Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUA 107

Peiia a Setephano ki te Toka

Peiia a Setephano ki te Toka

TE TANGATA e tuturi ra i konei ko Setephano. E pipi akarongo mou aia na Iesu. Ka akara ana e eaa te tupu ra kiaia i teianei! Te peiia ra aia ki te toka mamaata e teia au tangata. Eaa ratou i riri maata ei ia Setephano e i rave ei i teia angaanga kino pakari? Ka akara ana tatou.

Kua tauturu te Atua ia Setephano kia rave i te au temeio mataora. Kare teia au tangata i reka i teia, no reira i karo ei e ia no tana apiianga i te tangata i te tuatua mou. Inara kua oronga te Atua kia Setephano i te kite pakari, e kua akaari a Setephano e e apiianga pikikaa ta teia au tangata. Kua pakari to ratou riri. No reira ratou i opu ei iaia, e kua tiki i te au tangata kia pikikaa no runga iaia.

Kua ui te taunga maata kia Setephano e: ‘E tika ainei teia au tuatua?’ Kua pau atu a Setephano na roto i tetai tuatua anga meitaki mei te Pipiria. I te openga o te reira, kua akakite aia e i akapeea te au tangata kino i te riri anga i te au peroveta a Iehova i te tuatau i topa. E oti karanga aia e: ‘Aiteite rai kotou ki taua au tangata ra. Kua tamate kotou i te tavini o te Atua ko Iesu, e kare kotou i akono i te au ture a te Atua.’

Kua riri kino atu te au arataki akonoanga i teia! Kua pakati ratou i to ratou nio no te riri. Inara kua tu mai te katu o Setephano e kua karanga e: ‘Akara ana! Te kite nei au ia Iesu e tu ra i te tua katau o te Atua i te rangi.’ No teia, kua topiri teia au tangata i to ratou taringa ki to ratou rima e kua oro atu ki ko ia Setephano. Kua opu ratou iaia e kua uuti atu ki vao ake i te oire.

I konei kua kiriti i to ratou pereue e kua oronga ki te mapu tane ko Saula kia akono i te reira. Te kite ra koe ia Saula? I reira kua akamata tetai au tangata i te pei ia Setephano ki te toka. Kua tuturi a Setephano mei taau rai e kite ra, e kua pure ki te Atua: ‘E Iehova, auraka e akautunga ia ratou no teia angaanga kino.’ Kua kite aia e kua pikikaaia tetai pae ia ratou e te au arataki akonoanga. Muri mai kua mate a Setephano.

Me rave tetai tangata i tetai angaanga kino kia koe, e tauta ana koe i te tamamae ia ratou, me kore e pati ana i te Atua kia tamamae ia ratou? Kare a Setephano me kore a Iesu i rave i te reira. Kua takinga meitaki raua i te aronga katoa tei takinga kino mai ia raua. Ka tauta tatou i te aru i ta raua akaraanga.