (Isa. 48:17, 18; Gala. 5:22, 23; Phili. 4:7)

 2. E tatau ia Apokalupo 21:3, 4.

  1. (a) Akapeea te au Tuatua Tapu i te akakite anga mai e ko te noo anga o te Atua ki o te tangata, te aiteanga koia oki, te reira aia i roto i te tu akatutu, kare i te tu kopapa, i runga nei i te enua? (Levi. 26:11, 12; 2 Para. 6:18; Isa. 66:1; Apo. 21:2, 3, 22-24)

  2. (e) Eaa te tu aue e te mamae te ka takoreia? (Luka 8:49-52; Roma 8:21, 22; Apo. 21:4)

Tua 72

Tauturu te Atua i te Ariki ko Hezekia

 1. Koai te tangata i roto i te tutu, e eaa aia i taitaia maata ei?

 2. Eaa te au reta ta Hezekia i tuku ki mua i te aroaro o te Atua, e eaa ta Hezekia i pure?

 3. Eaa te tu o te ariki ko Hezekia, e eaa te karere ta Iehova i tuku mai kiaia na roto i te peroveta ko Isaia?

 4. Eaa ta te angera a Iehova i rave ki to Asura, mei tei akaariia i roto i te tutu?

 5. Noatu e kua noo au ua te patireia o te rua kopu no tetai taime, eaa tei tupu i muri ake i te mate anga o Hezekia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Ariki 18:1-36.

  1. (a) Akapeea te vaa tuatua o Asura ko Rabasake i te kimi anga kia akaparuparu i te akarongo o to Iseraela? (2 Ari. 18:19, 21; Exo. 5:2; Sala. 64:3)

  2. (e) I te ariu atu anga i te aronga patoi, akapeea te Au Kite o Iehova i te aru anga i te akaraanga o Hezekia? (2 Ari. 18:36; Sala. 39:1; Mase. 26:4; 2 Timo. 2:24)

 2. E tatau ia 2 Ariki 19:1-37.

  1. (a) Akapeea te iti tangata o Iehova i teia tuatau i te aru anga ia Hezekia i roto i te tuatau tumatetenga? (2 Ari. 19:1, 2; Mase. 3:5, 6; Ebe. 10:24, 25; Iako. 5:14, 15)

  2. (e) Eaa te tu autu kore e toru o te Ariki ko Senakeriba i kite mai, e koai tana e akatutu maira i roto i te tuatua totou? (2 Ari. 19:32, 35, 37; Apo. 20:2, 3)

 3. E tatau ia 2 Ariki 21:1-6, 16.

  Eaa ka rauka ai kia tuatuaia e ko Manase tetai o te au ariki kino roa atu tei tutara i Ierusalema? (2 Para. 33:4-6, 9)

Tua 73

Te Ariki Meitaki Openga o Iseraela

 1. Eaa te mataiti o Iosia i riro mai ei ei ariki, e eaa tana i akamata i te rave i tona arikianga e itu mataiti?

 2. Eaa taau e kite ra ia Iosia e rave ra i roto i te tutu?

 3. Eaa ta te taunga maata i kite mai i te au tangata e akaou ra i te iero?

 4. Eaa a Iosia i aae ei i tona kakau?

 5. Eaa te karere mei ko ia Iehova ta te peroveta vaine ko Hulada i oronga kia Iosia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Paraleipomeno 34:1-28.

  1. (a) Eaa te akaraanga ta Iosia e oronga maira ki te aronga tei akakoromaki i te tu ngata i te tamarikianga? (2 Para. 33:21-25; 34:1, 2; Sala. 27:10)

  2. (e) Eaa te au takainga puapinga ta Iosia i rave i te akamaata atu i te akamori mou i te 8, 12, e te 18 mataiti o tona tutara anga? (2 Para. 34:3, 8)

  3. (ng) Eaa te au apiianga i te akono anga i to tatou au ngai akamori ta tatou ka tamou mai mei te au akaraanga tei akanooia e te Ariki ko Iosia e te Taunga Maata ko Hilikia? (2 Para. 34:9-13; Mase. 11:14; 1 Kori. 10:31)

Tua 74

E Tangata Mataku Kore

 1. Koai te mapu i roto i te tutu?

 2. Eaa te manako o Ieremia i te riro anga mai ei peroveta, inara eaa ta Iehova i akakite atu kiaia?

 3. Eaa te karere ta Ieremia i akakite ua atu rai ki te tangata?

 4. Akapeea te au taunga i te tauta anga i te tapu ia Ieremia, inara akapeea aia i te akaari anga e e tu mataku kore tona?

 5. Eaa tei tupu no tei kore to Iseraela e taui i to ratou au mataara kino?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ieremia 1:1-8.

  1. (a) Mei tei akatutuia e te akaraanga o Ieremia, eaa tei akariro i tetai tangata kia tau no te angaanga a Iehova? (2 Kori. 3:5, 6)

  2. (e) Eaa te akamaroiroi ta te akaraanga o Ieremia e oronga ra ki te au mapu Kerititiano i teia tuatau? (Kohe. 12:1; 1 Timo. 4:12)

 2. E tatau ia Ieremia 10:1-5.

  Eaa te akatutuanga ririnui ta Ieremia e taangaanga ra i te akaari i te puapinga kore i te irinaki i te au itoro? (Iere. 10:5; Isa. 46:7; Haba. 2:19)

 3. E tatau ia Ieremia 26:1-16.

  1. (a) I te akakite anga i te karere akamatakite i teia tuatau, akapeea te toenga o te aronga akatainuia i te akamanako meitaki anga i te akauenga a Iehova kia Ieremia e ‘eiaa tetai tuatua kia apai ke ia’? (Iere. 26:2; Deu. 4:2; Anga. 20:27)

  2. (e) Eaa te akaraanga meitaki ta Ieremia i oronga mai no te Au Kite o Iehova i teia tuatau i te akakite anga i te akamatakiteanga a Iehova ki te au pa enua? (Iere. 26:8, 12, 14, 15; 2 Timo. 4:1-5)

 4. E tatau ia 2 Ariki 24:1-17.

  Eaa te au tupuanga taitaia tei kitea mai no te tu akarongo kore o Iuda ia Iehova? (2 Ari. 24:2-4, 14)

Tua 75

Tamariki Tamaroa Tokoa i Babulonia

 1. Koai te tamariki tamaroa tokoa i roto i te tutu, e no teaa ra ratou i tae ei ki Babulonia?

 2. Eaa te au parani a Nebukaneza no te au tamariki tamaroa tokoa, e eaa te au akauenga tana i oronga ki tona au tavini?

 3. Eaa te patianga ta Daniela i maani no runga i te kai e te vai nona e tona au oa e toru?

 4. Muri ake i te kai anga i te kai enua no te tai ngauru ra, eaa te akaraanga o Daniela e tona au oa me akaaiteia atu ki te au mapu tane ke?

 5. Akapeea a Daniela e tona au oa e toru i tae ei ki roto i te are o te ariki, e i roto i teea mataara ratou i meitaki atu ei i te au taunga e te au tangata kite karape?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Daniela 1:1-21.

  1. (a) Eaa te tu tautaanga ka anoanoia me te manako ra tatou i te kopae i te au timataanga e kia autu i te au tu paruparu? (Dani. 1:8; Gene. 39:7, 10; Gala. 6:9)

  2. (e) I roto i teea au mataara te au mapu i teia tuatau e timataia ai me kore e maroia ai kia rave maata i tetai au mea te karangaia ra e e ‘au mea memeitaki’? (Dani. 1:8; Mase. 20:1; 2 Kori. 6:17–7:1)

  3. (ng) Akapeea te papaanga Pipiria o te au mapu Epera tokoa i te tauturu anga ia tatou kia mareka i te apii anga i te kite noa ua nei? (Dani. 1:20; Isa. 54:13; 1 Kori. 3:18-20)

Tua 76

Takoreia a Ierusalema

 1. Eaa te tupu ra kia Ierusalema e to Iseraela e akaariia ra i roto i te tutu?

 2. Koai a Ezekiela, e eaa te au apinga viivii ta Iehova i akaari kiaia?

 3. No te mea kare te ngati Iseraela e akangateitei ana ia Iehova, eaa tana i taputou mai?

 4. Eaa ta te Ariki ko Nebukaneza i rave i muri ake i te meameaau anga to Iseraela iaia?

 5. Eaa a Iehova i akatika ai i teia takore anga kino pakari kia tupu ki to Iseraela?

 6. Akapeea te enua o Iseraela i te akarukeia anga kare takiri e tangata i reira, e eaa te roa?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 2 Ariki 25:1-26.

  1. (a) Koai a Zedekia, eaa tei tupu kiaia, e akapeea teia i te akatupu anga i te totou Pipiria? (2 Ari. 25:5-7; Eze. 12:13-15)

  2. (e) Koai ta Iehova i akaapa no te tu akarongo kore pouroa tei raveia e to Iseraela? (2 Ari. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Para. 36:14, 17)

 2. E tatau ia Ezekiela 8:1-18.

  Akapeea a Kerititome i te aru anga i te au Iseraela apoteiti akamori i te ra? (Eze. 8:16; Isa. 5:20, 21; Ioa. 3:19-21; 2 Timo. 4:3)

Tua 77

Kare Ratou i Tupou ki Raro

 1. Eaa te akauenga ta Nebukaneza, te ariki o Babulonia, i oronga ki te tangata?

 2. Eaa te au oa e toru o Daniela i kore ei e tupou ki raro i te tiki auro?

 3. I te oronga anga a Nebukaneza ki te au Epera e toru i tetai atianga akaou kia tupou ki raro, akapeea ratou i te akaari anga i to ratou irinaki ki roto ia Iehova?

