Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tuatua Akamataanga

Tuatua Akamataanga

E PUKA teia no te au tua tika tikai. Kua raveia mai te reira no roto i te puka maata rava atu o teianei ao, te Pipiria. Te oronga maira te au tua i te tuatua enua o teianei ao mei te akamata anga te Atua i te anga mai e tae roa mai ki to tatou tuatau. Te akakite katoa maira te reira i te au taputou ka rave te Atua i te tuatau ki mua.

Te oronga maira teia puka i tetai manako kia koe e eaa to roto i te Pipiria. Te akakite maira no te au tangata o te Pipiria e te au angaanga ta ratou i rave. Te akaari katoa maira i te manakonakoanga meitaki rava no te oraanga mutu kore i runga i te enua parataito ta te Atua i oronga no te tangata.

E 116 tua i roto i te puka. Kua akapupuia teia ki roto i te au tuanga e varu. Te akakite poto maira tetai kapi ka kitea i te akamataanga o te au tuanga tataki tai e eaa to roto i te reira tuanga. Kua akapapaia te au tua ki roto i te tupuanga tikai o te reira i roto i te tuatua enua. Ka tauturu teia ia koe kia apii e inaea, i roto i te pirianga o etai atu tupuanga, i roto i te tuatua enua.

Mama ua te reo o te au tua. Ka rauka i te maataanga ia kotou e te au tamariki rikiriki i te tatau i te reira ko kotou ua. Ka kite mai kotou e te metua e ka mataora te au tamariki rikiriki me tatau putuputuia teia au tua kia ratou. Ka kite koe e ka rekaia teia puka e te au tamariki pera te aronga mamaata.

Te orongaia maira te au irava Pipiria i te openga o te tua tataki tai. Te akamaroiroiia atu nei koe kia tatau i teia au tuanga Pipiria tei akatumuia te au tua ki runga i te reira. Me oti ia koe tetai tua, akara katoa i te au uianga apii no taua tua ra te ka kiteaia i muri ake i te Tua 116 e oti tamata i te akamaara i te au pauanga.