Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 114

Te Openga o te Kino Pouroa

Te Openga o te Kino Pouroa

EAA taau e kite ra i konei? Ae, e pupu vaeau i runga i te au oroenua teatea. Inara akara ana e noea mai ratou. Te oro maira te au oroenua na runga i te tiao rangi ki raro nei mei te rangi mai! E au oroenua tikai ainei tetai i te rangi?

Kare, kare teia i te au oroenua tika tikai. Kua kite tatou i teia no te mea kare e rauka i te au oroenua i te oro i runga i te tiao rangi, me kare ainei? Inara te tuatua ra te Pipiria no runga i te au oroenua i runga i te rangi. Kua kite koe i te tumu no te reira?

No te mea i tetai tuatau e taangaanga maataia ana te au oroenua i roto i te au tamaki. No reira te Pipiria i tuatua ai i te au tangata e akaoro ra i te au oroenua ki raro mei te rangi i te akaari e e tamaki ta te Atua ki te tangata i runga i te enua. Kua kite koe i te ingoa o teia ngai tamaki? Ko Aramakito. Ka takore teia tamaki i te au kino pouroa i runga i te enua.

Nana, na Iesu e arataki i teia tamaki i Aramakito. Akamaara ana, ko Iesu tei ikiia e Iehova ei ariki no Tana kavamani. No reira a Iesu i aao ei i te pare ariki. E te akaari maira te koke e ka tamate aia i te au enemi pouroa o te Atua. Ka poitirere ainei tatou e ka takore te Atua i te au tangata kino pouroa?

Akara ana i te Tua 10. Eaa taau e kite ra i reira? Ae, ko te Vaipuke maata tei takore i te au tangata kino. Naai i akatupu i taua Vaipuke ra? Na te Atua ko Iehova. Teianei akara i te Tua 15. Eaa te tupu ra i konei? Te takoreia nei a Sodoma e Gomora e te ai ta Iehova i tuku mai.

Uri atu ki te Tua 33. Akara ana e eaa te tupu ra ki te au oroenua e te au kariota tamaki o te au tangata Aiphiti. Naai i maani i te vai kia tapoki ia ratou? Na Iehova. Kua rave aia i te reira i te paruru i tona iti tangata. Akara ana i te Tua 76. Ka kite koe i reira e kua akatika a Iehova i tona iti tangata, te ngati Iseraela, kia takoreia no to ratou tu kino.

No reira, kare tatou e poitirere e ka tuku mai a Iehova i tona au vaeau i te rangi kia takore i te au kino pouroa i runga nei i te enua. Inara e akamanako ua ana i te aiteanga o teia! Uri mai i te kapi e ka akara tatou.