 4. Eaa ta Nebukaneza i akaue i tona au tangata kia rave kia Sadaraka, Meseka, e Abedenego?

 5. Eaa ta Nebukaneza i kite atu i tona akara anga ki roto i te umu?

 6. Eaa te ariki i akapaapaa ei i te Atua o Sadaraka, Meseka, e Abedenego, e eaa te akaraanga ta ratou i oronga mai no tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Daniela 3:1-30.

  1. (a) Eaa te tu e akaariia ra e te au mapu Epera e toru ka tau te au tavini pouroa o te Atua kia aru, me aro atu i te au timataanga no te tu tiratiratu? (Dani. 3:17, 18; Mata. 10:28; Roma 14:7, 8)

  2. (e) Eaa te apiianga puapinga ta Iehova i apii kia Nebukaneza? (Dani. 3:28, 29; 4:34, 35)

Tua 78

Tataanga i Runga i te Patu

 1. Eaa tei tupu i te umukai maata anga te ariki o Babulonia e kua taangaanga i te au kapu e te au pa tei apaiia mei te iero o Iehova i Ierusalema?

 2. Eaa ta Belesazara i tuatua ki tona au tangata kite, inara eaa tei kore i rauka ia ratou kia rave?

 3. Eaa ta te mama o te ariki i akakite atu kiaia kia rave?

 4. Kia tau ki ta Daniela i akakite ki te ariki, eaa te Atua i tuku mai ei i te rima kia tata ki runga i te patu?

 5. Akapeea a Daniela i te akamarama anga i te aiteanga o te au tuatua i runga i te patu?

 6. Eaa tei tupu ia Daniela rai e tuatua ra?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Daniela 5:1-31.

  1. (a) Akakite mai i te tuke o te mataku tu atua e te mataku tei tupu kia Belesazara i tona kite anga i te tata i runga i te patu. (Dani. 5:6, 7; Sala. 19:9; Roma 8:35-39)

  2. (e) Akapeea a Daniela i te akaari anga i te tu ngakau toa i te tuatua anga kia Belesazara e tona ui mataiapo? (Dani. 5:17, 18, 22, 26-28; Anga. 4:29)

  3. (ng) I roto i teea mataara a Daniela pene 5 akaketaketa mai ei i te turanga ngateitei rava o Iehova i te ao e pini ua ake? (Dani. 4:17, 25; 5:21)

Tua 79

Daniela i Roto i te Vaarua Riona

 1. Koai a Dariu, e eaa tona manako ia Daniela?

 2. Eaa ta tetai au tangata vareae i maani ia Dariu kia rave?

 3. Eaa ta Daniela i rave i tona akarongo anga no runga i te ture ou?

 4. Eaa a Dariu i taitaia roa ai e kare aia i varea ana e te moe, e eaa tana i rave i tera mai popongi?

 5. Akapeea a Daniela i te pau anga ia Dariu?

 6. Eaa tei tupu ki te au tangata kino tei tauta i te ta ia Daniela, e eaa ta Dariu i tata atu ki te au tangata pouroa i roto i tona patireia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Daniela 6:1-28.

  1. (a) Eaa ta te angaanga pikikaa tei raveia kia Daniela e akamaara maira kia tatou i ta te aronga patoi i rave i te tauta i te tapupu i te angaanga a te Au Kite o Iehova i teia tuatau? (Dani. 6:7; Sala. 94:20; Isa. 10:1; Roma 8:31)

  2. (e) Akapeea te au tavini o te Atua i teia tuatau i te aru anga ia Daniela kia kauraro ua rai ki te “aronga mana taoonga”? (Dani. 6:5, 10; Roma 13:1; Anga. 5:29)

  3. (ng) Akapeea tatou i te aru anga i te akaraanga o Daniela i te tavini anga ia Iehova ma te tu “tamou”? (Dani. 6:16, 20; Phili. 3:16; Apo. 7:15)

Tua 80

Akaruke to te Atua Iti Tangata ia Babulonia

 1. Mei tei akatutuia mai i roto i te tutu, eaa ta to Iseraela e rave ra?

 2. Akapeea a Kuro i te akatupu anga i te totou a Iehova tei na roto mai ia Isaia?

 3. Eaa ta Kuro i akakite ki te au tangata Iseraela tei kore i oki ki Ierusalema?

 4. Eaa ta Kuro i oronga atu ki te tangata kia apai ki Ierusalema?

 5. Eaa te roa i to Iseraela aerenga i te oki atu anga ki Ierusalema?

 6. Eia mataiti i pou mei te akarukeia anga te enua kare takiri e tangata i runga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Isaia 44:28 e te 45:1-4.

  1. (a) Akapeea a Iehova i te akaketaketa anga i te tu papu o te akatupuanga i te totou no runga ia Kuro? (Isa. 55:10, 11; Roma 4:17)

  2. (e) Akapeea te totou a Isaia no runga ia Kuro i te akaari mai anga i te tu karape o te Atua ko Iehova i te akakite mai i te tuatau ki mua? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pete. 1:20)

 2. E tatau ia Ezera 1:1-11.

  I te aru anga i te akaraanga o te aronga kare i oki ki Ierusalema, akapeea tatou i teia tuatau i te ‘turu anga’ i te aronga kare i roto i te tavinianga tamou? (Ezera 1:4, 6; Roma 12:13; Kolo. 4:12)

Tua 81

Irinaki i te Tauturu a te Atua

 1. Eia au tangata tei aere atu i te tere mamao mei Babulonia ki Ierusalema, inara eaa ta ratou i kite mai i to ratou tae atu anga?

 2. Eaa ta to Iseraela i akamata i te patu muri ake i te tae atu anga, inara eaa ta to ratou au enemi i rave?

 3. Koai ma a Hagai raua ko Zekaria, e eaa ta raua i akakite ki te tangata?

 4. Eaa a Tatanai i tuku ei i tetai reta ki Babulonia, e eaa te pauanga tana i rauka mai?

 5. Eaa ta Ezera i rave i tona akarongo anga no runga i te ka anoanoia i te akamanea i te iero o te Atua?

 6. Eaa ta Ezera e pure ra i roto i te tutu, akapeea tana pure i te pauia mai anga, e eaa ta teia e apii maira ia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ezera 3:1-13.

  Me ka kite ake tatou ia tatou uaorai i roto i tetai ngai kare e putuputuanga o te iti tangata o te Atua, eaa ta tatou ka tau kia rave ua atu? (Ezera 3:3, 6; Anga. 17:16, 17; Ebe. 13:15)

 2. E tatau ia Ezera 4:1-7.

  Eaa te akaraanga ta Zerubabela i akanoo no te iti tangata o Iehova no runga i te piri atu ki te au akonoanga tukeke? (Exo. 34:12; 1 Kori. 15:33; 2 Kori. 6:14-17)

 3. E tatau ia Ezera 5:1-5, 17 e te 6:1-22.

  1. (a) Eaa i kore ei e rauka i te aronga patoi i te akamutu i te angaanga patu anga i te iero? (Ezera 5:5; Isa. 54:17)

  2. (e) Akapeea te angaanga a te aronga pakari o te ngati Iuda i te akamaroiroi anga i te aronga pakari Kerititiano kia kimi i te arataki anga a Iehova me aro atu i te aronga patoi? (Ezera 6:14; Sala. 32:8; Roma 8:31; Iako. 1:5)

 4. E tatau ia Ezera 8:21-23, 28-36.

  I mua ake ka rave ei tatou i tetai angaanga, eaa te akaraanga o Ezera ka meitaki ei no tatou kia aru? (Ezera 8:23; Sala. 127:1; Mase. 10:22; Iako. 4:13-15)

Tua 82

Moredekai e Esetera

 1. Koai ma a Moredekai e Esetera?

 2. Eaa te Ariki ko Ahasueru i inangaro ei i tetai vaine ou, e koai tana i iki?

 3. Koai a Hamana, e eaa tei maani iaia kia riri maata?

 4. Eaa te ture i maaniia, e eaa ta Esetera i rave i muri ake i te tae mai anga te karere mei ia Moredekai?

 5. Eaa tei tupu kia Hamana, e eaa tei tupu kia Moredekai?

 6. Akapeea to Iseraela i te akaoraia mai anga mei to ratou au enemi?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Esetera 2:12-18.

  Akapeea a Esetera i te akatutu anga i te puapinga o te akatupu i “te ngakau maru e te muteki ua”? (Esete. 2:15; 1 Pete. 3:1-5)

 2. E tatau ia Esetera 4:1-17.

  Mei ia Esetera i orongaia tetai atianga kia angaanga no te akamori mou, eaa te atianga e orongaia maira no tatou i teia tuatau i te akakite i to tatou akatapu anga e te tiratiratu kia Iehova? (Esete. 4:13, 14; Mata. 5:14-16; 24:14)

 3. E tatau ia Esetera 7:1-6.

  Akapeea te maata anga o te iti tangata o te Atua i teia tuatau i te aro atu anga i te takinokino, mei ta Esetera rai i rave? (Esete. 7:4; Mata. 10:16-22; 1 Pete. 2:12)

Tua 83

Te Patu o Ierusalema

 1. Eaa te manako o to Iseraela i te mea e kare e patu takapini i to ratou oire ko Ierusalema?

 2. Koai a Nehemia?

 3. Eaa te angaanga a Nehemia, e eaa te reira i puapinga ai?

 4. Eaa te nuti tei akamaromaroa ia Nehemia, e eaa tana i rave?

 5. Akapeea te Ariki ko Aretekasaseta i te akaari anga i te tu takinga meitaki kia Nehemia?

 6. Akapeea a Nehemia i te akanoo anga i te angaanga patu anga kia kore e tapuia te reira e te au enemi o to Iseraela?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Nehemia 1:4-6 e te 2:1-20.

  Akapeea a Nehemia i te kimi anga i te arataki anga a Iehova? (Nehe. 2:4, 5; Roma 12:12; 1 Pete. 4:7)

 2. E tatau ia Nehemia 3:3-5.

  Eaa ta te aronga pakari e te au tavini tauturu ka tamou mai mei te tuke anga i rotopu i to Tekoa e to ratou “aronga mamaata”? (Nehe. 3:5, 27; 2 Tesa. 3:7-10; 1 Pete. 5:5)

 3. E tatau ia Nehemia 4:1-23.

  1. (a) Eaa tei akakeu i to Iseraela kia patu ua atu rai noatu te patoi anga ririnui? (Nehe. 4:6, 8, 9; Sala. 50:15; Isa. 65:13, 14)

  2. (e) I roto i teea mataara te akaraanga a to Iseraela i te akamaroiroi anga ia tatou i teia tuatau?

 4. E tatau ia Nehemia 6:15.

  Eaa te tika e kua oti te patu o Ierusalema i roto i te rua marama e akatutu maira no runga i te mana o te akarongo? (Sala. 56:3, 4; Mata. 17:20; 19:26)

Tua 84

Aravei Tetai Angera ia Maria

 1. Koai te vaine i roto i te tutu?

 2. Eaa ta Gaberiela e akakite ra kia Maria?

 3. Akapeea a Gaberiela i te akamarama anga kia Maria e ka to aia i tetai pepe noatu e kare aia i noo ana ki tetai tane?

 4. Eaa tei tupu i te atoro atu anga a Maria i tona tuakana ia Elisabeta?

 5. Eaa te manako o Iosepha i te kite anga aia e kua nui a Maria, inara eaa aia i taui ei i tona manako?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Luka 1:26-56.

  1. (a) Eaa ta Luka 1:35 e taiku maira no runga i tetai tu apa o Adamu i roto i te ua a Maria i te tukuia anga te oraanga o te Tamaiti a te Atua mei te ao vaerua mai? (Haga. 2:11-13; Ioa. 6:69; Ebe. 7:26; 10:5)

  2. (e) Akapeea a Iesu i te akangateiteiia anga i mua ake i tona anau anga? (Luka 1:41-43)

  3. (ng) Eaa te akaraanga meitaki ta Maria e oronga maira ki te au Kerititiano i teia tuatau tei rauka te au tikaanga manea no te tavini anga? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Mase. 11:2)

 2. E tatau ia Mataio 1:18-25.

  Noatu kare a Iesu i orongaia ana i te ingoa Imanuela, akapeea tana tuanga ei tangata i te akatupu anga i te aiteanga o te reira ingoa? (Mata. 1:22, 23; Ioa. 14:8-10; Ebe. 1:1-3)

Tua 85

Anau a Iesu Roto i te Are Manu

 1. Koai teia manga pepe i roto i te tutu, e te tuku ra a Maria iaia kiea?

 2. Eaa a Iesu i anauia ai i roto i te are o te manu e te au manu?

 3. I roto i te tutu, koai ma te au tangata e tomo atura ki roto i te are manu, e eaa ta te angera i akakite kia ratou?

 4. Eaa a Iesu i riro ei kia akaperepereia?

 5. Eaa a Iesu i kapikiia ai e ko te Tamaiti a te Atua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Luka 2:1-20.

  1. (a) Eaa te tuanga ta Kaisara Auguso i rave i te akatupu anga i te totou no te anau anga o Iesu? (Luka 2:1-4; Mika 5:2)

  2. (e) Akapeea te tangata i te kapitiia mai anga ki te aronga e taikuia ra ei ‘au tangata manako meitaki’? (Luka 2:14; Mata. 16:24; Ioa. 17:3; Anga. 3:19; Ebe. 11:6)

  3. (ng) Me e tumu to taua au tiaki mamoe Iudea ra no te rekareka i te anau mai anga tetai Akaora, eaa te tumu maata atu no te rekareka ta te au tavini o te Atua e kite ra i teia tuatau? (Luka 2:10, 11; Ephe. 3:8, 9; Apo. 11:15; 14:6)

Tua 86

Arataki te Etu i te Au Tangata

 1. Koai te au tangata i roto i te tutu, e eaa tetai ia ratou i tou ei i te etu kaka?

 2. Eaa te Ariki ko Heroda i riri ei, e eaa tana i rave?

 3. Te arataki ra te etu kaka i te au tangata kiea, inara eaa ratou i oki ei ki to ratou enua na tetai mataara ke?

 4. Eaa te akauenga ta Heroda i oronga, e no teaa ra?

 5. Eaa ta Iehova i akakite kia Iosepha kia rave?

 6. Naai i maani i te etu ou kia kaka mai, e eaa te tumu?

Uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 2:1-23.

  Eaa te mataiti o Iesu e te noo ra aia kiea i te atoro atu anga te aronga akara etu iaia? (Mata. 2:1, 11, 16)

Tua 87

Tamaiti ko Iesu i Roto i te Iero

 1. Eia o Iesu mataiti i roto i te tutu, e teiea aia?

 2. Eaa ta Iosepha e rave ana e tona pamiri i te au mataiti ravarai?

 3. Muri ake i tetai ra i te oki anga ki te kainga, eaa a Iosepha raua ko Maria i oki ei ki Ierusalema?

 4. I kite mai a Iosepha raua ko Maria ia Iesu kiea, e eaa te tangata i reira i umere ei?

 5. Eaa ta Iesu i karanga atu ki tona mama, ko Maria?

 6. Akapeea tatou me aite atu kia Iesu i te apii no runga i te Atua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Luka 2:41-52.

  1. (a) Noatu e te umuumu maira te Ture e ko te au tane ua te ka tae mai ki te au oroa mataiti, eaa te akaraanga meitaki ta Iosepha raua ko Maria e oronga maira no te au metua i teia tuatau? (Luka 2:41; Deu. 16:16; 31:12; Mase. 22:6)

  2. (e) Akapeea a Iesu i te akanoo anga i te akaraanga meitaki no te au mapu i teia tuatau kia kauraro i to ratou au metua? (Luka 2:51; Deu. 5:16; Mase. 23:22; Kolo. 3:20)

 2. E tatau ia Mataio 13:53-56.

  Koai te au teina e a o Iesu tei tapaia te ingoa i roto i te Pipiria, e akapeea e rua ia ratou i te taangaangaia anga i muri mai i roto i te putuputuanga Kerititiano? (Mata. 13:55; Anga. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gala. 1:19; Iako. 1:1; Iuda 1)

Tua 88

Papetito a Ioane ia Iesu

 1. Koai teia nga tangata i roto i te tutu?

 2. Akapeea te tangata i te papetitoia anga?

 3. Koai ma tikai ta Ioane e papetito ana?

 4. Eaa te tumu puapinga i pati ei a Iesu ia Ioane kia papetito iaia?

 5. Akapeea te Atua i te akaari anga e kua mareka Aia no tei papetitoia a Iesu?

 6. Eaa tei tupu i te aere anga a Iesu ki tetai ngai motutaa no te 40 ra?

 7. Koai tetai o te aronga mua tei aru ia Iesu, me kore au pipi, e eaa tana angaanga temeio mua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 3:13-17.

  Eaa te akaraanga ta Iesu i akanoo no te papetito anga i tana au pipi? (Sala. 40:7, 8; Mata. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 2. E tatau ia Mataio 4:1-11.

  Akapeea te tu kite karape o Iesu i te taangaanga i te au Tuatua Tapu i te akamaroiroi anga ia tatou kia apii putuputu i te Pipiria? (Mata. 4:5-7; 2 Pete. 3:17, 18; 1 Ioa. 4:1)

 3. E tatau ia Ioane 1:29-51.

  I arataki a Ioane Papetito i tana au pipi kiaai, e akapeea tatou i te aru anga iaia i teia tuatau? (Ioa. 1:29, 35, 36; 3:30; Mata. 23:10)

 4. E tatau ia Ioane 2:1-12.

  Akapeea te temeio mua a Iesu i te akaari mai anga e kare a Iehova e tapu ana i tetai ua atu apinga meitaki mei Tona au tavini? (Ioa. 2:9, 10; Sala. 84:11; Iako. 1:17)

Tua 89

Tama a Iesu i te Iero

 1. Eaa te au manu i okoia ai i ko i te iero?

 2. Eaa tei maani ia Iesu kia riri?

 3. Mei taau e kite ra i roto i te tutu, eaa ta Iesu i rave, e eaa te akauenga tana e oronga ra ki te au tangata okooko kukupa?

 4. I te kite anga te au pipi i ta Iesu e rave ra, eaa ta ratou i akamaara mai?

 5. Koai te oire i na roto mai ei a Iesu i tona oki mai anga ki Galilea?

Uianga ke:

 1. E tatau ia Ioane 2:13-25.

  I te akamanako anga i te riri maata o Iesu i te aronga okooko i roto i te iero, eaa te manako tau no te angaanga okooko i roto i te Are Uipaanga Patireia? (Ioa. 2:15, 16; 1 Kori. 10:24, 31-33)

Tua 90

Ma Tetai Vaine i ko i te Ruavai

 1. Eaa a Iesu i tapu ei ki te pae i tetai ruavai i Samaria, e eaa tana i tuatua atu ki te vaine i reira?

 2. Eaa ra te vaine i poitirere ei, eaa ta Iesu i tuatua atu kiaia, e no teaa ra?

 3. Eaa te tu o te vai ta te vaine e manako ra e te tuatua ra a Iesu no runga, inara eaa te vai tana e manako tikai ra?

 4. Eaa ra te vaine i umere ei no ta Iesu i kite no runga iaia, e i akapeea i rauka ai iaia teia au akakiteanga?

 5. Eaa te au apiianga ta tatou ka apii mai mei te papaanga o te vaine i ko i te ruavai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ioane 4:5-43.

  1. (a) Te aru anga i to Iesu akaraanga, eaa te tu ta tatou ka akaari ki te iti tangata ke me kore te au tangata tuke te oraanga? (Ioa. 4:9; 1 Kori. 9:22; 1 Timo. 2:3, 4; Tito 2:11)

  2. (e) Eaa te au puapinga pae vaerua ka rauka i tetai tangata tei riro mai ei pipi na Iesu? (Ioa. 4:14; Isa. 58:11; 2 Kori. 4:16)

  3. (ng) Akapeea tatou i te akaari anga i te tu ariki rekareka mei te vaine Samaria rai, ko tei inangaro ua i te oronga i tana i tamou mai? (Ioa. 4:7, 28; Mata. 6:33; Luka 10:40-42)

Tua 91

Apii a Iesu i Runga i te Maunga

 1. I roto i te tutu, teiea a Iesu te ngai i apii ei, e koai ma te noo ra vaitata atu kiaia?

 2. Koai ma te ingoa o te apotetoro e 12?

 3. Eaa te Patireia ta Iesu i tutu aere?

 4. Eaa ta Iesu i apii ki te tangata kia pure?

 5. Eaa ta Iesu i tuatua no runga i te akono anga te tangata i tetai e tetai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 5:1-12.

  I teea au mataara e rauka ai ia tatou te akaari e te manako ra tatou i to tatou au anoano i te pae vaerua? (Mata. 5:3; Roma 10:13-15; 1 Timo. 4:13, 15, 16)

 2. E tatau ia Mataio 5:21-26.

  Akapeea a Mataio 5:23, 24 i te akaketaketa mai anga e ko to tatou pirianga ki to tatou au taeake ka akakeu i to tatou pirianga kia Iehova? (Mata. 6:14, 15; Sala. 133:1; Kolo. 3:13; 1 Ioa. 4:20)

 3. E tatau ia Mataio 6:1-8.

  Eaa tetai au tu manako i to tetai uaorai tuatua tika ta te au Kerititiano ka kopae? (Luka 18:11, 12; 1 Kori. 4:6, 7; 2 Kori. 9:7)

 4. E tatau ia Mataio 6:25-34.

  Eaa ta Iesu i apii no runga i te anoano kia irinaki i roto ia Iehova no ta tatou au apinga materia? (Exo. 16:4; Sala. 37:25; Phili. 4:6)

 5. E tatau ia Mataio 7:1-11.

  Eaa ta te akatutuanga taka meitaki i roto ia Mataio 7:5 e apii maira ia tatou? (Mase. 26:12; Roma 2:1; 14:10; Iako. 4:11, 12)

Tua 92

Akaora a Iesu i Tei Mate

 1. Koai te papa o te tamaine i roto i te tutu, e eaa aia e tana vaine i taitaia ei?

 2. Eaa ta Iairo i rave i tona kite anga ia Iesu?

 3. Eaa tei tupu kia Iesu iaia e aere atura ki te kainga o Iairo, e eaa te karere ta Iairo i ariki iaia i runga i te mataara?

 4. Eaa ra te tangata i roto i te are o Iairo i kata ei ia Iesu?

 5. Muri ake i te apai anga e toru apotetoro e te nga metua o te tamaine ki roto i te pia, eaa ta Iesu i rave?

 6. Koai atu tetai ta Iesu i akaora mei te mate, e eaa ta teia e akaari maira?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Luka 8:40-56.

  Akapeea a Iesu i te akaari anga i te tu tangi e te manako tau ki te vaine maki atekeria, e eaa ta te aronga pakari Kerititiano ka apii mai mei teia i teia tuatau? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi. 15:25-27; Mata. 9:12, 13; Kolo. 3:12-14)

 2. E tatau ia Luka 7:11-17.

  Eaa te aronga tei mate to ratou aronga akaperepereia ka pumaana ai i te pauanga a Iesu ki te vaine takaua o Naina? (Luka 7:13; 2 Kori. 1:3, 4; Ebe. 4:15)

 3. E tatau ia Ioane 11:17-44.

  Akapeea a Iesu i te akatutu anga e e mea natura ua i te aue no te mate o tetai tei akaperepereia? (Ioa. 11:33-36, 38; 2 Samu. 18:33; 19:1-4)

Tua 93

Maata ta Iesu Tangata i Angai

 1. Eaa te apinga rikarika tei tupu kia Ioane Papetito, e eaa te manako o Iesu no te reira?

 2. Akapeea a Iesu i te angai anga i te urupu tangata maata tei aru iaia, e eaa te maata o te kai tei toe mai?

 3. Eaa te au pipi i mataku ei i te po, e eaa tei tupu kia Petero?

 4. Akapeea a Iesu i te angai anga e tauatini ua atu tangata i te rua o te taime?

 5. Eaa ka riro ei ei mea mataora me tutara a Iesu i runga i te enua ei Ariki no te Atua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 14:1-32.

  1. (a) Te akaari maira te papaanga i roto ia Mataio 14:23-32 i teea tu tika tikai o Petero?

  2. (e) Akapeea te rekoti Tuatua Tapu i te taiku anga e kua rako tangata mai a Petero e kua akavi i tona tu rapurapu? (Mata. 14:27-30; Ioa. 18:10; 21:7; Anga. 2:14, 37-40; 1 Pete. 5:6, 10)

 2. E tatau ia Mataio 15:29-38.

  Akapeea a Iesu i te akaari anga i te tu akangateitei no te au oronga anga mei tona Metua? (Mata. 15:37; Ioa. 6:12; Kolo. 3:15)

 3. E tatau ia Ioane 6:1-21.

  Akapeea te au Kerititiano i teia tuatau i te aru anga i te akaaraanga o Iesu i te akangateitei i te kavamani? (Ioa. 6:15; Mata. 22:21; Roma 12:2; 13:1-4)

Tua 94

Aroa Aia i te Tamariki Rikiriki

 1. Eaa ta te au apotetoro e taumaro ra ia ratou e oki maira mei tetai tere mamao?

 2. Eaa a Iesu i kapiki ei i tetai tamaiti meangiti e i akatu ei iaia i rotopu i te au apotetoro?

 3. I roto i teea mataara ka tau te au apotetoro kia apii mei te tamariki rai?

 4. I te nga marama ua i muri mai, akapeea a Iesu i te akaari anga e e inangaro tona i te tamariki?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 18:1-4.

  Eaa a Iesu i taangaanga ei i te au akatutuanga ei apii? (Mata. 13:34, 36; Mare. 4:33, 34)

 2. E tatau ia Mataio 19:13-15.

  Eaa te au tu o te tamariki rikiriki ka tau tatou kia aru me piri atu ki te au akameitakianga Patireia? (Sala. 25:9; 138:6; 1 Kori. 14:20)

 3. E tatau ia Mareko 9:33-37.

  Eaa ta Iesu i apii atu ki tana au pipi no runga i te inangaro i te au taoonga akangateiteiia? (Mare. 9:35; Mata. 20:25, 26; Gala. 6:3; Phili. 2:5-8)

 4. E tatau ia Mareko 10:13-16.

  Mei teaa te ngoie i te piri atu kia Iesu, e eaa ta te aronga pakari Kerititiano ka apii mai mei tona akaraanga? (Mare. 6:30-34; Phili. 2:1-4; 1 Timo. 4:12)

Tua 95

Mataara ta Iesu i Apii

 1. Eaa te uianga ta tetai tangata i ui atu kia Iesu, e no teaa ra?

 2. Eaa ta Iesu e taangaanga ana i tetai taime no te apii, e eaa ta tatou i mou takere mai no runga i te ngati Iuda e to Samaria?

 3. I roto i te tua ta Iesu i akakite, eaa tei tupu ki tetai tangata ngati Iuda e aere ra na runga i te mataara ki Ieriko?

 4. Eaa tei tupu i te aere anga mai tetai taunga ngati Iuda e tetai tangata ngati Levi na runga i te mataara?

 5. I roto i te tutu, koai te tauturu ra i te tangata ngati Iuda tei taiaia?

 6. Muri ake i te oti anga te tua a Iesu, eaa tana uianga i ui, e i akapeea te tangata i te pau mai anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Luka 10:25-37.

  1. (a) Kare i oronga tika atu i te pauanga, akapeea a Iesu i te tauturu anga i te tangata kite i te Ture kia tamanako no runga i tetai apinga? (Luka 10:26; Mata. 16:13-16)

  2. (e) Akapeea a Iesu i te taangaanga anga i te au akatutuanga kia akavi i te tu iriiri tangata o te aronga e akarongo maira iaia? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)

Tua 96

Rapakau a Iesu i te Maki

 1. Eaa ta Iesu i rave iaia e aere atura na roto i te enua?

 2. Muri mai i tetai toru mataiti i to Iesu papetitoia anga, eaa tana i akakite ki tana au apotetoro?

 3. Koai te au tangata i roto i te tutu, e eaa ta Iesu i rave no teia vaine?

 4. Eaa te pauanga a Iesu ki te au patoianga a te au arataki akonoanga i taakama ei ia ratou?

 5. I te vaitata anga atu a Iesu e tana au apotetoro ki Ieriko, eaa ta Iesu i rave no te nga tangata patipati matapo?

 6. Eaa a Iesu i rave ei i te au angaanga temeio?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 15:30, 31.

  Eaa te akatutuanga umere i te mana o Iehova tei akaariia mai na roto ia Iesu, e akapeea te reira i te akakeu anga i to tatou marama i ta Iehova i taputou mai no te ao ou? (Sala. 37:29; Isa. 33:24)

 2. E tatau ia Luka 13:10-17.

  Akapeea te tika e kua rave a Iesu i tetai o tana au temeio puapinga roa atu i te Sabati i te akaari anga i te pumaana tana ka apai mai ki te tangata i tana Tutaraanga Tauatini Mataiti? (Luka 13:10-13; Sala. 46:9; Mata. 12:8; Kolo. 2:16, 17; Apo. 21:1-4)

 3. E tatau ia Mataio 20:29-34.

  Akapeea teia papaanga i te akaari mai anga e kare rava a Iesu i varenga ua i te angaanga e kare i tauturu i te tangata, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia? (Deu. 15:7; Iako. 2:15, 16; 1 Ioa. 3:17)

Tua 97

Aere Mai a Iesu ei Ariki

 1. I te tae anga mai a Iesu ki tetai oire meangiti vaitata atu ki Ierusalema, eaa tana i akakite ki tana au pipi kia rave?

 2. I roto i te tutu, eaa tei tupu i te vaitata anga atu a Iesu ki te oire o Ierusalema?

 3. Eaa ta te au tamariki i rave i te kite anga ratou ia Iesu e akaora ra i te tangata tei matapo e tei pirikoki?

 4. Eaa ta Iesu i tuatua atu ki te au taunga tei riri?

 5. Akapeea tatou i te aite atu anga ki te au tamariki tei akapaapaa ia Iesu?

 6. Eaa ta te au pipi i inangaro kia kite?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 21:1-17.

  1. (a) Eaa te tuke i to Iesu tomo anga ki roto ia Ierusalema ei Ariki e to te au rangatira tei autu i te tuatau Roma? (Mata. 21:4, 5; Zeka. 9:9; Phili. 2:5-8; Kolo. 2:15)

  2. (e) Eaa te apiianga ta te au tamariki ka tamou mai mei te au tamaroa Iseraela tei taiku ia Salamo 118 ia Iesu e tomo maira ki roto i te iero? (Mata. 21:9, 15; Sala. 118:25, 26; 2 Timo. 3:15; 2 Pete. 3:18)

 2. E tatau ia Ioane 12:12-16.

  Eaa te akatutuia maira e te au tangata tei taangaanga i te rau nu tamara i te akapaapaa ia Iesu? (Ioa. 12:13; Phili. 2:10; Apo. 7:9, 10)

Tua 98

Runga i te Maunga i Oliveta

 1. I roto i te tutu, ko teea a Iesu, e koai ma to ko iaia?

 2. Eaa ta te au taunga i tauta i te rave kia Iesu i roto i te iero, e eaa tana i tuatua atu kia ratou?

 3. Eaa ta te au apotetoro i pati kia Iesu?

 4. Eaa a Iesu i akakite ei ki tana au apotetoro i tetai o te au apinga ka tupu ki runga nei i te enua me tutara aia ei Ariki i te rangi?

 5. Eaa ta Iesu i tuatua e ka tupu i mua ake ka takore ei aia i te au kino pouroa i runga nei i te enua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 23:1-39.

  1. (a) Noatu e te taiku ra te au Tuatua Tapu i te tu tau no te taangaanga i te au taoonga noa ua, eaa ta te au tuatua a Iesu i roto ia Mataio 23:8-11 e akaari maira no runga i te taangaanga i te au taoonga rekaia i roto i te putuputuanga Kerititiano? (Anga. 26:25; Roma 13:7; 1 Pete. 2:13, 14)

  2. (e) Eaa ta te au Pharisea i taangaanga i te tauta i te arai i te tangata kia riro mai ei au Kerititiano, e akapeea te au arataki akonoanga i te taangaanga anga i te au tu mei te reira i teia tuatau? (Mata. 23:13; Luka 11:52; Ioa. 9:22; 12:42; 1 Tesa. 2:16)

 2. E tatau ia Mataio 24:1-14.

  1. (a) Akapeea te puapinga o te tu akakoromaki i te akaketaketaia anga i roto ia Mataio 24:13?

  2. (e) Eaa te aiteanga o te tuatua “te openga” i roto ia Mataio 24:13? (Mata. 16:27; Roma 14:10-12; 2 Kori. 5:10)

 3. E tatau ia Mareko 13:3-10.

  Eaa te akakiteanga i roto ia Mareko 13:10 e akaari maira no te tu rapurapu i te tutu aere i te tuatua meitaki, e akapeea te au tuatua a Iesu i te akakeu anga ia tatou? (Roma 13:11, 12; 1 Kori. 7:29-31; 2 Timo. 4:2)

Tua 99

Roto i Tetai Pia i Runga

 1. Mei tei akaariia i roto i te tutu, eaa te angaanga a Iesu e tana au apotetoro e 12 i roto i te pia maata i te taua i runga?

 2. Koai te tangata e akaruke atura, e eaa tana angaanga ka aere ka rave?

 3. Eaa te kaikai puapinga a Iesu i akamata i muri ake i te oti anga i te kai i te Pasa?

 4. Te akamaara maira te Pasa i to Iseraela i teea tupuanga, e eaa ta teia kaikai anga puapinga e akamaara maira i te au pipi a Iesu?

 5. Muri ake i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, eaa ta Iesu i akakite atu ki tana au pipi, e eaa ta ratou i rave?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 26:14-30.

  1. (a) Akapeea a Mataio 26:15 i te akaari anga e ko te pikikaa a Iuda ia Iesu e mea akakoro te reira?

  2. (e) Eaa te nga akakoroanga e rua tei orongaia mai no te toto akamaringiia o Iesu? (Mata. 26:27, 28; Iere. 31:31-33; Ephe. 1:7; Ebe. 9:19, 20)

 2. E tatau ia Luka 22:1-39.

  I roto i teea tu i tomo ei a Satani ki roto ia Iuda? (Luka 22:3; Ioa. 13:2; Anga. 1:24, 25)

 3. E tatau ia Ioane 13:1-20.

  1. (a) I te akamanako anga i te tataanga ia Ioane 13:2, ka rauka ainei i te akaapa ia Iuda no tana i rave, e eaa te apiianga ta te au tavini o te Atua ka apii mai mei teia? (Gene. 4:7; 2 Kori. 2:11; Gala. 6:1; Iako. 1:13, 14)

  2. (e) Eaa te apiianga akatutu ririnui ta Iesu e oronga maira? (Ioa. 13:15; Mata. 23:11; 1 Pete. 2:21)

 4. E tatau ia Ioane 17:1-26.

  I roto i teea tu ta Iesu i pure ei no tana au pipi “kia rotai”? (Ioa. 17:11, 21-23; Roma 13:8; 14:19; Kolo. 3:14)

Tua 100

Iesu i Roto i te Aua

 1. I aere a Iesu e tana au apotetoro kiea i muri ake i te akaruke anga i te pia i te taua i runga, e eaa tana i akakite atu kia ratou kia rave?

 2. Eaa ta Iesu i kite i tona oki mai anga ki ko i te au apotetoro, e eia taime teia i te tupu anga?

 3. Koai tei tomo mai ki roto i te aua, e eaa ta Iuda Ikariota i rave, mei tei akaariia i roto i te tutu?

 4. Eaa a Iuda i ongi ei ia Iesu, e eaa ta Petero i rave?

 5. Eaa ta Iesu i karanga atu kia Petero, inara eaa a Iesu i kore ei e pati ki te Atua kia tono mai i tetai angera?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 26:36-56.

  1. (a) Akapeea te tu i ako ei a Iesu i tana au pipi i riro ei ei akaraanga meitaki no te aronga pakari Kerititiano i teia tuatau? (Mata. 20:25-28; 26:40, 41; Gala. 5:17; Ephe. 4:29, 31, 32)

  2. (e) Eaa ta Iesu akaraanga no te taangaanga i te apinga tamaki ki runga i tetai tangata? (Mata. 26:52; Luka 6:27, 28; Ioa. 18:36)

 2. E tatau ia Luka 22:39-53.

  I te mama anga mai tetai angera kia Iesu i roto i te aua o Getesemane i te akamaroiroi iaia, te akaari maira ainei teia e kua ekoko a Iesu i tona akarongo? Akamarama mai. (Luka 22:41-43; Isa. 49:8; Mata. 4:10, 11; Ebe. 5:7)

 3. E tatau ia Ioane 18:1-12.

  Akapeea a Iesu i te paruru anga i tana au pipi mei tona au aronga patoi, e eaa ta tatou ka apii mai mei teia akaraanga? (Ioa. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ebe. 13:6; Iako. 2:25)

Tua 101

Tamateia a Iesu

 1. Naai te apainga maata no te matenga o Iesu?

 2. Eaa ta te au apotetoro i rave i te apaiia anga a Iesu e te au arataki akonoanga?

 3. Eaa tei tupu i ko i te are o Kaiapha, te taunga maata?

 4. Eaa a Petero i aere ke ei e i aue ei?

 5. Muri ake i te akaokiia mai anga a Iesu ki ko ia Pilato, eaa ta te au taunga maata i kapiki atu?

 6. Eaa tei tupu kia Iesu i te avatea aiai Varaire, e eaa te taputou tana i maani ki tetai tangata rave kino i runga i te rakau i te pae iaia?

 7. Ka akanooia te Parataito ta Iesu i tuatua kiea?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 26:57-75.

  I roto i teea mataara te au mema o te akavaanga teitei ngati Iuda i te akaari anga i te tu kino o to ratou ngakau? (Mata. 26:59, 67, 68)

 2. E tatau ia Mataio 27:1-50.

  Eaa ka rauka ai ia tatou i te karanga e kare a Iuda i tataraara tika tikai ana? (Mata. 27:3, 4; Mare. 3:29; 14:21; 2 Kori. 7:10, 11)

 3. E tatau ia Luka 22:54-71.

  Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei te pikikaa anga a Petero ia Iesu i te po i tona tapepeia e te opuia anga? (Luka 22:60-62; Mata. 26:31-35; 1 Kori. 10:12)

 4. E tatau ia Luka 23:1-49.

  Akapeea a Iesu i te ariu atu anga ki te au tu tika kore tei raveia kiaia, e eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei teia? (Luka 23:33, 34; Roma 12:17-19; 1 Pete. 2:23)

 5. E tatau ia Ioane 18:12-40.

  Eaa te akaari maira i te tika e noatu e kua mataku poto ua a Petero i te tangata, kua meitaki e kua riro mai aia ei apotetoro puapinga tikai? (Ioa. 18:25-27; 1 Kori. 4:2; 1 Pete. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. E tatau ia Ioane 19:1-30.

  1. (a) Eaa to Iesu manako tau no te au apinga materia? (Ioa. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mata. 6:31, 32; 8:20)

  2. (e) Akapeea i riro ei te au tuatua openga a Iesu ei akakiteanga autu e kua turuturu tiratiratu aia i te turanga ngateitei rava o Iehova? (Ioa. 16:33; 19: 30; 2 Pete. 3:14; 1 Ioa. 5:4)

Tua 102

Ora Akaou a Iesu

 1. Koai te vaine i roto i te tutu, koai ma te nga tangata, e teiea ratou?

 2. Eaa a Pilato i akakite ei ki te au taunga kia tono i te au vaeau kia tiaki i te tanumanga o Iesu?

 3. Eaa ta tetai angera i rave i te popongi roa i te toru o te ra i muri ake i te mate anga o Iesu, inara eaa ta te au taunga i rave?

 4. Eaa tetai au vaine i poitirere ei i te tae atu anga ratou ki ko i te tanumanga o Iesu?

 5. Eaa a Petero raua ko Ioane i oro ei ki ko i te tanumanga o Iesu, e eaa ta raua i kite mai?

 6. Eaa tei tupu ki te kopapa o Iesu, inara eaa tana i rave i te akaari ki te au pipi e kua ora aia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Mataio 27:62-66 e te 28:1-15.

  I te taime i akaoraia mai ei a Iesu, akapeea te au taunga maata, au Pharisea, e te aronga pakari i te ara anga i te vaerua tapu? (Mata. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. E tatau ia Luka 24:1-12.

  Akapeea te papaanga o te akaoraia mai anga a Iesu i te akaari mai anga i to Iehova manako no te au vaine ei au kite irinakiia? (Luka 24:4, 9, 10; Mata. 28:1-7)

 3. E tatau ia Ioane 20:1-12.

  Akapeea a Ioane 20:8, 9 i te tauturu anga ia tatou kia kite i te anoano no te tu akakoromaki me kare tatou e marama pu tikai ana i te tupuanga o te totou Pipiria? (Mase. 4:18; Mata. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Ioa. 16:12)

Tua 103

Roto i Tetai Pia Rokaia

 1. Eaa ta Maria i tuatua atu ki tetai tangata tana i manako e e tangata tanu kai, inara eaa tei maani iaia kia kite mai e ko Iesu tikai te reira?

 2. Eaa tei tupu ki te nga pipi e aere atura ki Emausa?

 3. Eaa te mea umere tei tupu i te akakite anga nga pipi e rua ki te au apotetoro e kua kite ana raua ia Iesu?

 4. Eia taime to Iesu mama anga ki tana au pipi?

 5. Eaa ta Toma i tuatua i tona akarongo anga e kua kite ana te au pipi i te Atu, inara eaa tei tupu e varu ra i muri mai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ioane 20:11-29.

  Te karanga ra ainei a Iesu i roto ia Ioane 20:23 e e mana to te au tangata i te akakore i te au ara? Akamarama mai. (Sala. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Timo. 2:5, 6; 1 Ioa. 2:1, 2)

 2. E tatau ia Luka 24:13-43.

  Akapeea tatou i te akapapa anga i to tatou ngakau kia ariki i te au tuatua mou Pipiria? (Luka 24:32, 33; Ezera 7:10; Mata. 5:3; Anga. 16:14; Ebe. 5:11-14)

Tua 104

Oki a Iesu ki te Rangi

 1. Eia au pipi i kite ia Iesu i tetai atianga, e eaa tana i tuatua mai kia ratou?

 2. Eaa te Patireia o te Atua, e mei teaa te tu o te oraanga i runga nei i te enua me tutara a Iesu ei Ariki no te tauatini mataiti?

 3. Eia ra to Iesu mama anga mai ki tana au pipi, inara eaa te taime i teianei no tana ka rave?

 4. I mua ake ka akaruke ei i tana au pipi, eaa ta Iesu i akakite atu kia ratou kia rave?

 5. Eaa te tupu ra i roto i te tutu, e akapeea a Iesu i kore ei e kitea atu?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia 1 Korinetia 15:3-8.

  Eaa i rauka ai i te apotetoro ko Paulo kia tuatua ma te manako papu no runga i te akaora anga o Iesu, e no runga i teea au apinga ta te au Kerititiano ka tuatua ma te manako papu i teia tuatau? (1 Kori. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mata. 24:14; 2 Timo. 3:1-5)

 2. E tatau ia Angaanga 1:1-11.

  Mei teaa te mamao i te totoa anga te angaanga tutu aere, mei tei totouia i roto ia Angaanga 1:8? (Anga. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kolo. 1:23)

Tua 105

Tiaki Anga i Ierusalema

 1. Mei tei akaariia i roto i te tutu, eaa tei tupu ki te au pipi a Iesu e tiaki ra i roto ia Ierusalema?

 2. Eaa te mea poitirere ta te au manuiri ki Ierusalema i kite mai?

 3. Eaa ta Petero i akamarama atu ki te tangata?

 4. Eaa te manako o te tangata i muri ake i te akarongo anga kia Petero, e eaa tana i akakite kia ratou kia rave?

 5. Eia au tangata i papetitoia i te ra Penetekote, 33 T.N.?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 2:1-47.

  1. (a) Akapeea te au tuatua a Petero i roto ia Angaanga 2:23, 36 i te akaari anga e na te iti tangata ngati Iuda katoa te apainga no te matenga o Iesu? (1 Tesa. 2:14, 15)

  2. (e) Akapeea a Petero i te akanoo anga i tetai akaraanga meitaki no te akamarama anga mei te au Tuatua Tapu? (Anga. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kolo. 4:6)

  3. (ng) Akapeea a Petero i te taangaanga anga i te “au taviri [mua] o te basileia o te ao” ta Iesu i taputou e ka oronga mai kiaia? (Anga. 2:14, 22-24, 37, 38; Mata. 16:19)

Tua 106

Tukuia kia Aere mei te Areauri

 1. Eaa tei tupu kia Petero raua ko Ioane i tetai avatea aiai ia raua e aere atura ki roto i te iero?

 2. Eaa ta Petero i tuatua atu ki tetai tangata pirikoki, e eaa ta Petero i oronga atu nana tei maata atu te puapinga i te moni?

 3. Eaa te au arataki akonoanga i riri ei, e eaa ta ratou i rave kia Petero raua ko Ioane?

 4. Eaa ta Petero i tuatua atu ki te au arataki akonoanga, e eaa te akamatakiteanga tei orongaia ki te au apotetoro?

 5. Eaa te au arataki akonoanga i vareae ei, inara eaa tei tupu i te tuku angaia te au apotetoro ki roto i te are auri no te rua o te taime?

 6. Akapeea te au apotetoro i te pau anga i to ratou apaiia mai anga ki roto i te are o te Sunederi?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 3:1-10.

  Noatu e kare tatou i akamanaia kia rave i te au temeio i teia tuatau, akapeea te au tuatua a Petero tei rekotiia i roto ia Angaanga 3:6 i te tauturu anga ia tatou kia ariki rekareka i te puapinga o te karere Patireia? (Ioa. 17:3; 2 Kori. 5:18-20; Phili. 3:8)

 2. E tatau ia Angaanga 4:1-31.

  Me aro atu tatou i te patoianga i roto i te angaanga orometua, i teea mataara tatou aru atu ei i to tatou au taeake Kerititiano o te anere mataiti mua? (Anga. 4:29, 31; Ephe. 6:18-20; 1 Tesa. 2:2)

 3. E tatau ia Angaanga 5:17-42.

  Akapeea tetai aronga kare i te Au Kite, i te tuatau i topa e teia tuatau, i te akaari anga i te manako tau no runga i te angaanga tutu anga? (Anga. 5:34-39)

Tua 107

Peiia a Setephano ki te Toka

 1. Koai a Setephano, e eaa ta te Atua i tauturu ana iaia kia rave?

 2. Eaa ta Setephano i tuatua tei maani i te au arataki akonoanga kia riri maata?

 3. I te uuti anga te au tangata ia Setephano ki vao ake i te oire, eaa ta ratou i rave kiaia?

 4. I roto i te tutu, koai te tamaiti mapu e tu ua ra i te pae i te au pereue?

 5. Mua ake ka mate ei aia, eaa ta Setephano i pure kia Iehova?

 6. I te aru anga ia Setephano, eaa ta tatou ka rave me rave mai tetai tangata i tetai mea kino kia tatou?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 6:8-15.

  Eaa te angaanga pikikaa ta te au arataki akonoanga e taangaanga ana i te tauta kia akamutu te angaanga tutu anga a te Au Kite o Iehova? (Anga. 6:9, 11, 13)

 2. E tatau ia Angaanga 7:1-60.

  1. (a) Eaa tei tauturu ia Setephano kia puapinga i te paruru i te tuatua meitaki i mua i te Sunederi, e eaa ta tatou ka apii mai mei tana akaraanga? (Anga. 7:51-53; Roma 15:4; 2 Timo. 3:14-17; 1 Pete. 3:15)

  2. (e) Eaa te tu ta tatou ka tatanu no te aronga patoi i ta tatou angaanga? (Anga. 7:58-60; Mata. 5:44; Luka 23:33, 34)

Tua 108

Runga i te Mataara ki Damaseko

 1. Eaa ta Saula i rave i muri ake i te tamateia anga a Setephano?

 2. Ia Saula e aere atura ki Damaseko, eaa te mea umere i tupu?

 3. Eaa ta Iesu i akakite kia Saula kia rave?

 4. Eaa te au ikuikuanga ta Iesu i oronga kia Anania, e i akapeea i rauka ai ia Saula kia kite akaou?

 5. Eaa te ingoa tei riro mai no Saula, e i akapeea aia i te taangaangaia anga?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 8:1-4.

  Akapeea te takinokinoanga maata tei kite mai te putuputuanga Kerititiano akamata ouia i te akatotoa anga i te akarongo Kerititiano, e eaa te apinga aite atu ki te reira tei tupu i teia tuatau? (Anga. 8:4; Isa. 54:17)

 2. E tatau ia Angaanga 9:1-20.

  Eaa te akakoroanga e toru ta Iesu i akaari mai i tona manako anga no runga ia Saula? (Anga. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Roma 11:13)

 3. E tatau ia Angaanga 22:6-16.

  Akapeea tatou e aite atu ei kia Anania, e eaa te reira i puapinga ai? (Anga. 22:12; 1 Timo. 3:7; 1 Pete. 1:14-16; 2:12)

 4. E tatau ia Angaanga 26:8-20.

  Akapeea to Saula taui anga ei Kerititiano i te akamaroiroianga i te aronga kare to ratou au tokorua i te aronga irinaki i teia tuatau? (Anga. 26:11; 1 Timo. 1:14-16; 2 Timo. 4:2; 1 Pete. 3:1-3)

Tua 109

Aravei a Petero ia Korenelio

 1. Koai te tangata e tupou ra ki raro i roto i te tutu?

 2. Eaa ta te angera e tuatua ra kia Korenelio?

 3. Eaa ta te Atua i maani ia Petero kia kite iaia i runga i te tauu o te are o Simona i Iopa?

 4. Eaa a Petero i akakite ei kia Korenelio e eiaa e tupou ki raro e akamori atu iaia?

 5. Eaa te au pipi ngati Iuda i umere ei i ta Petero i rave?

 6. Eaa te apiianga puapinga ta tatou ka tamou mai mei te aravei anga a Petero ia Korenelio?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 10:1-48.

  Eaa te au tuatua a Petero i roto ia Angaanga 10:42 e akaari maira no runga i te angaanga tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia? (Mata. 28:19; Mare. 13:10; Anga. 1:8)

 2. E tatau ia Angaanga 11:1-18.

  Eaa te tu ta Petero i akaari mai i te kite anga i ta Iehova aratakianga i te au Etene, e akapeea tatou i te aru anga i tana akaraanga? (Anga. 11:17, 18; 2 Kori. 10:5; Ephe. 5:17)

Tua 110

Timoteo—Te Tauturu Ou o Paulo

 1. Koai te mapu tane i roto i te tutu, e noo ana aia kiea, e koai te ingoa o tona mama e te mama ruau?

 2. Eaa ta Timoteo i tuatua i te pati anga a Paulo iaia kia piri atu kia raua ko Sila i roto i te tutu aere ki te tangata i te ngai mamao?

 3. I kapiki mua ia te au apotetoro a Iesu ei Kerititiano kiea?

 4. Eaa tetai au oire ta Paulo, Sila, e Timoteo i atoro i te akaruke anga ratou ia Lusetera?

 5. Akapeea a Timoteo i te tauturu anga ia Paulo, e eaa te uianga ta te au mapu ka ui kia ratou uaorai i teia tuatau?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 9:19-30.

  Akapeea te apotetoro ko Paulo i te akaari anga i te tu matakite i te aro atu anga i te tu patoi i te tuatua meitaki? (Anga. 9:22-25, 29, 30; Mata. 10:16)

 2. E tatau ia Angaanga 11:19-26.

  Akapeea te papaanga tei rekotiia ia Angaanga 11:19-21, 26 i te akaari mai anga e na te vaerua tapu o Iehova e arataki e e akatere ana i te angaanga tutu aere?

 3. E tatau ia Angaanga 13:13-16, 42-52.

  Akapeea a Angaanga 13:51, 52 i te akaari mai anga e kare te au apotetoro i akatika ana i te tu patoi kia akaparuparu ia ratou? (Mata. 10:14; Anga. 18:6; 1 Pete. 4:14)

 4. E tatau ia Angaanga 14:1-6, 19-28.

  Akapeea te au tuatua “tuku atura raua ia ratou ki te Atu” i te tauturu anga i te akapumaana ia tatou no tetai ua atu tu apiapi ia tatou e tauturu ra i te aronga ou? (Anga. 14:21-23; 20:32; Ioa. 6:44)

 5. E tatau ia Angaanga 16:1-5.

  Akapeea te tu puareinga ua o Timoteo kia peritomeia i te akaketaketa anga i te puapinga o te rave anga ‘i te au mea katoa no te evangeria’? (Anga. 16:3; 1 Kori. 9:23; 1 Tesa. 2:8)

 6. E tatau ia Angaanga 18:1-11, 18-22.

  Eaa ta Angaanga 18:9, 10 e taiku maira no runga i ta Iesu uaorai tuanga i te akatere anga i te angaanga tutu aere, e eaa te manako papu ta te reira e oronga maira kia tatou i teia tuatau? (Mata. 28:20)

Tua 111

Te Tamaiti i Varea e te Moe

 1. I roto i te tutu, koai te tamaiti e takoto ra i runga i te one, e eaa tei tupu kiaia?

 2. Eaa ta Paulo i rave i te kite anga e kua mate taua tamaiti ra?

 3. Te aere ra a Paulo, Timoteo, e te aronga e aru ra ia raua kiea, e eaa tei tupu i te tapu anga ratou ki Mileto?

 4. Eaa te akamatakiteanga ta te peroveta ko Agabo i oronga kia Paulo, e akapeea i tupu ei te reira mei ta te peroveta tikai i tuatua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 20:7-38.

  1. (a) Akapeea tatou i te vai tamou anga kare e “viivii i te toto o te tangata katoa,” kia tau ki te au tuatua a Paulo tei rekotiia i roto ia Angaanga 20:26, 27? (Eze. 33:8; Anga. 18:6, 7)

  2. (e) Me apii ratou i etai ke eaa te aronga pakari ka tau ei kia ‘tapu piri tikai i te tuatua mou’? (Anga. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Timo. 1:13)

 2. E tatau ia Angaanga 26:24-32.

  Akapeea a Paulo i te taangaanga anga i tona turanga ei tangata Roma i roto i te akatupu anga i te angaanga tutu aere tei rauka iaia mei ia Iesu? (Anga. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)

Tua 112

Iri te Pai ki Runga i Tetai Enua

 1. Eaa tei tupu ki te pai tei runga a Paulo i te vaitata anga atu ki te enua o Kereta?

 2. Eaa ta Paulo i tuatua atu ki te aronga i runga i te pai?

 3. Akapeea te pai i te ngaangaa anga?

 4. Eaa te au ikuikuanga ta te rangatira vaeau akaaere i oronga, e eia au tangata i tae meitaki atu ki uta i te enua?

 5. Eaa te ingoa o te enua ta ratou i tae atu ki uta, e eaa tei tupu kia Paulo i te meitaki anga mai te reva?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 27:1-44.

  Akapeea to tatou manako papu no te tu tika tikai o te rekoti Pipiria i te akaketaketaia anga me tatau tatou i te papaanga o te tere o Paulo ki Roma? (Anga. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Timo. 3:16, 17)

 2. E tatau ia Angaanga 28:1-14.

  Me kua akakeuia te au tangata peikani o Melita kia akono i te apotetoro ko Paulo e tona au taeake no runga i te pai parari ma te “takinga-meitaki,” ka tau te au Kerititiano kia akakeuia i te akaari i teaa e i roto tikai i teea tu? (Anga. 28:1, 2; Ebe. 13:1, 2; 1 Pete. 4:9)

Tua 113

Ko Paulo i Roma

 1. Koai ta Paulo i tutu atu ei iaia e mouauri i Roma?

 2. I roto i te tutu, koai te manuiri i ko i te kaingakai, e eaa tana e rave ra na Paulo?

 3. Koai a Epaperodito, e eaa tana i apai i te oki anga mai ki Philipi?

 4. Eaa a Paulo i tata ei i tetai reta ki tona oa piri ko Philemona?

 5. Eaa ta Paulo i rave i tona tukuia anga kia aere, e eaa tei tupu kiaia i muri mai?

 6. Koai ta Iehova i taangaanga kia tata i te au puka openga o te Pipiria, e eaa ta te puka o Apokalupo e akakite maira?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Angaanga 28:16-31 e Philipi 1:13.

  Akapeea a Paulo i te akapou anga i tona taime iaia e mouauri ra i Roma, e eaa ta tona akarongo ngaueue kore i akatupu ki te putuputuanga Kerititiano? (Anga. 28:23, 30; Phili. 1:14)

 2. E tatau ia Philipi 2:19-30.

  Eaa te au tuatua akameitaki ta Paulo i tuatua no runga ia Timoteo raua ko Epaperodito, e akapeea tatou i te aru anga i te akaraanga o Paulo? (Phili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kori. 16:18; 1 Tesa. 5:12, 13)

 3. E tatau ia Philemona 1-25.

  1. (a) Eaa te tumuanga i raurau ei a Paulo ia Philemona kia rave i tei tau, e akapeea teia i riro ei ei arataki i te aronga pakari i teia tuatau? (Phile. 9; 2 Kori. 8:8; Gala. 5:13)

  2. (e) Akapeea te tuatua a Paulo i roto ia Philemona 13, 14 i te akaari anga e te akangateitei ra aia i te akava ngakau o etai atu i roto i te putuputuanga? (1 Kori. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. E tatau ia 2 Timoteo 4:7-9.

  Mei te apotetoro ko Paulo rai, akapeea tatou i te manako papu anga e ka tutaki mai a Iehova ia tatou me akarongo mou tatou e tae atu ki te openga? (Mata. 24:13; Ebe. 6:10)

Tua 114

Te Openga o te Kino Pouroa

 1. Eaa te Pipiria i tuatua ai no runga i te au oroenua i te rangi?

 2. Eaa te ingoa i te tamaki a te Atua ki te aronga kino i runga nei i te enua, e eaa te akakoroanga o teia tamaki?

 3. Mei te tutu mai, koai te ka arataki i te tamaki, eaa aia i aao ei i tetai korona, e eaa te aiteanga o tana koke?

 4. Te akara anga i te Tua 10, 15, e te 33, eaa tatou ka kore ei e poitirere e ka takore te Atua i te aronga kino?

 5. Akapeea te Tua 36 e te 76 i te akaari anga mai kia tatou e ka takore te Atua i te aronga kino noatu e te karanga ra ratou e te akamori ra ratou iaia?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Apokalupo 19:11-16.

  1. (a) Akapeea te au Tuatua Tapu i te akataka meitaki anga e ko Iesu Karaiti te akaoro ra i te oroenua teatea? (Apo. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4)

  2. (e) Akapeea te toto tei pipiia ki runga i te kakau o Iesu i te akapapu anga e ka tupu e ka ope takiri tona autuanga? (Apo. 14:18-20; 19:13)

  3. (ng) Koai ma penei ka o atu ki roto i te pupu vaeau e aru ra ia Iesu i runga i tona oroenua teatea? (Apo. 12:7; 19:14; Mata. 25:31, 32)

Tua 115

Parataito Ou i Runga i te Enua

 1. Eaa te au turanga ta te Pipiria e taiku maira e ka rekareka tatou i roto i te Parataito i te enua nei?

 2. Eaa te taputou a te Pipiria no te aronga ka noo ki roto i te Parataito?

 3. Aea a Iesu e akapapu ei e kia raveia teia tauianga mataora?

 4. Ia Iesu i te enua nei, eaa tana i rave i te akaari e eaa tana ka rave ei Ariki no te Patireia o te Atua?

 5. Eaa ta Iesu e tona aronga tutara i te rangi ka akapapu me tutara ratou ki rungao i te enua mei te rangi mai?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Apokalupo 5:9, 10.

  Eaa ka papu ei ia tatou e ko te aronga ka tutara mai ki rungao i te enua i te Tutaraanga Tauatini Mataiti ka riro ei au ariki e ei au taunga takinga meitaki e te aroa ua? (Ephe. 4:20-24; 1 Pete. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. E tatau ia Apokalupo 14:1-3.

  Eaa te aiteanga o te tika e kua tataia te ingoa o te Metua e te ingoa o te Punua Mamoe ki runga i te rae o te 144,000? (1 Kori. 3:23; 2 Timo. 2:19; Apo. 3:12)

Tua 116

Akapeea Tatou me Ora e Mutu Kore ua Atu

 1. Eaa ta tatou ka anoanoia kia kite me ka ora tatou e mutu kore ua atu?

 2. Akapeea tatou i te apii anga no runga i te Atua ko Iehova e Iesu, mei tei akaariia mai e te tamaine meangiti e tona au oa i roto i te tutu?

 3. Eaa atu tetai puka taau e kite ra i roto i te tutu, e eaa tatou ka tatau putuputu ei i te reira?

 4. I te pae mai i te apiianga no runga ia Iehova e Iesu, eaa atu te ka anoanoia kia rauka te ora mutu kore?

 5. Eaa te apiianga ta tatou ka tamou mai mei te Tua 69?

 6. Eaa te akaraanga meitaki o te tamaiti meangiti ko Samuela i roto i te Tua 55 e akaari maira?

 7. Akapeea tatou i te aru anga i te akaraanga o Iesu Karaiti, e me ka rave tatou, eaa te ka rauka ia tatou i te rave i te tuatau ki mua?

Au uianga ke:

 1. E tatau ia Ioane 17:3.

  Akapeea te au Tuatua Tapu i te akaari mai anga e ko te apii i te Atua ko Iehova e Iesu Karaiti te aiteanga e maata atu i te tamou ngakau i te au tika? (Mata. 7:21; Iako. 2:18-20; 1 Ioa. 2:17)

 2. E tatau ia Salamo 145:1-21.

  1. (a) Eaa tetai au tumu ka tau ei tatou kia akapaapaa ia Iehova? (Sala. 145:8-11; Apo. 4:11)

  2. (e) Akapeea a Iehova i riro ei kia “takinga meitaki” i te tangata ravarai, e akapeea teia i te akavaitata anga ia tatou kiaia? (Sala. 145:9; Mata. 5:43-45)

  3. (ng) Me te akaperepere ngakau tae ra tatou ia Iehova, eaa ta tatou ka akakeuia kia rave? (Sala. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)